Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_071-2014] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr 71/2014

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 30 maja 2014 r.

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ) oraz art. 11, art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. ).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Udzielić dotacji w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia:

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota

Parafia pw. św. Floriana w Żninie

Prędkość zabija! Zwolnij-szkoda życia!”

10.000,00 zł

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Żnin, określającą warunki oraz terminy realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art.19 a, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Parafia pw. św. Floriana złożyła w dniu 19 maja 2014 r. ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Prędkość zabija! Zwolnij-szkoda życia!” Wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekroczyła 10.000,00 zł a czas jego realizacji nie jest dłuższy niż 90 dni. Parafia pw. Św. Floriana nie otrzymała w bieżącym roku budżetowym 2014 środków na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Burmistrza Żnina w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert nie przekroczyła 20 % dotacji w bieżącym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ww. oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie w celu umożliwienia składania uwag odnoszących się bezpośrednio do oferty w terminie 7 dni od momentu jej publikacji. Do dnia 29 maja 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Żninie nie zgłoszono żadnych uwag.

Oferta złożona przez Parafię pw. Św. Floriana spełnia warunki określone w art. 19a, ust.1, pkt.1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. W związku z powyższym Burmistrz Żnina podjął decyzję o powierzeniu realizacji zadania publicznego pn. „Prędkość zabija! Zwolnij-szkoda życia!” oraz o niezwłocznym podpisaniu umowy.

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 654, Dz.U. z 2014 r., poz. 379.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209 poz.1244, Nr 232, poz.1378, z 2014 r. poz. 223, poz. 498.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB-071-2014.pdf (PDF, 103.47Kb) 2014-05-30 08:45:51 447 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 30-05-2014 08:45:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 30-05-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 30-05-2014 08:55:31