Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Marzec

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument [ZB_043-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Żnin 2013-05-27 12:51:44
dokument [ZB_042-2013] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród Burmistrza Żnina dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe 2013-03-29 11:03:27
dokument [ZB_041-2013] w sprawie sprzedaży części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin w trybie bezprzetargowym 2013-04-03 09:04:06
dokument [ZB_040-2013] w sprawie ustalenia planu i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli z placówek oświatowych na 2013 rok, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żnin 2013-04-04 10:25:16
dokument [ZB_039-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-04-08 14:06:38
dokument [ZB_038-2013] w sprawie określenia wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2013-04-04 10:14:08
dokument [ZB_037-2013] w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy 2013-03-22 15:31:35
dokument [ZB_036-2013] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2013 roku 2013-03-22 11:05:16
dokument [ZB_035-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2013-03-29 10:52:40
dokument [ZB_034-2013] w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żnin za 2012 rok i rocznych sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury 2013-03-22 12:39:22
dokument [ZB_033-2013] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej 2013-04-04 10:10:07
dokument [ZB_032-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-03-29 10:48:11
dokument [ZB_031-2013] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2013-03-29 10:40:07
dokument [ZB_030-2012] w sprawie opracowania i przedstawienia materiałów informacyjnych w przeprowadzanych konsultacjach z mieszkańcami Sołectwa Sulinowo w sprawie podziału tego sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Sulinowo i Sołectwo Sulinowo Bekanówka oraz w konsultacjach w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów 2013-03-22 08:20:48
dokument [ZB_029-2013] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin 2013-05-31 09:32:25
dokument [ZB_028-2012] w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2013-03-22 08:07:43
dokument [ZB_027-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie 2013-03-29 11:25:49
dokument [ZB_026-2013] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokalu mieszkalnego położonego w ........................ przy ...................... na lokal położony w ............................. przy ul. ........................... 2013-03-18 08:23:07
dokument [ZB_025-2013] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr .... znajdującego się w budynku przy ul. .................... nr ....... w Żninie 2013-03-18 08:16:02
dokument [ZB_024-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin 2013-03-12 13:51:05
dokument [ZB_023-2013] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Kaczkowie 2013-03-12 13:46:28
dokument [ZB_022-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-03-18 07:51:53
dokument [ZB_021-2013] w sprawie wyboru formy, sposobu i trybu oraz zasad przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Sulinowo w sprawie podziału tego sołectwa na dwa odrębne sołectwa: Sołectwo Sulinowo i Sołectwo Sulinowo Bekanówka oraz konsultacji w sprawie nadania nowo powstałym sołectwom w wyniku takiego podziału odrębnych statutów sołectw i treści tych statutów, a także określenia podstawowych czynności związanych z przeprowadzanymi konsultacjami 2013-03-08 08:32:22
dokument [ZB_020-2013] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2013-03-18 07:38:57
dokument [ZB_019-2013] zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziałów, biur, innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Żninie 2013-04-03 08:18:40