Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. Łukasz Lisiecki 2018-01-11 09:41:56 dodanie dokumentu
Protokół XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Łukasz Lisiecki 2018-01-11 09:40:30 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE Sławomir Chrośniak 2018-01-11 07:20:44 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-01-09 14:13:41 edycja dokumentu
Struktura organizacyjna Piotr Lewandowski 2018-01-09 12:26:52 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-09 12:26:39 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-09 12:22:15 usunięcie załacznika
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-09 12:22:00 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Renata Wichrowska 2018-01-05 10:57:12 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030 Renata Wichrowska 2018-01-05 10:56:51 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030 Renata Wichrowska 2018-01-05 10:16:03 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030 Renata Wichrowska 2018-01-05 10:15:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Renata Wichrowska 2018-01-05 10:06:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/470/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2017 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łukasz Lisiecki 2018-01-04 13:00:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/468/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-01-04 12:59:26 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:33:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/448/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018 Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:32:40 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek rolny Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:29:17 dodanie dokumentu
Informacja na podatek rolny Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:29:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/446/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:28:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:27:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/447/2017 w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:25:50 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od nieruchomości Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:24:57 dodanie dokumentu
Informacja na podatek od nieruchomości Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:24:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:24:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/466/2017 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Łukasz Lisiecki 2018-01-03 11:20:21 dodanie dokumentu
Apel Nr 3/2017 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie utrzymania jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:09:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/475/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2018 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:07:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/474/2017 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:06:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/473/2017 w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:06:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/472/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same lokale użytkowe, położone w Żninie przy ul. Potockiego. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:05:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/471/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:04:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/470/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2017 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:02:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/469/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:00:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/468/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 07:59:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/467/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 07:58:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/466/2017 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Łukasz Lisiecki 2018-01-03 07:57:43 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 09.01.2018 -30.01.2018 Łukasz Lisiecki 2018-01-02 16:28:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/428/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin Mateusz Świtała 2018-01-02 08:21:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/427/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mateusz Świtała 2018-01-02 08:16:46 dodanie dokumentu