Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_041-2012] w sprawie regulaminu i opłat wypożyczania sceny i namiotu pod organizowane imprezy na terenie gminy i poza jej granicami

ZARZĄDZENIE Nr 41/2012
BURMISTRZA ŻNINA


z dnia 26.04.2012 r.

w sprawie regulaminu i opłat wypożyczania sceny i namiotu pod organizowane imprezy na terenie gminy i poza jej granicamiNa podstawie Art.4 ust.1 pkt. 2: ust. 2 Ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. 1997 nr 9 poz. 43 z późn. zm.) oraz uchwały nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28.03.2003 r. w sprawie powierzenia Burmistrza Żnina uprawnień dotyczących postanowień o wysokości cen i opłat, o sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publiczne oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Żnin.

zarządzam, co następuje:

§ 1


Wprowadzam w Gminie Żnin cennik opłat i regulamin wypożyczania sceny i namiotu pod organizowane imprezy na terenie Gminy Żnin i poza jej granicami  o brzmieniu jak w załączniku.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 


 

Załącznik

do zarządzenia Nr 41/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 26.04.2012 r.

 

 

Regulamin

wypożyczania sceny i namiotu pod organizowane imprezy na terenie

Gminy Żnin i poza jej granicami

 

 1. Scena i namiot stanowi własność Urzędu Miejskiego w Żninie i decyzje o jego wykorzystaniu podejmuje Burmistrz Żnina lub upoważniona przez niego osoba.

 2. Wykorzystanie sceny i namiotu w pierwszej kolejności służyć ma do zabezpieczenia imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Żninie, Miejski Ośrodek Sportu w Żninie, Żniński Dom Kultury, Rady Sołeckie, Ochotnicze Straże Pożarne, placówki oświatowe z terenu gminy i inne instytucje pracujące lub mające siedzibę na terenie Gminy Żnin.

 3. W okresie, gdy nie jest wykorzystywany przez ww. instytucje, może być wypożyczany innym osobom prawnym lub fizycznym z terenu gminy lub spoza obrębu Gminy Żnin.

 4. Warunki wypożyczania sceny i namiotu w/w instytucjom:

 1. Grafik i dokumentację związaną z wypożyczaniem sceny i namiotu prowadzi Miejski Ośrodek Sportu w Żninie, który jest odpowiedzialny za sprawne dysponowanie ww. sprzętem.

 2. Każdy chcący wypożyczyć scenę lub namiot zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu jak najwcześniej, znając datę i miejsce organizowanej przez siebie imprezy.

 3. Zgłoszenia przyjmowane są na piśmie, a o wypożyczeniu decyduje kolejność wpływu pisma.

 4. Przed wypożyczeniem namiotu lub sceny pożyczający podpisuje dokument (umowę, protokół przekazania) stwierdzający przyjęcie pełnej odpowiedzialności za scenę lub namiot od chwili jego rozstawienia na wskazanym miejscu do momentu przybycia ekipy celem jego rozebrania. Długość wypożyczenia ustalają zainteresowane strony.

 5. Scenę i namiot rozstawiają i składają upoważnieni do tego pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie na wskazanym przez pożyczającego miejscu.

 6. Scena i namiot wypożyczane są na okres nie dłuższy jak 3 dni za jednorazową opłatą. Wraz ze sceną wypożyczane jest oświetlenie składające się z dwóch halogenów.

 1. Tabela opłat:

SCENA

 • Instytucje takie jak Żniński Dom Kultury, Rady Sołeckie, Ochotnicze Straże Pożarne, placówki oświatowe z terenu gminy instytucje oświatowe są zwolnione z opłaty za wypożyczenie. Koszty transportu sceny i dojazd ekipy poza Żnin ryczałtowo 100 zł. + VAT płatne na 7 dni przed dniem ustawienia sceny, jeżeli są samoistnymi organizatorami imprezy.

 • Instytucje inne niż ww. oraz osoby fizyczne z terenu Gminy Żnin wnoszą opłatę stałą 600,00 zł. netto + VAT oraz ryczałt za dowiezienie i dojazd ekipy 100,00zł. + VAT płatne na 7 dni przed dniem ustawienia sceny.

 • Wypożyczenie sceny poza teren Gminy Żnin osobom fizycznym i prawnym, opłata stała 2000,00 zł. netto + VAT oraz ryczałt za dowiezienie i dojazd do 30km ekipy 200,00zł. + VAT płatne na 7 dni przed dniem ustawienia sceny.

 • Powierzchnia sceny wynosi 50 m2 .

NAMIOT

 • Instytucje takie jak Żniński Dom Kultury, Rady Sołeckie, Ochotnicze Straże Pożarne, placówki oświatowe z terenu Gminy Żnin są zwolnione z opłaty za wypożyczenie. Koszty transportu i dojazd ekipy poza Żnin ryczałtowo 100 zł. + VAT płatne na 7 dni przed dniem ustawienia namiotu, jeżeli są samoistnymi organizatorami imprezy.

 • Instytucje inne niż ww. oraz osoby fizyczne z terenu Gminy Żnin wnoszą opłatę stałą 600,00 zł. netto + VAT oraz ryczałt za dowiezienie i dojazd ekipy 100,00 zł. + VAT płatne na 7 dni przed dniem ustawienia namiotu.

 • Wypożyczenie namiotu poza teren Gminy Żnin osobom fizycznym i prawnym, opłata stała 1000,00 zł. netto + VAT oraz ryczałt za dowiezienie i dojazd do 30 km ekipy 200,00 zł. + VAT płatne na 7 dni przed dniem ustawienia namiotu.

 • Powierzchnia namiotu wynosi 200 m kw.

 1. W razie rezygnacji z wypożyczenia na mniej niż 7 dni przed datą ustaloną w zawartej umowie, zostaje potrącone 50% wniesionej opłaty.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2002 r. Nr 113, poz. 983 z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_041-2012.pdf (PDF, 11KB) 2012-05-23 08:52:52 489 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wendland 23-05-2012 08:52:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Stanisław Wendland 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Stanisław Wendland 23-05-2012 08:55:24