Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_133-2012] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin

 

ZARZĄDZENIE Nr 133/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 15 października 2012 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2))

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży lokal mieszkalny będący własnością Gminy Żnin, opisany w  wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o jego wywieszeniu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lp.

Adres nieruchomości

Dane geodezyjne

Numer księgi wiecz.

Nr lokalu

Pow. lokalu

[m2]

Opis lokalu

Udział w nieruchomości wspólnej

Cena sprzedaży lokalu

Cena sprzedaży gruntu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Żnin

ul. Mickiewicza 60e

Obręb Żnin

działka:

nr 165/6

pow. 344 m2

KW 15802

1

49,30

2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój;

Przynależne pomieszczenie -piwnica o pow. 14,70 m2

64/732

135.831,00 zł

2.737,00 zł

1. Działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin, uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą Nr XLVI/401/2010, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą nr VII/34/2011, z dnia 30 marca 2011 r. działka nr 165/5 obręb Żnin leży na obszarze oznaczonym symbolem MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Sprzedaż lokalu zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Lokal obciążony jest umową najmu. O fakcie przeznaczenia lokalu do sprzedaży najemca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

5. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul.700-lecia 39, na okres 21 dni, od 24.10.2012 r. do 14.11.2012 r.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zgłoszeniem najemcy ww. lokalu mieszkalnego zamiaru jego nabycia, w celu realizacji wniosku niezbędne jest, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zamieszczenie lokalu w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

UN/UN

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_133-2012.pdf (PDF, 66KB) 2012-10-31 13:40:34 442 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 31-10-2012 13:40:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 15-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 31-10-2012 13:40:34