Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_014-2012] w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE Nr 14/2012

BURMISTRZA ŻNINA

z dnia 14 lutego 2012 r.

 

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.1)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z pisemną informacją Komendanta Powiatowego Policji w Żninie dotyczącą zmian kadrowych związanych z przejściem na emeryturę Pana Dariusza Nowaka – członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Żninie w Zarządzeniu Nr 21/2011 Burmistrza Żnina z dnia 17 lutego 2011 r. § 1. otrzymuje brzmienie:

Powołać Zespół Interdyscyplinarny w składzie:

 1. Stachowiak Piotr – Komenda Powiatowa Policji w Żninie;

 2. Fliciński Tomasz – Komenda Powiatowa Policji w Żninie;

 3. Nowakowska Aleksandra – Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Żninie;

 4. Joachimowska Jolanta – Kuratorska Służba Sądowa w Żninie;

 5. Szewczyk Barbara – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żninie;

 6. Skarbińska Aleksandra – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „EPOKA” w Żninie;

 7. Bursztyńska Maria – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie;

 8. Florczak Beata – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie;

 9. Cygan Dorota – Punkt Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żninie;

 10. Dolaciński Włodzimierz – Straż Miejska w Żninie;

 11. Jadwiga Jeziorna – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żninie;

 12. Komasińska Elżbieta – Fundacja „Dar Serca” w Żninie;

 13. Sowa Barbara - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia Rodzinna” w Żninie

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

U z a s a d n i e n i e

Zespół Interdyscyplinarny w dotychczas obowiązującym składzie został powołany Zarządzeniem Burmistrza Nr 17/2001 z dnia 17 lutego 2011 r.

Pismem z dnia 24 stycznia 2012 roku Komendant Powiatowy Policji w Żninie poinformował o zwolnieniu ze służby w związku z przejściem na emeryturę od dnia 12 stycznia 2012 r. Pana Dariusza Nowaka, który wchodził w skład Zespołu Interdyscyplinarnego i jednocześnie zaproponował powołanie w skład Zespołu Interdyscyplinarnego Pana Tomasza Flicińskiego.

Mając na uwadze powyższe konieczna jest zmiana zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu Interdyscyplinarnego i podpisania zarządzenia jest w pełni uzasadnione.

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1598, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 17-02-2012 09:53:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 07-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 17-02-2012 09:54:22