Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_121-2012] w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin

 

ZARZĄDZENIE Nr 121/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 17 września 2012 r.

 

w sprawie określenia wysokości środków finansowych przeznaczonych na

wypłatę dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm1) oraz § 4 uchwały XXXIII/262/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego niektóre składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żnin

zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W ramach posiadanych przez Gminę Żnin środków finansowych na wynagrodzenia nauczycieli określonych w uchwale budżetowej na rok 2012, dla niżej wymienionych placówek oświatowych ustala się następującą miesięczną wysokość środków finansowych przeznaczonych na wypłatę dodatków motywacyjnych dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin w okresie od dnia 1 października 2012 r. do 31 marca 2013 r.:

  1. Przedszkole Miejskie nr 1 w Żninie - 1.251,00 zł,

  2. Przedszkole Miejskie nr 2 w Żninie - 1.525,00 zł,

  3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie - 4.156,00 zł,

  4. Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie - 6.944,00 zł,

  5. Szkoła Podstawowa w Januszkowie - 1.549,00 zł,

  6. Szkoła Podstawowa w Słębowie - 2.210,00 zł,

  7. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Żninie - 8.069,00 zł,

  8. Publiczne Gimnazjum nr 3 w Żninie - 1.730,00 zł.

 

2. Ustalone w ust. 1 wielkości środków finansowych nie obejmują środków na dodatki motywacyjne dla dyrektorów poszczególnych szkół i placówek oświatowych przyznawanych przez Burmistrza Żnina.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom podległych szkół i przedszkoli.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. BURMISTRZA

Aleksandra Nowakowska

Zastępca Burmistrza

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z zapisem § 4 uchwały XXXIII/262/2009 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lutego 2009 r., dodatek motywacyjny dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych może być przyznany w granicach posiadanych środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy na wynagradzania osobowe. Zabezpieczone w budżecie Gminy Żnin na 2012 r. środki na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin pozwalają na przeznaczenie w skali miesiąca kwoty 27.434,00 zł. na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach wymienionych w § 1 ust.1 tego zarządzenia w okresie od 1 października 2012 r. do 31 marca 2013 r.

W powyższym stanie rzeczy podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

w z. BURMISTRZA

Aleksandra Nowakowska

Zastępca Burmistrza

 

WK/AN

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_121-2012.pdf (PDF, 79KB) 2012-09-24 15:09:15 421 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 24-09-2012 15:09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Karabasz 17-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 24-09-2012 15:10:02