Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin - działka ewidencyjna nr 1/22, ul. Fabryczna, Żnin

 

Ogłoszenie

o przetargu na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Żnin

 

Burmistrz Żnina ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Fabrycznej, zapisanej w księdze wieczystej nr KW 13956, oznaczonej geodezyjnie jako działka ewidencyjna nr 1/22, o pow. 3279 m2

 

Cena wywoławcza brutto wyniosi 1.150.000,00 zł (VAT - zwolniony), wadium 150.000,00 zł

 

Opis nieruchomości:

Działka nr 1/22, położona jest na obrzeżach miasta Żnina, przy ul. Fabrycznej, w dzielnicy o typowym charakterze przemysłowo-produkcyjno-magazynowym. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowa produkcyjnaobiekty: Pepsi, ZEC, Frigo, były Spomasz i tereny niezabudowane. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej przez działkę nr 1/54 stanowiącą drogę wewnętrzną i działkę nr 1/15dojazd z ustanowieniem służebności. Działka zabudowana jest budynkiem hali sportowej z zapleczem socjalnym, szatniami, łazienkami, pomieszczeniami biurowymi i magazynowymi. Hala jest jednokondygnacyjna z antresolą nad częścią zaplecza magazynowego hali z widokiem na salę gimnastyczną. Budynek jest wolnostojący o nieregularnym kształcie zabudowy i zróżnicowanej wysokości (część sali sportowej jest wyższa od przyległej do podłużnej ściany części socjalnej budynku, obydwie części tworzą funkcjonalną całość). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1665 m2.

 

Przeznaczenie terenu:

Przedmiotowa działka położona jest na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin, uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą nr XLVI/401/2010, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą nr VII/34/2011, z dnia 30 marca 2011 r. przedmiotowa działka położona jest w strefie o wiodącej funkcji produkcyjnej, składowej i magazynowej.

Nieruchomość objęta księgą wieczystą KW 13956 obciążona jest służebnością gruntową na rzecz każdorazowego właściciela działki nr 576/4, polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 576/2 pasem o szerokości czterech metrów położonym wzdłuż zachodniej granicy działki nr 576/2, przy granicy z działką nr 576/4.

Nieruchomość  wolna jest od hipotek.

Termin złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) upłynął w dniu 31.07.2012 r.

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 października 2012 r. o godz. 1000, w Auli Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul. 700-lecia 39.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dowodu wniesienia wadium

  • dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych

  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej a podlegających wpisowi do rejestru,

  • osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim biorą udział w przetargu osobiście lub okazując notarialne pełnomocnictwo współmałżonka.

Wpłaty wadium w pieniądzu, w wysokości 150.000,00 zł, należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Żninie w Banku Spółdzielczym „PAŁUKI” Nr 49 8181 0000 0001 2742 2000 0002, 

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 5 października 2012 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żninie.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostała część ceny nabycia płatna jest nie później niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej własność, w sposób umożliwiający sprawdzenie wpływu środków na rachunek zbywcy przed podpisaniem umowy.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym przez sprzedawcę w zawiadomieniu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Wadium wniesione przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Żninie (pokój nr 35), tel. 52 303-13-01 w. 133 w godzinach pracy Urzędu.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Hala ogłoszenie.pdf (PDF, 75KB) 2012-08-08 09:24:50 557 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 08-08-2012 09:24:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 08-08-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 26-09-2012 09:39:06