Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_005-2012] w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr .... znajdującego się w budynku przy ul. .................... w Żninie

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 25 stycznia 2012 r.

 

w sprawie zmiany najemcy lokalu mieszkalnego nr …....

znajdującego się w budynku przy ul. ….................... w Żninie

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.1) oraz § 4 i § 7 ust. 2 uchwały Nr IV/34/2003 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żnin (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 33, poz. 590) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 stycznia 2012 r. Pana............................ zamieszkałego w Żninie przy ul................................

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wyrazić zgodę na zmianę najemcy lokalu mieszkalnego nr......... w budynku przy ul.................................. w Żninie, stanowiącym własność Gminy Żnin.

§ 2. Zmiana, o której mowa w § 1 polega na tym, że stosunek najmu na wymieniony lokal z Panem................................... ulega rozwiązaniu i jednocześnie ulega nawiązaniu stosunek najmu na przedmiotowy lokal z córką.....................................

§ 3. Zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny nr.............. znajdujący się przy ul...................................... w Żninie zostanie dokonane pomiędzy Gminą Żnin a Panią..............................................

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Prezesowi Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Żninie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Pan …....................... zamieszkały w Żninie przy ul. ….................... wnioskiem z dnia 18 stycznia 2012 r. zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę najemcy zajmowanego przez nią lokalu mieszkalnego.

W uzasadnieniu swojej prośby, zainteresowany, zwrócił uwagę na podeszły wiek i zły stan zdrowia, który nie pozwala na właściwe wywiązywanie się z obowiązków najemcy. Stan zdrowia Pana …............................ uniemożliwia mu samodzielną egzystencję i wymaga pomocy osoby drugiej.

Jako nowego najemcę przedmiotowego lokalu wskazał swoją córkę Panią ….......................... zamieszkałą pod ww. adresem.

Przychylając się do prośby wnioskodawcy Burmistrz Żnina postanowił wyrazić zgodę na powyższą zmianę.

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 779 i Nr 21, poz. 113.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_005-2012 BIP.pdf (PDF, 63KB) 2012-01-31 10:22:42 428 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Duch 31-01-2012 10:22:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dariusz Żurawicki 25-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 31-01-2012 10:24:07