Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Luty

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_036-2015] w sprawie powołania komisji przetargowej 2015-03-03 08:20:28
[ZB_035-2015] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami klasyfikacji budżetowej 2015-03-03 10:54:14
[ZB_034-2015] w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Gminy Żnin 2015-04-03 07:44:23
[ZB_032-2015] w sprawie zmiany Zarządzenia nr 166/2013 Burmistrza Żnina z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie powołania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Żnin 2015-03-03 09:22:32
[ZB_031-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2015-02-18 15:07:07
[ZB_030-2015] w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie Gminy Żnin wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-03 09:09:51
[ZB_029-2015] w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-03 08:53:37
[ZB_027-2015] zmieniające Zarządzenie nr 160/2014 Burmistrza Żnina z dnia 28.11.2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji celowych udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań własnych gminy 2015-03-03 10:44:55
[ZB_026-2015] w sprawie określenia porządu obrad na zebraniach wiejskich wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2015-02-12 13:57:43
[ZB_025-2015] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie 2015-02-12 09:49:50
[ZB_024-2015] w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Znina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2015-03-03 09:45:39
[ZB_023-2015] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 2015-02-10 10:07:23
[ZB_020-2015] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie oraz przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami klasyfikacji budżetowej 2015-03-03 10:58:55
[ZB_019-2015] w sprawie określenia harmonogramu zebrań wyborczych organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin 2015-02-10 10:06:19
[ZB_018-2015] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2015-02-10 09:40:55
[ZB_017-2015] w sprawie powołania koordynatora kontroli zarządczej 2015-05-08 15:02:25
[ZB_016-2015] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Znin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach 2015-03-03 09:40:01
[ZB_015-2015] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2015 roku 2015-02-02 13:59:27
[ZB_014-2015] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2015 2015-02-02 13:58:14
[ZB_013-2015] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2015-02-02 13:56:36