Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_124-2012] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali położonych w ......................... przy ul. ........... i w Żninie przy ul. ....................

ZARZĄDZENIE Nr 124/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 24 września 2012r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali położonych w …......................... przy ul. …........... i w Żninie przy ul. …....................

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz stosownie do zapisu § 20 załącznika do uchwały Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33, poz. 590)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie zamiany obecnie zajmowanego lokalu socjalnego położonego w …................... przy ul …............., którego najemcą jest Pan …..................... na niezamieszkany lokal mieszkalny w Żninie przy ul. …........................

§ 2. Zawarcie umowy najmu na lokal socjalny nr ... przy ul. ….................. w Żninie zostanie dokonane pomiędzy Gminą Żnin a ….................... Jednocześnie ulega rozwiązaniu umowa najmu na lokal nr .. w …............ ul. ….......................

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żninie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U Z A S A D N I E N I E

Pan ….......................... zam. w …......................... przy ul. …....................... W/wym. lokal o pow. 52,80 m2 składa się z 2 pokoi, kuchni, ubikacji. Pan …...... w składanym wniosku do tut. Urzędu wyrażała chęć zamiany zajmowanego obecnie lokalu na mieszkanie o mniejszym metrażu i podobnym standardzie. Burmistrz Żnina mając na uwadze racjonalną gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy oraz względy społeczne postanowił wskazać …................ lokal położony w Żninie przy ul. …......................... o pow. 26,50 m2 składający się z pokoju, kuchni i ubikacji.

Realizując zapis § 20 załącznika do uchwały Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin postanowiono wyrazić zgodę na zamianę wyżej wymienionych lokali mieszkalnych.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 poz. 180, Nr 1111, poz. 223, Nr 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 106 , poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_124-2012 BIP.pdf (PDF, 60KB) 2012-09-28 14:37:13 418 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 28-09-2012 14:37:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Żurawicki 24-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 28-09-2012 14:37:41