Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - ul. Świerkowa

Ogłoszenie 

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Świerkowej, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00012513/4, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 2532, o pow. 473 m2

Cena wywoławcza brutto wyniosi 35.000,00 zł (w tym 23% podatekVAT), wadium 4.000,00 zł

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa działka położona jest w Żninie na osiedlu mieszkaniowym o intensywnej zabudowie jednorodzinnej. Najbliższe otoczenie stanowią nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi oraz niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną. Jest to osiedle intensywnie rozwijające się w ostatnich latach. Około 500 m od przedmiotowej nieruchomości znajduje się stadion sportowy a po drugiej stronie linii kolejowej znajduje się druga część osiedla domków jednorodzinnych. Dojazd do centrum miasta lokalnymi drogami gruntowymi od ulicy Leśnej i dalej ulicą Gnieźnieńską. Działka jest niezabudowana, porośnięta niską roślinnością trawiastą i krzaczastą o kształcie zbliżonym do prostokąta. Teren jest nieogrodzony i nie uzbrojony w media – istnieje możliwość podłączenia z nieruchomości sąsiednich.

Przeznaczenie terenu:

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr XXV/175/2008, z dnia 12 czerwca 2008 r. zgodnie, z którym położona jest ona na obszarze oznaczonym symbolem MN39 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a przedmiotowa działka przewidziana jest pod zabudowę bliźniaczą.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upłynął w dniu 14.03.2012 r.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 31 lipca 2012 r., i zakończył się wynikiem negatywny.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2012 r. o godz. 1100, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,

  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo współmałżonka.

Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Żninie w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002, 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 listopada 2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 35), tel. 52 303-13-01 w. 133 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Świerkowa ogłoszenie.pdf (PDF, 73KB) 2012-10-02 09:32:54 550 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 02-10-2012 09:32:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 02-10-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 02-10-2012 10:08:20