Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_037-2013] w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy

 

ZARZĄDZENIE Nr 37/2013

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 22 marca 2013 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.1) oraz art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz.1536 późn. zm.2) oraz Uchwały Nr XXII/274/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonać rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wraz z przekazaniem kwot dofinansowania.

§ 2. Udzielić dotacji następującym podmiotom – Edukacja:

 

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna Jadowniki Rycerskie -

Organizacja warsztatów edukacyjnych dla MDP
z Gminy Żnin”

1.500,00

 1.  

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego
z siedzibą w Słębowie -

Higiena i emisja głosu”- warsztaty

1.500,00

 1.  

Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe -

Szkoła małego ratownika

2.000,00

 1.  

Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego -

Spotkajmy się przy baszcie

1.000,00

 1.  

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Podgórzyn -

Przecieramy szlaki Pałuk i Kujaw

 

700,00 zł

 1.  

Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Żninie -

Szkolenie członków zrzeszenia LZS na sędziów lekkiej atletyki, sędziów piłki nożnej oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej szansą na lepszy rozwój sportu wiejskiego na terenie gminy Żnin

2.000,00

 1.  

Stowarzyszenie edukacyjneNasza Szkoław Gorzycach -

Chcę mówić wyraźnie...”-zajęcia logopedyczne

1.500,00

 1.  

Międzyszkolny Klub Żeglarski -

Cykl zawodów i imprez żeglarskich i bojerowych dla dzieci i młodzieżyobóz żeglarski, szkolenia instruktorów

1.900,00

 1.  

Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin -

Patent żeglarski Junga-Kadet

1.900,00

 1.  

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej w Żninie -

Kształcenie w ramach Uniwersytetu III Wieku

7.000,00 zł

 1.  

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki dla Koła Terenowego w Żninie -

Szkolenia dla diabetyków

1.500,00

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

22.500,00 zł

 

§ 3. Udzielić dotacji następującym podmiotom – Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób:

 

 1.  

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan w Żninie

Gwiazdkowa niespodzianka

1.000,00 zł

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

1.000,00 zł

 

§ 4. Udzielić dotacji następującym podmiotom - Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

 

1.

Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie -

X Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Żninie

 

 

2.000,00 zł

2.

Pałuckie Stowarzyszenie Osób ze Stwardnieniem Rozsianym -

...JesteśmyBędziemy.....”

2.785,00 zł

3.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym

Integracja osób niepełnosprawnych zrzeszonych w TPD

 

 

3.000,00 zł

4.

Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego -

Do zobaczenia na szlaku

5.000,00 zł

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

12.785,00 zł

 

§ 5. Udzielić dotacji następującym podmiotom – Ochrona i promocja zdrowia:

 

1.

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko-Pomorski -

Wszyscy razem

1.000,00 zł

2.

Stowarzyszenie Smacznie, Zdrowo, Kolorowo

Gimnastyka korekcyjna”

600,00 zł

3.

Kuj Pom Oddział Okręgowy PCK w Bydgoszczy dla Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Żninie -

Działalność na rzecz rozwoju Honorowego Krwiodawstwa oraz pozyskiwania Honorowych Dawców Krwi na terenie gminy Żnin

 

2.500,00 zł

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

4.100,00 zł

 

§ 6. Udzielić dotacji następującym podmiotom – Kultura:

 

 1.  

Stowarzyszenie Śpiewacze Chór Męski im. St. Moniuszki-

Promocja i upowszechnianie twórczości kulturalnej poprzez cykl występów i udział w konkursach

5.000,00 zł

 1.  

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski -

Cykliczne wydarzenia kulturalne

14.000,00 zł

 1.  

StowarzyszeniePrzyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi”-

Festyn rodzinny”

800,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Edukacyjne „Nasza Szkoław Gorzycach -

Moje MiastoŻnin

1.800,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Trochę Kultury!”

Koncert Leszka Eldo Kaźmierczaka w Żninie

2.000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko -

Święto Plonów w Cerekwicy

 

1.000,00 zł

 1.  

Bractwo Strzeleckie w Żninie -

750 lat miasta Żnina z Bractwem Kurkowym

5.000,00 zł

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

29.600,00 zł

 

§ 7. Udzielić dotacji następującym podmiotom – Wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej:

 1.  

Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe-

Morsy i pływacy, ich niespodzianki w 750-letnim Żninie. Zdrowo, wesoło i bezpiecznie spędzimy czas nad wodą”

2.000,00 zł

 1.  

Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
w Żninie -

Uprawnianie sportu szansą dla uczestników na poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej oraz osiąganie wyników sportowych na wszelkich poziomach”

3.000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Sołectw Powiatu Żnińskiego z siedzibą w Słębowie -

...”Majówka, festyn sportu i zabaw, pożegnanie lata”...

2.500,00 zł

 1.  

Uczniowski Klub SportowyEkonom” -

Prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, organizacja i udział w amatorskich rozgrywkach i turniejach, organizacja aktywnych form wypoczynku i turystyki, wdrażanie do włączania się młodzieży w organizację imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnego dopingowania”

1.000,00 zł

 1.  

Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin -

Judo sportem dla wszystkich

3.000,00 zł

 1.  

Żniński Klub Biegacza „1992” -

XX-Jubileuszowe Ogólnopolskie Biegi Żnińskie w 750-lecie miasta

5.000,00 zł

 1.  

Międzyzakładowy Ludowy Klub SportowyPałuki” Żnin -

Integracja poprzez hokej cykl imprez integracyjno-sportowych z okacji 750-lecia miasta Żnina

1.500,00 zł

 1.  

Liga Obrony Kraju -

Organizacja zawodów w sportach strzeleckich i politechnicznych wraz ze szkoleniem dzieci i młodzieży

8.000,00 zł

 1.  

Klub SportowyJeziorakŻnin -

Obozy sportoworekreacyjne w Słębowie, turnieje, zawody i rozgrywki piłkarskie

 

4.500,00 zł

 1.  

Klub PiłkarskiBrzysko-Rol” w Brzyskorzystewku -

Słoneczna przygoda z piłką nożnąsportowy obóz szkoleniowy dla młodzieży z Gminy Żnin

3.000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie na rzecz integracji i rozwoju wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko -

Zdrowo! Na sportowo! czyli promocja aktywnego trybu życia

1.500,00 zł

 1.  

Związek WędkarskiPałuczanin” w Żninie -

Cykl zawodów wędkarskich w roku 2013

5.000,00 zł

 1.  

StowarzyszeniePrzyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwi”-

II Przełajowy Bieg Familijny z okazji 750-lecia Żnina

700,00 zł

 1.  

StowarzyszenieSilverado City” -

Organizacja imprez z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz innych form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców z terenu gminy Żnin

4.000,00 zł

 1.  

Międzyszkolny Klub Żeglarski -

Cykl zawodów i imprez żeglarskich i bojerowych dla dzieci i młodzieży

3.700,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Sympatyków Harcerstwa Żnińskiego -

Tropiciele dębowych tajemnic cz.2. Szwyndanie gzubów Pałuczoków, czyli obóz w Białej”

11.000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Uniwersytet III Wieku im. Wandy Dobaczewskiej
w Żninie -

Zajęcia rekreacyjno-rehabilitacyjne w Barcińskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

2.000,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie Windsurfing Team Żnin -

Puchar Żnina - 2013”

6.000,00 zł

 1.  

Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin -

Rozwińmy żagle na 750-lecie Żnina”

3.000,00 zł

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

70.400,00 zł

 

§ 8. Udzielić dotacji następującym podmiotom - Krajoznawstwo i turystyka:

1.

StowarzyszeniePrzyjaciół Szkoły Podstawowej w Brzyskorzystwii”-

Śladami historii Żnina-750rocznica nadania praw miejskich”

 

900,00 zł

2.

Liga Kobiet Polskich Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy dla Warsztatu Terapii Zajęciowej „Promyk” w Żninie -

Wycieczka turystyczno-krajoznawcza Sarbinowo (nad Morzem Bałtyckim)

 

3.000,00 zł

3.

Stowarzyszenie EdukacyjneNasza Szkoław Gorzycach -

Poznajemy historię i uroki Trójmiasta”

 

3.500,00 zł

4.

Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Żninie-

Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”

 

1.500,00 zł

5.

Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin -

Na kajakowym szlaku ze Żnina do Wąsosza”

 

1.000,00 zł

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

9.900,00 zł

 

§ 9. Udzielić dotacji następującym podmiotom – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:

 

 1.  

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów dla Zarządu Rejonowego z siedzibą w Żninie -

Organizacja spotkań okolicznościowych, pikniki, wycieczki oraz wyjazdy do Opery i teatru – udział w kulturze”

8.000,00 zł

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

8.000,00 zł

 

§ 10. Udzielić dotacji następującym podmiotom – Ratownictwo i ochrona ludności:

 

 1.  

Pałuckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe -

Bezpieczne lato nad jeziorami”

12.000,00 zł

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

12.000,00 zł

 

§ 11.  Udzielić dotacji następującym podmiotom - Promocji i organizacji wolontariatu:

 

1.

Stowarzyszenie „Kalejdoskop Żnin” -

IV Gala Wolontariatu Szkolnego

2.700,00 zł

 

Co stanowi łączną kwotę dofinansowania:

2.700,00 zł


 

§ 12. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Żnin, określającej warunki oraz terminy realizacji zadania.

§ 13. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.bip.gmina.znin.pl), na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie www.um.znin.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Żninie Uchwałę Nr XXII/274/2012 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” Burmistrz Żnina, Zarządzeniem Nr 147/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.

Zarządzeniem nr 11/2013 z 8 lutego 2013 r. Burmistrz Żnina powołał Komisję Konkursową celem dokonania oceny złożonych ofert.

Komisja dokonała oceny ofert i przygotowała propozycję podziału środków. Burmistrz po zapoznaniu się z protokołem Komisji dokonał ostatecznego podziału środków.

W związku z tym zasadnym jest wydanie zarządzenia w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 poz. 180, Nr 1111, poz. 223, Nr 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

2Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205, poz.1211, Nr 208, poz.1241, Nr 209 poz.1244, Nr 232, poz.1378.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_37-2013-podpisany.pdf (PDF, 2.60Mb) 2013-03-22 15:32:35 573 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 22-03-2013 15:31:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Emilia Ścibak 22-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 22-03-2013 15:32:35