Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Grudzień

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument [ZB_172-2012] w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej 2013-01-14 13:00:09
dokument [ZB_171-2012] w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami 2013-01-14 12:56:19
dokument [ZB_170-2012] w sprawie nabycia na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Żytniej 2012-12-31 09:38:26
dokument [ZB_169-2012] w sprawie przyznania stypendium dla ucznia z placówki oświatowej prowadzonej przez Gminę Żnin za wybitne osiągnięcia sportowe 2012-12-28 08:56:29
dokument [ZB_167-2012] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zapasów żywności w stołówkach przedszkoli, szkół i gimnazjum 2012-12-24 09:53:34
dokument [ZB_166-2012] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin 2012-12-31 10:24:56
dokument [ZB_162-2012] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów 2012-12-24 09:34:57
dokument [ZB_161-2012] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów 2012-12-24 09:28:02
dokument [ZB_160-2012] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa 2012-12-24 09:13:11
dokument [ZB_159-2012] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji paliwa 2012-12-24 09:10:26
dokument [ZB_158-2012] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji udziałów w spółkach, wartości niematerialnych i prawnych oraz akcji i gwarancji ubezpieczeniowych oraz druków ścisłego zarachowania 2012-12-24 09:07:02
dokument [ZB_157-2012] w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania kontroli wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Żninie. 2014-12-12 07:56:23
dokument [ZB_156-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie 2012-12-14 08:25:01
dokument [ZB_155-2012] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali socjalnych położonych w .......................... i w Żninie przy .................................. 2012-12-10 14:02:31
dokument [ZB_154-2012] w sprawie określenia zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Żninie. 2014-12-12 07:53:44
dokument [ZB_153-2012] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin 2012-12-31 09:34:10
dokument [ZB_152-2012] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin 2012-12-31 09:43:56
dokument [ZB_151-2012] w sprawie kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla szkół i placówek niepublicznych, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub osoby fizyczne i wpisanych do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Gminę Żnin 2012-12-10 13:55:42
dokument [ZB_150-2012] w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu zaopiniowania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych 2012-12-19 11:30:32
dokument [ZB_149-2012] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2012-12-06 11:33:10
dokument [ZB_148-2012] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2013 2012-12-04 12:43:44
dokument [ZB_147-2012] w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-12-04 12:49:04