Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sprawy do załatwienia w Urzędzie Miejskim w Żninie / Karty usług

Sprawy do załatwienia

w Urzędzie Miejskim w Żninie

ul. 700–lecia 39

 

W urzędzie dąży się do tego aby obsługa interesantów była rzeczowa, sprawna i z zachowaniem zasad uprzejmości, a pracownicy urzędu zobowiązani są do udzielania niezbędnych informacji przy załatwianiu spraw, wyjaśniania obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli o takowe wyjaśnienia interesant poprosi, a także do rozstrzygania spraw w miarę swoich kompetencji i do ich załatwiania bez zbędnej zwłoki na miejscu, a gdy jest to niemożliwe, w sposób i w terminach określonych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i innymi przepisami prawa.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym Urząd Miejski w Żninie udostępnia nowoczesną platformę, funkcjonującą pod nazwą „Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta”. Umożliwia ona sprawne załatwianie spraw związanych z usługami jakie Urząd świadczy obywatelom.

Niniejszy serwis zawiera: wykaz możliwych do załatwienia spraw w formie kart usług. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące konkretnej sprawy, m.in.: wymagane dokumenty oraz ich wzory w formie elektronicznej, terminy realizacji, opłaty, generator druków wpłat, itd.

Wykorzystanie naszego serwisu w znacznym stopniu przyspiesza realizację danej usługi oraz pozwala zaoszczędzić interesantom czas i ograniczyć koszty.

Serwis "Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta" Urzędu Miejskiego w Żninie znajduje się pod następującym adresem: eboi.umznin.pl.

Ikona, która będzie występować na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Żninie, umożliwiająca przejście do "Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta" to:

 

Wyciąg z Kodeksu postępowania administracyjnego

Art. 63. § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej albo za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej właściwego organu administracji publicznej, umożliwiającego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu, a także ustnie do protokołu.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, oraz

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

§ 4. Organ administracji publicznej obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

 

Wyciąg z Ordynacji podatkowej

Art. 168. § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, wnioski) mogą być wnoszone na piśmie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokółu.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adresu (miejsca zamieszkania lub pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności), a także czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokółu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Jeżeli podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 4. Organ podatkowy obowiązany jest potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący je tego zażąda.

  § 5. Do podań wnoszonych w formie elektronicznej stosuje się odpowiednio przepis art. 3a.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 11-02-2011 13:14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Duch 10-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 31-12-2012 09:22:14