Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Marzec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument [ZB_057-2015] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami klasyfikacji budżetowej 2015-04-26 07:03:05
dokument [ZB_056-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej samorządowych instytucji kultury dla których gmina Żnin jest organizatorem 2015-05-09 11:15:33
dokument [ZB_054-2015] w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń świetlicy w Redczycach 2015-04-26 07:00:11
dokument [ZB_053-2015] w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków rady nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2015-05-09 11:13:36
dokument [ZB_052-2015] w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-26 06:56:13
dokument [ZB_051-2015] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego obchodów 25-lecia samorządu terytorialnego 2015-03-30 15:34:10
dokument [ZB_050-2015] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2014 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2015-04-21 12:52:03
dokument [ZB_049-2015] w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy 2015-03-30 15:37:28
dokument [ZB_047-2015] w sprawie wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów lokalowych Gminy Żnin. 2015-04-21 12:50:00
dokument [ZB_046-2015] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego przysługującego Gminie Żnin w stosunku do nieruchomości, położonej w Żninie przy ul. Sportowej 2015-03-20 11:41:38
dokument [ZB_045-2015] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie przy ul. Przemysłowej 2015-03-20 11:25:04
dokument [ZB_041-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2015-03-12 09:52:37
dokument [ZB_040-2015] w sprawie powołania Komisji Konkursowej 2015-03-12 09:49:31
dokument [ZB_039-2015] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-03-12 09:38:13
dokument [ZB_038-2015] w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego 2015-03-20 11:34:57
dokument [ZB_037-2015] w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie 2015-03-12 09:20:50