Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_016-2012] w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE Nr 16/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 21 lutego 2012 r.

 

w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1), art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.2) oraz § 1 uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXXIV/347/2006 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 60, poz. 992 ze zm.3)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanowić ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej służebności przesyłu, polegające na obciążeniu działki nr 820/2 położonej w Żninie zapisanej w księdze wieczystej KW 17973, stanowiącej własność Gminy Żnin prawem przebiegu istniejącej infrastruktury technicznej służącej do przesyłania gazu oraz do korzystania z nieruchomości w zakresie niezbędnym do wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych na sieci gazowej, swobodnym dostępie służb gazowniczych, w tym przejazdu i przejścia w celu usunięcia awarii, wykonania prac konserwacyjnych, rozbiórkowych, modernizacyjnych i remontowych sieci gazowej, na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

§ 2. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego nastąpi w formie aktu notarialnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

 

Działki nr 820/2 położona w Żninie przy ul. Szpitalnej stanowi własność Gminy Żnin. Nieruchomość ta zabudowana jest budynkiem zaadaptowanym na cele mieszkaniowe. Umową zawartą w dniu 25.01.2011r., o przyłączenie tego budynku do sieci gazowej, Gmina Żnin zobowiązana była do zawarcia w formie aktu notarialnego do ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa dla odcinka sieci gazowej zasilającej budynek.

Podjęcie niniejszego zarządzenia jest niezbędne w celu realizacji zobowiązania wynikającego z umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 779, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281 i Nr 149, poz. 887

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz.732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981 i Nr 224, poz. 1337.

3 Zmiany zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2009 r. Nr 81, poz. 1423 oraz z 2010 r. Nr 61, poz. 642.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_016-2012.pdf (PDF, 60KB) 2012-02-28 14:34:48 442 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 28-02-2012 14:34:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Janusz Fryca 21-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 28-02-2012 14:35:55