[ZB_061-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie

 

ZARZĄDZENIE Nr 61/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 26 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin położonego w Żninie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 23 ust. 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2))

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić pierwszy przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Żnin, o powierzchni 41,00 m2, położonego w budynku przy ul. 700-Lecia 4 w Żninie na nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 937, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 10541 i ustalić cenę wywoławcza do przetargu na kwotę 1.200,00 brutto a wadium na kwotę 500 .

§ 2. Do przeprowadzenia przetargu wyznaczam Komisję Przetargową w składzie:

1) Urszula Nawrockaprzewodnicząca komisji;

2) Dariusz Żurawicki – członek komisji;

3) Janusz Fryca – członek komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotowy lokal stanowi własność Gminy Żnin. Był on najmowany na cele prowadzenia działalności handlowej. Dotychczasowa umowa została rozwiązana. W celu zawarcia kolejnej umowy niezbędne jest przeprowadzenie przetargu.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

1 ZB_061-2013.pdf (PDF, 59KB) 2013-05-27 11:02:47 330 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 27-05-2013 11:02:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 26-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 27-05-2013 11:02:47