Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_008-2012] w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin

 

ZARZĄDZENIE Nr 8/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 30 stycznia 2012 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żnin

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.2)) oraz uchwały Rady Miejskiej w Żninie Nr XXXIV/347/2006 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 60, poz. 992 z późn. zm.3)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne będące własnością Gminy Żnin, opisane w  wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie, a informacja o jego wywieszeniu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI – LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Lp.

Adres nieruchomości

Dane geodezyjne

Numer księgi wiecz.

Nr lokalu

Pow. lokalu

[m2]

Opis lokalu

Udział w nieruchomości wspólnej

Cena sprzedaży lokalu

Cena sprzedaży gruntu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Żnin

ul. Kopernika 3

Obręb Żnin działka:

nr 428/13

pow. 512 m2,

 

 

KW BY1Z/00010395/6

28

47,60

3 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój;

Przynależne pomieszczenie -piwnica o pow. 2,70 m2

503/21871

156.701,00 zł

985,00 zł

2.

Żnin

ul. Żytnia 14

Obręb Żnin działka:

nr 378/29

pow. 1318 m2,

 

 

KW BY1Z/00013235/8

17

35,20

2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., przedpokój;

Przynależne pomieszczenie -piwnica o pow. 2,90 m2

381/14272

118.096,00 zł

2.850,00 zł

 

1. Działki wymienione w wykazie położone są na obszarze, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żnin”, uchwalonym przez Radę Miejską w Żninie uchwałą Nr XLVI/401/2010, z dnia 31 sierpnia 2010 r. oraz uchwałą nr VII/34/2011, z dnia 30 marca 2011 r. działka nr 378/29, obręb Żnin leży na obszarze oznaczonym symbolem MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej a działka nr 428/13 leży na obszarze oznaczonym symbolem MU – teren zabudowy śródmiejskiej mieszkaniowej i usługowej.

2. Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3. Lokale obciążone są umowami najmu. O fakcie przeznaczenia lokali do sprzedaży najemcy zostaną powiadomieni odrębnymi pismami.

4. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 - wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

5. Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żninie przy ul.700-lecia 39, na okres 21 dni, od 01.02.2012 r. do 22.02.2012 r.

 

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Wywieszono dnia: 01.02.2012 r.

Zdjęto dnia: .................................

 

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zgłoszeniem najemców ww. lokali mieszkalnych zamiaru ich nabycia, w celu realizacji tych wniosków niezbędne jest, stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zamieszczenie lokali w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, a informacja o jego wywieszeniu zostaje podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronach internetowych urzędu.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_008-2011.pdf (PDF, 63KB) 2012-02-17 08:54:36 414 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 17-02-2012 08:54:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Urszula Nawrocka 30-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 17-02-2012 08:54:36