Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_062-2012] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym w Kierzkowie 18

 

ZARZĄDZENIE Nr 62 /2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 15 czerwca 2012 r.

 

w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr 3

znajdującego się w budynku położonym w Kierzkowie 18

 

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz § 4 i § 7 ust. 2 uchwały Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 33, poz. 590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 czerwca 2012 r. Pana........................ zamieszkałego w............................

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wyrazić zgodę na zmianę najemcy lokalu mieszkalnego nr..... położonego w.................. stanowiącego własność Gminy Żnin.

§ 2. Zmiana, o której mowa w § 1 polega na tym, że stosunek najmu na wymieniony lokal z Panią.......................... ulega rozwiązaniu i jednocześnie ulega nawiązaniu stosunek najmu na przedmiotowy lokal z synem,............................

§ 3. Zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny nr..... znajdujący się w....................zostanie dokonane pomiędzy Gminą Żnin a.............................

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żninie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U Z A S A D N I E N I E

Pan …...................... zamieszkały w …...................... wnioskiem z dnia 6 czerwca 2012 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę najemcy w/wym. lokalu mieszkalnego.

W uzasadnieniu swojej prośby, zainteresowany, zwrócił uwagę na problemy finansowe i zdrowotne matki tj. ….................... które nie pozwalają jej na właściwe wywiązywanie się z obowiązków najemcy co doprowadziło do znacznego zadłużenia i dewastacji zajmowanego lokalu.

Jako nowy najemca przedmiotowego lokalu Pan …............................. mieszkającą pod ww. adresem od urodzenia zobowiązuje się do systematycznego regulowania czynszu i pozostałych opłat.

Przychylając się do prośby wnioskodawcy Burmistrz Żnina postanowił wyrazić zgodę na powyższą zmianę .

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 779, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_062-2012 BIP.pdf (PDF, 64.35Kb) 2012-06-19 08:34:07 482 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 19-06-2012 08:34:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Żurawicki 15-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 19-06-2012 08:34:07