Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-07-10 15:21:39 edycja dokumentu
[9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-07-10 15:20:49 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działki o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Januszkowo Sławomir Chrośniak 2018-07-10 09:41:39 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek o nr ewid.: 279, 309/5 położonych w miejscowości Podgórzyn Sławomir Chrośniak 2018-07-06 10:18:12 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid.: 203, 167/10 położonych w miejscowości Podgórzyn Sławomir Chrośniak 2018-07-05 08:42:52 dodanie dokumentu
wodociąg Znin Mickiewicza Sławomir Chrośniak 2018-07-04 09:38:00 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie - Etap I. Magdalena Ciszak 2018-07-04 09:04:24 dodanie dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:12:30 edycja dokumentu
Adamus Lucjan Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie (wybór na przewodniczącego w dniu 2018-03-15) Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:11:36 dodanie dokumentu
Adamus Lucjan Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie (wybór na przewodniczącego w dniu 2018-04-06) Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:10:02 dodanie dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:06:44 edycja dokumentu
Luchowski Robert Burmistrz Żnina Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:05:49 edycja dokumentu
Luchowski Robert Burmistrz Żnina Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:05:43 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2017 r. Renata Wichrowska 2018-06-29 13:09:52 dodanie dokumentu
Przebudowa ciągu komunikacyjnego miedzy ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie Magdalena Ciszak 2018-06-29 10:46:24 usunięcie załacznika
Przebudowa ciągu komunikacyjnego miedzy ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie Magdalena Ciszak 2018-06-29 10:37:53 dodanie dokumentu
Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko Magdalena Ciszak 2018-06-28 14:24:51 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo- Brzyskorzystew etap III Piotr Lewandowski 2018-06-27 14:49:00 dodanie dokumentu
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. Katarzyna Królikowska 2018-06-26 13:54:36 dodanie dokumentu
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew Sławomir Chrośniak 2018-06-26 08:31:45 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew Sławomir Chrośniak 2018-06-25 07:36:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/562/2018 w sprawie zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:53:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/561/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:52:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/560/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:51:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/559/2018 w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w statucie gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:51:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/558/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:50:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/558/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:49:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/557/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:48:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/556/2018 w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta północna oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:46:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/555/2018 w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta południowa oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:46:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/554/2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzewa gatunku dąb szypułkowy, stanowiącego pomnik przyrody, znajdującego się na terenie miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin oraz drzewa gat. lipa drobnolistna znajdującego się na terenie miasta Żnina, gmina Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:45:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/553/2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:44:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/552/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:40:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/551/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:35:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/550/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:34:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/549/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:33:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/549/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:33:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/548/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:32:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/547/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu położonego w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:31:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/546/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonej w Gorzycach. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:27:50 dodanie dokumentu