Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_037-2012] w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu dokumentacji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

 

ZARZĄDZENIE Nr 37/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 11 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu dokumentacji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

 

Na podstawie § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz.U. z 2002 Nr 167, poz. 1375 ) w związku rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 90, poz.1005 i z 2005 r Nr 181, poz. 1509).

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołać komisję do oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz sporządzenia spisu tej dokumentacji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. w następującym składzie:

1. Mirosław Gatka - Przewodniczący; Sekretarz Gminy – urzędnik wyborczy.

2. Antoni Nawrocki - Członek – pracownik właściwy ds. archiwum zakładowego.

3. Wacław Żychliński - Członek – Główny Specjalista.

§ 2. Komisja wykona zadanie określone dla organu wykonawczego gminy i jego urzędu określone w zarządzeniu Nr 2/2012 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 21 marca 2012 r. w sprawie określenia sposobu zniszczenia dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Żnin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

W związku z pismem Nr DBD-0124-4/12 z dnia 21 marca 2012 r. Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy skierowanym do pełnomocników, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasturzędników wyborczych pełnomocnicy zobowiązani zostali do dokonania oceny przechowywanych w depozycie dokumentów z wyborów oraz przygotowania do przekazania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do Delegatury KBW w Bydgoszczy do dnia 20 kwietnia 2012 r. Zgodnie natomiast z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych do wniosku o zgodę jednorazową na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej dołącza się protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spis dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie. Protokół oraz spis dokumentacji niearchiwalnej sporządza komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej w składzie określonym w tym rozporządzeniu. W związku z powyższym wydanie przedmiotowego zarządzenia jest zasadne.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 20-04-2012 07:41:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Antoni Nawrocki 11-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 20-04-2012 07:41:21