Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_011-2012] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin

ZARZĄDZENIE Nr 11/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 7 lutego 2012 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Żnin

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2)) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXXIV/347/2006 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 60, poz. 992 z późn. zm.3)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży lokal mieszkalny będący własnością Gminy Żnin, opisany w  wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o jego wywieszeniu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lp.

Adres nieruchomości

Dane geodezyjne

Numer księgi wiecz.

Nr lokalu

Pow. lokalu

[m2]

Opis lokalu

Udział w nieruchomości wspólnej

Cena sprzedaży lokalu

Cena sprzedaży gruntu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Żnin

ul. Kościuszki 17

Obręb Żnin działka:

nr 667/1

pow. 316 m2

i nr 667/8

pow. 198 m2

 

 

KW BY1Z/0000388/1

 

1

45,90

2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój;

Przynależne pomieszczenie -piwnica o pow. 6,00 m2

519/2176

100.448,00 zł

9.394,00 zł

 

1. Działka wymieniona w wykazie położona jest na obszarze, objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą Nr XLII/405/2006, z dnia 26 października 2006 r. zgodnie z którym działka nr 667/1 i 667/8, obręb Żnin leżą na obszarze oznaczonym symbolem MWU10 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

2. Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Lokal obciążony jest umową najmu. O fakcie przeznaczenia lokalu do sprzedaży najemca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

5. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul.700-lecia 39, na okres 21 dni, od 08.02.2012 r. do 01.03.2012 r.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

Wywieszono dnia: 08.02.2012 r.

Zdjęto dnia: .................................

 

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zgłoszeniem najemcy ww. lokalu mieszkalnego zamiaru jego nabycia, w celu realizacji tego wniosku niezbędne jest, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zamieszczenie lokalu w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_011-2011.pdf (PDF, 61KB) 2012-02-17 09:42:54 431 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 17-02-2012 09:42:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 07-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 17-02-2012 09:43:43