Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_032-2012] w sprawie zaopiniowania projektu

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 6 kwietnia 2012 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”

 

Na podstawie art. 14b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.1)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Pozytywnie zaopiniować projekt „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023”, opracowanego przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, po uwzględnieniu uwag i wniosków, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik

do Zarządzenia Nr 32/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 6 kwietnia 2012r.

 

  1. Wnioskuję o uzupełnienie charakterystyki instalacji regionalnej położonej na terenie gminy Żnin w miejscowości Wawrzynki w zakresie składowiska odpadów.

 

Uzasadnienie:

Instalacja jaką jest składowisko odpadów komunalnych w Wawrzynkach posiada wolną pojemność bliską 48.000 m3 oraz możliwość rozbudowy o kolejną kwaterę, co umocowane jest w odrębnych dokumentach. Ponadto leży w bliskim sąsiedztwie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, położonej na terenie, do którego tytuł prawny ma ten sam podmiot, który zarządza składowiskiem.

W związku z powyższym po rozbudowie spełnione zostaną wszystkie przesłanki, aby składowisko uzyskało status regionalnej instalacji, a przynajmniej zastępczej instalacji, bowiem:

  1. jest zakładem zagospodarowania odpadów, czyli zakładem w rozumieniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,

  2. posiadać będzie moc przerobową, wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 mieszkańców,

  3. spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, tzw. BAT,

  4. posiadać będzie pojemność pozwalającą na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,

  5. dodatkowym argumentem jest konieczność ograniczania odległości transportowania odpadów, zatem pobliskie dla instalacji MBP składowisko jest najbardziej ekonomiczną formą zagospodarowania tzw. balastu.

 

  1. Na bazie powyższego wnioskuję o wprowadzenie zmian zapisów dotyczących charakterystyki i spełniania kryteriów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych przez zakład w miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15 marca 2012r. znak: ŚG-I-.7011.1.2012 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego poinformował o opracowanym projekcie „Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2012-2017 z perspektywą na lata 2018-2023” i podjętej przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwale w tej sprawie, z jednoczesną prośbą o zaopiniowanie dokumentu.

W myśl zapisów art. 14b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. –
o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.), projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu miedzy innymi przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa.

W związku z powyższym przedstawiam niniejszą opinię.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 203, poz. 1351, Nr 28, poz.145, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, nr 138, poz. 809, Nr 117, poz. 678, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_032-2012.pdf (PDF, 54.66Kb) 2012-04-10 08:25:54 508 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 10-04-2012 08:25:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Drzewiecka 06-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 16-04-2012 14:16:23