Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_134-2012] w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne

 

ZARZĄDZENIE Nr 134/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 15 października 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków

o przyznanie stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 nr 142 poz. 1591 z późn.zm.1) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2009 r. Nr 122, poz. 2049)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję stypendialną w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne w składzie:

  1. Nowakowska Aleksandra – Zastępca Burmistrza Żnina – przewodnicząca komisji stypendialnej;

  2. Lucjan Adamus – Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie;

  3. Andrzej Kurek – Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Żninie;

  4. Jerzy Krynicki - Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Żninie.

§ 2. Komisja, o której mowa w § 1 ukonstytuuje się w dniu pierwszego swojego posiedzenia, które wyznacza się na dzień 28 listopada 2012 r., o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 166/2009 Burmistrza Żnina z dnia
24 grudnia 2009 roku
w sprawie powołania komisji w celu opiniowania wniosków o stypendia dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Żnina.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie § 8 ust. 1 uchwały nr XL/330/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne Burmistrz Żnina powołuje komisję stypendialną, która opiniuje wnioski o przyznanie stypendiów dla uczniów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne. 

W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_134-2012.pdf (PDF, 44KB) 2012-12-19 11:17:03 488 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 19-12-2012 11:17:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Karabasz 15-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 19-12-2012 11:17:03