Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_034-2012] w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie

 

ZARZĄDZENIE Nr 34/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 10 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art. 36a ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.2) oraz § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.3)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłosić i zorganizować konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie, ul. Pieniężnej 19, 88-400 Żnin.

§ 2. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia zamieszczone zostanie na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żnin.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Żnina.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

U z a s a d n i e n i e

Z dniem 31 sierpnia 2012 r. upływa kadencja dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie. Zaistniała więc konieczność przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata, który od dnia 1 września 2012 r. obejmie wyżej wymienione stanowisko.

Zgodnie z zapisami art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) kandydata na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący placówkę.

W związku z powyższym wydanie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Treść zarządzenia wraz z załącznikami do pobrania poniżej.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 779, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2004 Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 Nr 17 poz. 141,Nr 131 poz. 1091, Nr 122 poz. 1020, Nr 167 poz.1400, Nr 94 poz. 778, Nr 249, poz. 2104, z 2006 Nr 144 poz. 1043, nr 208 poz.1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007, Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz.542, Nr 115 poz.791, Nr 120 poz.818, Nr 181 poz.1292r 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 oraz z 2011 r., Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011, Nr 254 poz. 2703

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_034-2012.pdf (PDF, 12KB) 2012-04-16 14:07:57 490 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 16-04-2012 14:07:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wojciech Karabasz 10-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 16-04-2012 14:18:42