Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_038-2012] w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia przez Gminę Żnin II etapu gminnego-miejskiego Wojewódzkiego Konkursu na Plakat ?Obrona Cywilna Wokół Nas? organizowanego pod patronatem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

ZARZĄDZENIE Nr 38/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 20 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia przez Gminę Żnin II etapu gminnego-miejskiego Wojewódzkiego Konkursu na PlakatObrona Cywilna Wokół Nasorganizowanego pod patronatem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego

Na podstawie art.30 ust.1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) oraz w celu przeprowadzenia przez Gminę Żnin II etapu gminno-miejskiego Konkursu na Plakat „Obrona Cywilna Wokół” zatwierdzonego przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia przez Gminę Żnin II etapu gminnego Konkursu na Plakat „Obrona Cywilna Wokół Nas”, zatwierdzonego przez Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, powołuję Gminną Komisję Konkursową w składzie:

1) Mirosław Gatka – Sekretarz Gminy Żnin – Przewodniczący Komisji;

2) Jarosław Umiński – Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żninie – Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Dariusz Cieślak – plastyk;

4) Ewa Miażdżyk – plastyk;

5) Wojciech Karabasz – pracownik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Żninie – Sekretarz Komisji.

 

§ 2. W terminie do 4 maja 2012 roku Komisja, o której mowa w § 1 dokona przeglądu prac zgłoszonych na konkurs i wybierze spośród nich po 5 najlepszych z każdej grupy wiekowej.

§ 3. Komisja poza wybranymi pracami, o których mowa w §2, może przyznać dodatkowe wyróżnienia prac charakteryzujących się ciekawą formą oraz wysokim poziomem artystycznym.

§ 4. Z przeprowadzonych czynności gminnego konkursu, Komisja sporządzi protokół i przekaże go Burmistrzowi Żnina.

§ 5. O rozstrzygnięciu i uroczystym podsumowaniu konkursu, Komisja powiadomi zainteresowanych pisemnie.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z regulaminem konkursu na plakat „Obrona Cywilna Wokół Nas” organizowanego przez Kujawsko-Pomorski Urzędu Wojewódzki, powołuje się Gminną Komisję Konkursową, która ma na celu dokonanie przeglądu prac plastycznych zgłoszonych przez szkoły, oraz wyłonieniu spośród nich pięciu prac (z każdej kategorii wiekowej), które będą reprezentowały Gminę Żnin w III etapie konkursu w Bydgoszczy.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

WK/AN

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 48, poz. 327, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 01-06-2012 13:07:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Karabasz 20-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 01-06-2012 13:12:04