Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_009-2012] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 9/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 7 lutego 2012 r.

 

w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie, przeniesienia wydatków w toku wykonywania budżetu między paragrafami oraz przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej.

 

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz § 9 ust 2 uchwały Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/120/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy Żnin na 2012 rok , wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1 zmienia się wysokość dochodów budżetowych z kwoty 64.994.483,00 zł na kwotę 65.198.004,00 zł.

W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszego zarządzenia.

2) W § 1 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość dochodów bieżących z kwoty 61.692.779,00 zł na kwotę 61.717.379,00 zł.

3) W § 1 ust. 2 pkt 1 zmienia się wysokość dotacji na zadania zlecone z kwoty 8.044.157,00 zł na kwotę 8.068.757,00 zł.

W załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4) W § 2 ust. 1 zmienia się wysokość wydatków budżetowych z kwoty 66.515.404,00 zł na kwotę 66.540.004,00 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5) W § 2 ust. 1 tiret pierwszy zmienia się wysokość wydatków bieżących z kwoty 59.414.457,00 zł na kwotę 59.439.057,00 zł.

6) W § 3 kwota deficytu pozostaje bez zmian i wynosi 1.342.000,00 zł.

7) W § 11 pkt 2 b) zmienia się wysokość rezerwy celowej na politykę oświatową z kwoty 100.000 zł na kwotę 98.100 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

 

I.Zmiany w planie dochodów skutkują ich zwiększeniem na łączną kwotę 24.600 zł.

Decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.2.2012/27 z dnia 25.01.2012 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 o kwotę 24.600 zł na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (R.85295 – zadanie zlecone).

II.Zmiany w planie wydatków budżetu skutkują zwiększeniem na łączną kwotę 24.600 zł  i dotyczą wprowadzenia wydatków finansowanych w/w dotacją.

Ponadto przesunięto środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenie rocznego między przedszkolami w wysokości 3.000 zł (zwiększenie dotyczy PM Nr1). Na organizację zimowych ferii w szkołach (R.85412) dokonano podziału środków z rezerwy oświatowej w wysokości 1.900 zł dla:

- SP Nr 2 i PG Nr1 po 500 zł,

- SP Nr 1, SP Januszkowo, SP Słębowo po 300 zł

Po dokonanych zmianach budżet Gminy Żnin na 2012 rok wyraża się następującymi kwotami:

Planowane dochody po zmianach 65.198.004,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach 66.540.004,00 zł.

Planowany deficyt 1.342.000,00 zł.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 7 lutego 2012 r.

 

Zmiany w planie dochodów Gminy Żnin na 2012 rok

Dział

Rozdział


§


Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

852

 

 

Pomoc społeczna

24 600

0

9 343 700

 


85295

 

Pozostała działalność

24 600

0

255 800

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

24 600

 

24 600

 

 

 

Razem plan dochodów

24 600

0

65 198 004

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 9/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 7 lutego 2012 r.

 

Zmiany w planie wydatków Gminy Żnin na 2012 rok

Dział

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

758

 

 

Różne rozliczenia

0

1 900

543 100

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

0

1 900

543 100

 

 

4810

Rezerwa celowa- polityka oświatowa

 

1 900

98 100

801

 

 

Oświata i wychowanie

3 000

3 000

25 930 135

 

80104

 

Przedszkola

3 000

3 000

3 393 276

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 000

3 000

141 990

852

 

 

Pomoc społeczna

24 600

0

13 211 506

 

85295

 

Pozostała działalność

24 600

0

533 080

 

 

3110

Świadczenia społeczne

24 600

 

469 080

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 900

0

759 102

 

85412

 

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

1 900

0

26 900

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 900

 

5 400

 

 

 

Razem plan wydatków

29 500

4 900

66 540 004

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 9/2012

Burmistrza Żnina

z dnia 7 lutego 2012 r.

Zmiany planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych Gminie Żnin ustawami na 2012 r. [zł]

Dział

Rozdział


§

Wyszczególnienie

Zwiększe nia

Zmniejsze nia

Plan po zmianie

1

2

3

4

5

6

7

DOCHODY

852

 

 

Pomoc społeczna

24 600

0

7 824 600

 

85295

 

Pozostała działalność

24 600

0

24 600

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

24 600

0

24 600

 

 

 

Razem plan dochodów

24 600

0

8 068 757

WYDATKI

852

 

 

Pomoc społeczna

24 600

0

7 824 600

 

85295

 

Pozostała działalność

24 600

0

24 600

 

 

3110

Świadczenia społeczne

24 600

 

24 600

 

 

 

Razem plan wydatków

24 600

0

8 068 757

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_009-2012.pdf (PDF, 97KB) 2012-02-28 14:21:54 397 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 28-02-2012 14:20:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zofia Tylak 07-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 28-02-2012 14:30:07