Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - Kaczkowo


Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

Burmistrz Żnina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaczkowie, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 18733, oznaczonej geodezyjnie jako

działka ewidencyjna nr 66/2, o powierzchni 1,5665 ha,

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 300.000 zł (VAT-zwolniony), wadium: 30.000

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem z poddaszem użytkowym po byłej szkole, o powierzchni użytkowej 502 m2. Ze względu na ukształtowanie terenu piwnica od strony drogi znajduje się całkowicie poniżej terenu natomiast z drugiej strony jest całkowicie widoczna, z dużymi oknami. Budynek przylega bezpośrednio do budynku mieszkalnego położonego na sąsiedniej nieruchomości (przed podziałem geodezyjnym stanowiły jedną działkę). Teren ogrodzony jest siatką na słupkach stalowych i betonowych i ma zróżnicowane wysokości ukształtowania terenu. Wjazd na teren nieruchomości bezpośrednio z drogi dojazdowej. Budynek ma kształt regularny w kształcie litery „L”. Teren porośnięty jest roślinnością trawiastą i krzaczastą. Tylna część działki, stanowiąca część pasa położonego w strefie 100 metrowej od brzegów jeziora Kaczkowskiego jest zadrzewiona. Na terenie nieruchomości wydzielony jest teren, który był wykorzystywany na cele sportowe. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy drodze gminnej utwardzonej. Dojazd do nieruchomości dobry - droga asfaltową. Najbliższe otoczenie stanowią zabudowania siedliskowe, pola i łąki. W odległości od 50 m do 100 m od granicy działki znajduje się jezioro Kaczkowskie.

Przeznaczenie terenu: Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żnin uchwalonego uchwałą nr IX/182/99 Rady Miejskiej w Żninie, z dnia 28 grudnia 1999 r. działka znajduje się częściowo na terenie zabudowy wiejskiej i rekreacyjnej w obszarze zainwestowania z możliwością rozbudowy. W odległości 100 m od brzegu jeziora obowiązuje strefa ochronna uniemożliwiająca zabudowę z wyłączeniem inwestycji celu publicznego.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upłynął w dniu 10.05.2010 r.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 lipca 2010 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium

  • dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Przetarg odbędzie się w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39 w dniu 17 marca 2011 r. o godzinie 1000.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium

  • dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru.

Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 30.000 zł, należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Żninie w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 14 marca 2011 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Z dodatkowymi warunkami przetargu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 35), tel. 52 303-13-01 w. 133 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu www.um.znin.pl lub www.bip.gmina.znin.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-02-2011 09:59:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 04-02-2011
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-02-2011 09:59:49