Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_059-2015] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 59/2015

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.1), art. 27, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r., poz. 715), Uchwały nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. poz. 759)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Udzielić dotacji następującym podmiotom:

1

Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin

2.000,00 zł

2

Klub Piłkarski „Brzysko-Rol”

16.000,00 zł

3

Klub Sportowy „Jeziorak”

8.000,00 zł

4

Ludowy Zespół Sportowy Jadowniki

4.000,00 zł

5

Międzyszkolny Klub Żeglarski

11.500,00 zł

6

Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki

8.000,00 zł

7

Uczniowski Klub Sportowy „5”

6.000,00 zł

8

Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”

6.500,00 zł

9

Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”

8.000,00 zł

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

70.000,00 zł

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Żnin, określającej warunki oraz terminy realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Turystyki i Promocji Gminy Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.um.znin.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

BURMISTRZ

Robert Luchowski

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwała nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu stanowią podstawę udzielania wsparcia finansowego klubom sportowym przez Gminę Żnin. W dniu 2 lutego 2015 r. Burmistrz Żnina ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku.

Do konkursu przystąpiło 11 klubów sportowych prowadzących działalność na terenie gminy Żnin. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku zaplanowano łącznie kwotę 80.000,00 zł. Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Żnina nr 40/2015 z dnia 10 marca 2015 roku dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków oraz przedłożyła propozycję wyników konkursu Burmistrzowi Żnina. W podziale środków finansowych Komisja nie uwzględniła oferty MLKS „Pałuki”, która nie uzyskała minimalnej wymaganej liczby punktów. Burmistrz Żnina po zapoznaniu się z propozycjami dokonał ostatecznego podziału środków.

 

BURMISTRZ

Robert Luchowski

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_059-2015.pdf (PDF, 88.11Kb) 2015-04-09 15:38:07 397 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 09-04-2015 15:38:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 09-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 09-04-2015 15:38:07