Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - ul. Fabryczna

Ogłoszenie 

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Fabrycznej, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 13956, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1/22, o pow. 3279 m2

 

Cena wywoławcza brutto wyniosi 980.000,00 zł (VAT - zwolniony), wadium 100.000,00 zł

Opis nieruchomości:

Działka nr 1/22, położona jest na obrzeżach miasta Żnina, przy ul. Fabrycznej, w dzielnicy o typowym charakterze przemysłowo-produkcyjno-magazynowym. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjnaobiekty: Pepsi, ZEC, Frigo, były Spomasz i tereny niezabudowane. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej przez działkę nr 1/54 stanowiącą drogę wewnętrzną i działkę nr 1/15dojazd z ustanowieniem służebności. Działka zabudowana jest budynkiem hali sportowej z zapleczem socjalnym, szatniami, łazienkami, pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi. Hala jest jednokondygnacyjna z antresolą nad częścią zaplecza magazynowego hali z widokiem na salę gimnastyczną. Budynek jest wolnostojący o nieregularnym kształcie zabudowy i zróżnicowanej wysokości (część sali sportowej jest wyższa od przyległej do podłużnej ściany części socjalnej budynku, obydwie części tworzą funkcjonalną całość). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1665 m2.

Przeznaczenie terenu:

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin, uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr XLVI/401/2010, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą nr VII/34/2011, z dnia 30 marca 2011 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie o wiodącej funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW 13956 obciążona jest służebnością gruntową na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 576/4, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 576/2 pasem o szerokości czterech metrów położonym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 576/2, przy granicy z działką nr 576/4.

Nieruchomość  wolna jest od hipotek.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upłynął w dniu 31.07.2012 r.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 10 października 2012 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 stycznia 2013 r. o godz. 1000, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,

  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo współmałżonka.

Wpłaty wadium w pieniądzu, należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Żninie w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002,

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 21 stycznia 2013 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 35), tel. 52 303-13-01 w. 133 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Hala ogłoszenie.pdf (PDF, 75KB) 2012-11-19 14:50:52 549 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 19-11-2012 14:50:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 19-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 19-11-2012 14:50:52