Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czerwiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument [ZB_081-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz sprostowania kwoty wydatków 2012-08-08 08:50:54
dokument [ZB_080-2012] w sprawie oddania lokalu socjalnego położonego we wsi .................... do dyspozycji PGM Spółka z o.o. w Żninie celem wskazania go osobom posiadającym uprawnienia do przydziału lokalu socjalnego na podstawie prawomocnego wyroku sądowego 2012-07-02 10:32:19
dokument [ZB_079-2012] w sprawie wyrażenia zgody na przydział pomieszczenia strychowego na poszerzenie obecnie zajmowanego lokalu położonego w .............. 2012-07-02 10:29:48
dokument [ZB_078-2012] w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany lokali socjalnych położonych w ........................ i w Żninie przy ul. .................. 2012-07-02 10:18:12
dokument [ZB_077-2012] w sprawie ustalenia opłat za odprowadzanie ścieków bytowych do przydomowej oczyszczalni ścieków w Sobiejuchach ? osada Obrona Leśna 2012-07-17 12:54:39
dokument [ZB_076-2012] w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi niezaliczanemu do sektora finansów publicznych i niedziałającemu w celu osiągnięcia zysku, przeznaczonej na realizację zadania własnego Gminy Żnin innego niż określonego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2012-06-28 13:48:29
dokument [ZB_075-2012] w sprawie wykazu osób spełniających kryteria do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych i socjalnych z zasobów lokalowych Gminy Żnin 2012-06-28 09:43:29
dokument [ZB_074-2012] w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żninie 2012-06-28 09:50:22
dokument [ZB_073-2012] w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie 2012-06-28 10:17:33
dokument [ZB_072-2012] w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie 2012-06-28 09:53:50
dokument [ZB_071-2012] w sprawie udzielania pożyczki dla Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Wsi: Cerekwica, Kaczkowo, Kaczkówko 2012-06-28 09:47:12
dokument [ZB_070-2012] w sprawie przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie 2012-06-25 09:01:33
dokument [ZB_069-2012] w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Żnin 2012-06-25 09:13:27
dokument [ZB_068-2012] w sprawie przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami. 2012-06-25 09:08:27
dokument [ZB_067-2012] w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Żnin 2012-06-25 08:57:48
dokument [ZB_066-2012] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin 2012-06-25 08:52:57
dokument [ZB_065-2012] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin 2012-06-25 08:48:44
dokument [ZB_064-2012] w sprawie ustalenia opłat za wypożyczenie namiotu znajdującego się w zarządzaniu Sołectwa Bożejewiczki 2012-06-25 08:43:13
dokument [ZB_063-2012] zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia opłat za wynajem pomieszczeń i urządzeń budynku po byłej szkole w Jadownikach Rycerskich 2012-06-25 08:39:32
dokument [ZB_062-2012] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 znajdującego się w budynku położonym w Kierzkowie 18 2012-06-19 08:34:07
dokument [ZB_061-2012] zmieniające zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 2012-06-19 08:30:22
dokument [ZB_060-2012] w sprawie wyrażenia zgody na przydział pomieszczenia na poszerzenie obecnie zajmowanego lokalu położonego w 2012-06-19 08:26:35
dokument [ZB_059-2012] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert 2012-06-12 09:54:13
dokument [ZB_058-2012] w sprawie przydziału lokalu socjalnego położonego w ................. 2012-06-19 08:38:49