Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXXV/512/2014 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2016-05-05 07:44:39
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dotyczących projektu Uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie "Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie" 2016-04-04 09:18:13
Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2015 2016-04-04 09:02:47
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu pn. ?Roczny Program Współpracy Gminy Żnin na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2015-12-07 08:35:38
[TP.0057.2.2015] Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2014 2015-03-27 07:41:01
[TP.0057.1.2015] Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXIX/384/2013 Rady Miejskiej w Żninie z 15 listopada 2013 r. w sprawie "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2015-03-27 07:36:20
[RPS. 0057.3.2014] Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu pn. ?Roczny Program Współpracy Gminy Żnin na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-11-15 07:33:07
Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2013 2014-04-04 08:55:43
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXII/274/2012 Rady Miejskiej w Żninie z 29 listopada 2012 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2014-04-04 08:51:40
[RPS. 0057.3.2013] Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn. "Roczny Program Współpracy Gminy Żnin na rok 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2013-11-18 09:51:34
Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz Uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2012 2013-04-25 10:32:27
Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XIII/114/2011 Rady Miejskiej w Żninie z 29 listopada 2011 r. w sprawie 'Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie' 2013-04-25 10:24:29
[RPS.0057.7.2011] Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn. "Roczny Program Współpracy Gminy Żnin na rok 2012 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" 2011-12-06 14:46:17
[RPS. 0057.4.2011] Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Żninie zmieniającej uchwałę w sprawie ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2011-04-01 10:44:51
[RPS.0057.3.2011] Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XL/335/2009 Rady Miejskiej w Żninie z 16 listopada 2009 r. w sprawie ?Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2010 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie? 2011-04-01 10:30:13
[RPS.0057.2.2011] Informacja o sposobie realizacji Uchwały Nr XXIX/223/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie gminy Żnin (zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/276/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 17 marca 2009 r.)w roku 2010 2011-04-01 10:27:30