Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_129-2012] w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie

 

ZARZĄDZENIE Nr 129/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 28 września 2012 r.

 

w sprawie przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin położonych w Żninie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 37 ust. 1 i art. 67 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2)) oraz § 4 ust. 2 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2532, o pow. 473 m2, położona w Żninie przy ul. Świerkowej, zapisana w księdze wieczystej BY1Z/00012513/4 i ustalić cenę wywoławcza do przetargu na kwotę 35.000,00 zł a wadium na kwotę 4.000,00 zł

§ 2. Przeprowadzić czwarte przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości i ustalić cenę wywoławcze i wadium do przetargu na kwotę:

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Powierzchnia [m2]

Położenie

Cena wywoławcza brutto [zł]

Wadium [zł]

131/8

KW 16240

814

Żnin ul. Podgórna

52.000,00

5.300,00

131/9

KW 16240

973

Żnin ul. Podgórna

62.000,00

6.200,00

§ 3. Do przeprowadzenia przetargu wyznaczam Komisję Przetargową w składzie:

1) Urszula Nawrocka – przewodniczący komisji;

2) Joanna Bocian-Stefaniak – członek komisji;

3) Janusz Fryca – członek komisji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotowe nieruchomości stanowią własność Gminy Żnin. Zostały one przeznaczona do sprzedaży. Nieruchomość opisana w § 1 niniejszego zarządzenia została przeznaczona do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Żnina z dnia 30 stycznia 2012 r. Nr 7/2012 i została ona zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który był wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniach od 01.02.2012 r. do 22.02.2012 r. Natomiast nieruchomości opisane w § 2 zostały przeznaczone do sprzedaży Zarządzeniem Burmistrza Żnina z dnia 9 maja 2011 r. Nr 62/2011 i zostały zamieszczone w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, który był wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie w dniach: od 12.05.2011 r. do 03.06.2011 r. Informacje o wywieszeniu wykazów została podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Tygodniku Pałuki odpowiednio w dniu 9 lutego 2012 r. i w dniu 19 maja 2011 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie. W terminach wyznaczonych w wykazach do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie wpłynął żaden wniosek o nabycie nieruchomości. Pierwsze przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Podgórnej w Żninie odbyły się w dniu 3 sierpnia 2011 r., drugie w dniu 24 listopada 2011 r., natomiast trzecie w dniu 23 lutego 2012 r. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Świerkowej w Żninie odbył się w dniu 31 lipca 2012 r. Wszystkie przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB-129-2012.pdf (PDF, 72KB) 2012-10-01 12:34:14 415 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 01-10-2012 12:34:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 28-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 01-10-2012 12:34:14