Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_076-2012] w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na realizację zadania własnego Gminy Żnin innego niż określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ZARZĄDZENIE Nr 76/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 26 czerwca 2012 r.

 

w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na realizację zadania własnego Gminy Żnin innego niż określonego w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 7 ust. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Żninie nr VII/49/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań

zarządza się, co następuje:

§ 1. Udzielić dotacji celowej Stowarzyszeniu radioznin.pl na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu promocji Gminy Żnin w wysokości 40.000 zł.

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Żnin, określającej warunki oraz terminy realizacji zadania

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostka samorządu terytorialnego może przyznawać dotację podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przez jednostki samorządu terytorialnego. Dnia 30 marca 2011 r. Rada Miejska w Żninie podjęła Uchwałę nr VII/49/2011 regulującą tryb postępowania o udzielenie ww. dotacji, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań.

W dniu 30 września 2011 r. Stowarzyszenie radioznin.pl złożyło wniosek na dofinansowanie zadania polegającego na działaniach związanych z promocją Miasta i Gminy Żnin, propagowaniem postaw obywatelskich na rzecz wspólnoty lokalnej. W dniu 25.05.2012 r. Stowarzyszenie radioznin.pl złożyło aktualizację wniosku.

Po dokonaniu kompleksowej oceny wniosku wg kryteriów wskazanych w § 4 ust.2 Uchwały Rady Miejskiej w Żninie nr VII/49/2011 z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań podjęto decyzję o przyznaniu dotacji celowej na realizacje ww. zadania. Funkcjonowanie radia lokalnego niewątpliwie przyczyni się do promocji, która jest zadaniem własnym gminy. Dzięki emitowanym programom informacje o Gminie Żnin dotrą do szerokiej liczby słuchaczy, a co za tym idzie skala promocji naszej gminy będzie znacząca.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 poz. 180, Nr 1111, poz. 223, Nr 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 106 , poz.675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 185, poz. 1092, nr 201, poz. 1183.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. Z 2010 r. Nr 28,poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_76-2012.pdf (PDF, 817.58Kb) 2012-06-28 13:48:29 542 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wendland 28-06-2012 13:48:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Wendland 26-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 02-07-2012 11:32:37