Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Żninie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

[ZB_006-2012] w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku


 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2012

BURMISTRZA ŻNINA

 

z dnia 27 stycznia 2012 r.

 

w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27, art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) i Uchwały nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 82, poz. 601)

 

zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Udzielić dotacji następującym podmiotom:

 

1

Akademicki Związek Sportowy Wyższej Szkoły Gospodarki Miejskiego Ośrodka Sportu Żnin

10.000,00 zł

2

Klub Piłkarski „Brzysko-Rol” w Brzyskorzystewku

19.000,00 zł

3

Klub Sportowy „Jeziorak” Żnin

14.000,00 zł

4

Miejski Klub Sportowy „Pałuczanka” w Żninie

63.000,00 zł

5

Międzyszkolny Klub Żeglarski

15.000,00 zł

6

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Pałuki” Żnin

5.000,00 zł

7

Uczniowski Klub Sportowy „5” Żnin

7.000,00 zł

8

Żnińskie Towarzystwo Miłośników Sportu „Baszta”

17.000,00 zł

 

Łączna kwota dofinansowania

150.000,00 zł

 

§ 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy z Gminą Żnin.

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Żninie.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Żninie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żninie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu.

 

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

Uzasadnienie

 

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Żnin w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu mówią o możliwości wsparcia finansowego sportu przez jednostki samorządu terytorialnego.

W dniu 1 grudnia 2011 roku Burmistrz Żnina ogłosił otwarty konkurs ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku. Do konkursu przystąpiło 8 klubów sportowych prowadzących działalność sportową na obszarze gminy Żnin. Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2012 roku zaplanowano łącznie kwotę 150.000 zł. Złożone przez ww. kluby oferty spełniły wymagania stawiane przez Gminę Żnin. W dniach 30 grudnia 2011 roku i 26 stycznia 2012 roku odbyły się posiedzenia komisji konkursowej powołanej przez Burmistrza Żnina w formie Zarządzenia nr 179/2011 roku z dnia 28 grudnia 2011 roku. Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków oraz przedłożyła propozycję wyników konkursu Burmistrzowi Żnina.

 

 

BURMISTRZ

Leszek Jakubowski

 

 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1240 i 1241

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZB_006-2012.pdf (PDF, 72KB) 2012-01-27 15:10:35 543 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Wendland 27-01-2012 15:10:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Milejczak 27-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Michał Duch 31-01-2012 10:15:12