Czerwiec

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
[ZB_084-2014] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami. 2014-09-12 08:22:46
[ZB_083-2014] zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli dotacji celowych udzielonych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań własnych gminy 2014-06-30 13:16:01
[ZB_082-2014] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie 2014-09-30 11:22:46
[ZB_081-2014] w sprawie zakwalifikowania składników rzeczowych majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego oraz sposobu jego zagospodarowania 2014-09-12 08:18:18
[ZB_080-2014] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-07-23 09:25:34
[ZB_079-2014] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę części nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-07-18 09:01:17
[ZB_078-2014] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w Żninie przy ul. ......... 2014-07-21 14:28:35
[ZB_077-2014] w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne 2014-09-12 08:13:12
[ZB_076-2014] w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego 2014-09-12 08:09:18
[ZB_075-2014] w sprawie udzielenia Kierownikowi ds. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny 2014-06-30 11:21:11
[ZB_074-2014] w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie upoważnienia do przyznawania Karty Dużej Rodziny 2014-06-30 11:13:42
[ZB_073-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-09-30 11:13:06
[ZB_072-2014] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2014-09-30 11:08:24