Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_059-2012] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

ZARZĄDZENIE Nr 59/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 11 czerwca 2012 r.

 

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz. 1591 , z późn.zm.) oraz art. 11, art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

 

zarządza się, co następuje:

 

  • § 1. Udzielić dotacji w formie wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu kultury:

 

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Przyznana kwota

Stowarzyszenie radioznin.pl

„Pierwsze Urodziny Radia Żnin FM w Drugi Dzień Pałuk i Kujaw”

10.000,00 zł

 

 

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Żnin, określającą warunki oraz terminy realizacji zadania.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Zgodnie z art.19a, ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Stowarzyszenie radioznin.pl złożyło w dniu 25.05.2012 r. ofertę na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. „Pierwsze Urodziny Radia Żnin FM w Drugi Dzień Pałuk”. Wysokość wnioskowanego dofinansowania nie przekroczyła 10.000,00 zł a czas jego realizacji nie jest dłuższy niż 90 dni. Stowarzyszenie radioznin.pl nie otrzymało w bieżącym roku budżetowym 2012 środków na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Wysokość środków finansowych przyznanych przez Burmistrza Żnina w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert nie przekroczyła 20 % dotacji w bieżącym roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ww. oferta została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie (www.um.znin.pl), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Żninie w celu umożliwienia składania uwag odnoszących się bezpośrednio do oferty w terminie 7 dni od momentu jej publikacji. Do dnia 8.06.2012 r. do Urzędu Miejskiego w Żninie nie zgłoszono żadnych uwag.

Oferta złożona przez Stowarzyszenie radioznin.pl spełnia warunki określone w art. 19a, ust.1, pkt.1 i 2 ustawy, a organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego stwierdził celowość realizacji zadania publicznego. W związku z powyższym Burmistrz Żnina podjął decyzję o wsparciu realizacji zadania publicznego pn. „Pierwsze Urodziny Radia Żnin FM w Drugi Dzień Pałuk” oraz o niezwłocznym podpisaniu umowy.

 

BURMISTRZ ŻNINA

Leszek Jakubowski

 

 

 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 poz. 180, Nr 1111, poz. 223, Nr 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230, Nr 106 , poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113.

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wendland 12-06-2012 09:54:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Wendland 11-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 19-06-2012 08:30:55