Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - działka ewidencyjna nr 103/3 w Ustaszewie

Ogłoszenie 

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ustaszewie, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 18740, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 103/3, o pow. 769 m2

 

Cena wywoławcza brutto wyniosi 22.200,00 (VAT- zwolniony), wadium 2.500,00

 

Opis nieruchomości:

Działka położona jest w Ustaszewie przy drodze gminnej łączącej się z drogą wojewódzką nr 251 i dalej drogą krajową nr 5. Oddalona jest około 10 km od centrum Żnina . Dojazd do przedmiotowej nieruchomości dobry, drogą o nawierzchni brukowej. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i tereny niezabudowane, użytkowane rolniczo. Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym w złym stanie technicznym, nadający się do rozbiórki (nie jest ujawniony na mapie). Teren jest częściowo ogrodzony siatką stalową na słupkach stalowych. Na działce znajduje się słup energetyczny betonowy. Działka nie jest uzbrojona w media. Teren porośnięty jest niską roślinnością trawiastą i krzaczastą, użytkowany przez mieszkańców nieruchomości sąsiedniej.

Przeznaczenie terenu:

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin, uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr XLVI/401/2010, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą nr VII/34/2011, z dnia 30 marca 2011 r. przedmiotowa działka położona jest na obszarze wielofunkcyjnej zabudowy wiejskiej w otoczeniu terenów rolniczych o wysokiej i bardzo wysokiej przydatności.

Nieruchomość wolna jest od ciężarów i ograniczeń oraz hipotek.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upłynął w dniu 31.07.2012 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 września 2012 r. o godz. 1000, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,

  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo współmałżonka.

Wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości 2.500,00 zł, należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Żninie w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002,

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 września 2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 35), tel. 52 303-13-01 w. 133 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ogłoszenie Ustaszewo.pdf (PDF, 77KB) 2012-08-08 09:28:43 553 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-08-2012 09:28:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 08-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 08-08-2012 09:30:47