Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[ZB-88_2018] w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu z majątku Gminy Żnin organizacji pozarządowej, do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych organizacji na rzecz mieszkańców gminy Żnin Karol Osiński 2018-04-30 16:36:03 usunięcie załacznika
[ZB-88_2018] w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu z majątku Gminy Żnin organizacji pozarządowej, do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych organizacji na rzecz mieszkańców gminy Żnin Karol Osiński 2018-04-30 15:41:05 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE nr 4/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędów Marcin Czechorowski 2018-04-27 12:48:32 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE nr 4/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędów Marcin Czechorowski 2018-04-27 12:48:05 dodanie dokumentu
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-04-27 08:39:42 dodanie dokumentu
[4] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Żninie Bogumiła Czaj 2018-04-25 10:30:10 dodanie dokumentu
[3] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-04-25 10:26:56 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja Sławomir Chrośniak 2018-04-25 09:14:04 edycja dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja Sławomir Chrośniak 2018-04-25 09:13:24 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-04-25 09:10:15 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-04-25 09:06:17 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja Sławomir Chrośniak 2018-04-25 09:04:55 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Marcin Czechorowski 2018-04-25 09:03:53 edycja dokumentu
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie części działki nr o nr 1155/4 położonej w miejscowości Żnin Sławomir Chrośniak 2018-04-25 09:02:12 dodanie dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci w gminie Żnin w 2018 roku Piotr Lewandowski 2018-04-24 11:56:09 edycja dokumentu
Informacja o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci w gminie Żnin w 2018 roku Piotr Lewandowski 2018-04-24 11:55:58 dodanie dokumentu
Modernizacja Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Browarowej w Żninie Etap III Magdalena Ciszak 2018-04-24 11:54:30 dodanie dokumentu
[ZB_83-2018] w sprawie przejęcia na własność porzuconego obiektu tymczasowego znajdującego się na działce 1039/2 obręb Żnin stanowiącej własność Gminy Żnin Mateusz Świtała 2018-04-24 08:05:42 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żnin za 2017 rok Mateusz Świtała 2018-04-24 07:34:20 dodanie dokumentu
[2] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-04-23 12:57:15 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Sławomir Chrośniak 2018-04-23 12:14:27 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie - Etap I. Magdalena Ciszak 2018-04-20 13:05:07 dodanie dokumentu
[7] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-04-20 12:56:36 dodanie dokumentu
Formularze Oświadczeń Majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ... Piotr Lewandowski 2018-04-20 09:41:54 edycja dokumentu
Formularze Oświadczeń Majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ... Piotr Lewandowski 2018-04-20 09:41:44 usunięcie załacznika
Formularze Oświadczeń Majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ... Piotr Lewandowski 2018-04-20 09:41:37 usunięcie załacznika
Uchwała Nr 17/S/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żnina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Piotr Lewandowski 2018-04-20 09:16:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 17/S/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żnina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Piotr Lewandowski 2018-04-20 09:15:54 usunięcie dokument
Uchwała Nr 17/S/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Żnina sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Piotr Lewandowski 2018-04-20 09:15:11 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 05.04.2018 r. - 26.04.2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:50:01 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 08.05.2018 r. - 29.05.2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:48:39 dodanie dokumentu
Apel Nr 4 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie uczczenia 755. rocznicy nadania praw miejskich Żninowi oraz 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:45:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/527/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie za 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:31:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/526/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:30:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/525/2018 w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin miejsca realizacji obowiązku szkolnego. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:29:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/524/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Żnin na lata 2015-2020". Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:29:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/523/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023". Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:28:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/522/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:27:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/521/2018 w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Żnin w 2018 roku". Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:26:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/519/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Rydlewie. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:25:09 edycja dokumentu