Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o zwołaniu V sesji Rady Miejskiej w Żninie

Ogłoszenie

W dniu 15 lutego 2011 r. (wtorek) o godz. 900 w sali narad Urzędu Miejskiego w Żninie przy ulicy 700-lecia 39 odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Żninie.

Porządek obrad:

1.

Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

2.

Przedstawienie porządku obrad.

3.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4.

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z działalności w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5.

Interpelacje i zapytania Radnych.

6.

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2011 rok

  1. przedstawienie przez Burmistrza Żnina projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie Burmistrza Żnina składane jest w formie ustnej;

  2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej;

  3. przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki o projekcie uchwały budżetowej;

  4. głosowanie nad poprawkami do projektu;

  5. głosowanie nad całym projektem uchwały budżetowej.

7.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2011 - 2025.

8.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Żnin długoterminowego kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 roku i spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

9.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2011 rok.

10.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Żnin na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki.

11.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2011.

12.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015.

13.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i użyczenia, których przedmiotem są te same nieruchomości.

14.

Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu Uchwała Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

15.

Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

16.

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Podgórzyn na lata 2009- 2017.

17.

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet dla radnych.

18.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału Sołectwa Wilczkowo - Dobrylewo na dwa odrębne sołectwa.

19.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Dobrylewo.

20.

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Sołectwu Wilczkowo.

21.

Informacja o kompleksowej wizytacji dokonanej w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żninie.

22.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2011 rok.

23.

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2011 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie

24.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

25.

Wolne wnioski i informacje.

26.

Zakończenie.

Obrady mają charakter jawny.

Przewodnicząca Rady

Halina Rosiak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-02-2011 12:14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Lisiecki 04-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-02-2011 12:21:35