Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXXV/414/2017 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Żnin oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania podmiotów uprawnionych do udzielania tych ulg. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:54:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/413/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU). Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:53:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/412/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:52:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/411/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin części nieruchomości położonej w Dobrylewie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:51:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/410/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:48:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/409/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Sienkiewicza. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:47:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/408/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:46:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/407/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Wenecji. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:45:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/406/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:44:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/405/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:42:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/404/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:42:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/404/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:42:23 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXXV/403/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:42:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/403/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:42:08 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXXV/402/2017 w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:41:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/402/2017 w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:41:41 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXXV/401/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:41:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/404/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:39:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/403/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:39:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/402/2017 w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:38:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/405/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:37:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/404/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:35:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/404/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:35:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/403/2017 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:33:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/402/2017 w sprawie nadania statutu Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:31:36 dodanie dokumentu
[14] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-09-14 09:46:51 edycja dokumentu
[14] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa, leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-09-14 09:46:20 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami Katarzyna Luchowska 2017-09-13 14:07:06 usunięcie załacznika
Struktura organizacyjna Marcin Czechorowski 2017-09-12 16:54:17 edycja dokumentu
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Żninie (dz. Nr 526, 404/2) Etap II-dikumentacja udostępniona dla inspektora nadzoru Magdalena Ciszak 2017-09-12 12:59:21 usunięcie załacznika
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Marcin Czechorowski 2017-09-11 15:17:21 edycja dokumentu
[SCUW][5] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Marcin Czechorowski 2017-09-11 15:00:02 edycja dokumentu
[SCUW][5] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Marcin Czechorowski 2017-09-11 14:59:30 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Marcin Czechorowski 2017-09-11 14:39:03 edycja dokumentu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Marcin Czechorowski 2017-09-11 14:34:42 dodanie dokumentu
[ZB-172-2017] w sprawie w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2018 Renata Wichrowska 2017-09-06 15:21:35 edycja dokumentu
[ZB-172-2017] w sprawie w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na rok 2018 Renata Wichrowska 2017-09-06 15:19:23 dodanie dokumentu
[ZB-174-2017] w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II . Magdalena Ciszak 2017-09-06 14:40:26 edycja dokumentu
[ZB-174-2017] w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II . Magdalena Ciszak 2017-09-06 14:38:58 dodanie dokumentu
[ZB_168-2017] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie Piotr Lewandowski 2017-09-06 14:18:18 dodanie dokumentu