Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_112-2013] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

ZARZĄDZENIE Nr 112/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 25 lipca 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ) oraz art. 11, art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. 1).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Udzielić dotacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota

Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki

Obóz rekreacyjno-sportowy karate”

9.000,00 zł

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Żnin, określającą warunki oraz terminy realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski


 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art.19a, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki złożyło w dniu 15 lipca 2013 r. ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym pn. „Obóz rekreacyjno-sportowy karate”. Wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekroczyła 10.000,00 a czas jego realizacji nie jest dłuższy niż 90 dni. Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki nie otrzymało w bieżącym roku budżetowym 2013 środków na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Burmistrza Żnina w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert nie przekroczyła 20 % dotacji w bieżącym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ww. oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie w celu umożliwienia składania uwag odnoszących się bezpośrednio do oferty w terminie 7 dni od momentu jej publikacji. Do dnia 24 lipca 2013r. do Urzędu Miejskiego w Żninie nie zgłoszono żadnych uwag.

Oferta złożona przez Pałuckie Stowarzyszenie Karate i Sportów Walki spełnia warunki określone w art. 19a, ust.1, pkt.1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. W związku z powyższym Burmistrz Żnina podjął decyzję o wsparciu realizacji zadania publicznego pn. „Obóz rekreacyjno-sportowy karate” oraz o niezwłocznym podpisaniu umowy.

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

 

Żnin, dnia 25 lipca 2013 r.

Sporządziła: Emilia Ścibak: E.Ś.

Sprawdził: Stanisław Wendland: S.W.

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209 poz.1244, Nr 232, poz.1378.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB-112_2013.pdf (PDF, 80.95Kb) 2013-07-25 10:00:29 519 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 25-07-2013 10:00:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 25-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 25-07-2013 10:00:29