Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_168-2013] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 168/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1), art. 27, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm. 2) i Uchwały nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj Pom. poz. 759)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na udzielanie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku.

Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie z tytułu:

a) realizacji programów szkolenia sportowego,

b) pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

c) pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

d) zakupu sprzętu sportowego.

Przy realizacji danego projektu wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład własny.

Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie Uchwały nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Żnin na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić podmioty, o których mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Żnin prowadzą działalność sportową.

§ 3. Oferty należy złożyć zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, w terminie od 29 listopada 2013 r. do dnia 23 grudnia 2013 r. do godz. 15.30 (ostatni dzień składania ofert) .

§ 4. Warunki konkursu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie, z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.umznin.pl), na stronie internetowej www.um.znin.pl oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

 Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Uchwała nr XV/145/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, mówią o możliwości wsparcia, także finansowego sportu przez jednostki samorządu terytorialnego. Na terenie Gminy Żnin funkcjonują liczne podmioty, o którym mowa w art. 3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, które na terenie Gminy Żnin prowadzą działalność sportową. W związku z powyższym powołanie Zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2014 roku uznaje się za zasadne.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 654.

2Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, Dz. U. Z 2011 r. Nr 171,poz.1016, Nr 185 poz. 1092, Nr 208, poz. 1240, Nr 208, poz. 1241, Dz. U.z 2012 r. Nr 0, poz. 490, Dz.U. z 2013 r. poz. 829.

 

Załączniki do pobrania poniżej

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_168-2013.doc (DOC, 18KB) 2013-11-29 08:04:43 569 razy
2 ZB_168-2013.pdf (PDF, 62KB) 2013-11-29 08:04:43 584 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 29-11-2013 08:04:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 29-11-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 29-11-2013 08:05:56