Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:27:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/447/2017 w sprawie określenia na 2018 rok wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia dodatkowych zwolnień od podatku Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:25:50 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od nieruchomości Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:24:57 dodanie dokumentu
Informacja na podatek od nieruchomości Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:24:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIV/149/2015 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie określenia WZORÓW FORMULARZY obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:24:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/466/2017 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Łukasz Lisiecki 2018-01-03 11:20:21 dodanie dokumentu
Apel Nr 3/2017 Rady Miejskiej w Żninie w sprawie utrzymania jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:09:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/475/2017 w sprawie zatwierdzenia planów pracy na 2018 rok stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:07:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/474/2017 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Żninie na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:06:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/473/2017 w sprawie wystąpienia ze Związku Miast Polskich. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:06:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/472/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, których przedmiotem są te same lokale użytkowe, położone w Żninie przy ul. Potockiego. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:05:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/471/2017 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:04:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/470/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2017 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:02:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/469/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 08:00:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/468/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 07:59:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/467/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030. Łukasz Lisiecki 2018-01-03 07:58:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/466/2017 w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Łukasz Lisiecki 2018-01-03 07:57:43 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 09.01.2018 -30.01.2018 Łukasz Lisiecki 2018-01-02 16:28:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/428/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żnin Mateusz Świtała 2018-01-02 08:21:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/427/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Żnin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mateusz Świtała 2018-01-02 08:16:46 dodanie dokumentu
[19] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-12-29 13:17:01 edycja dokumentu
[19] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-12-29 13:16:08 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 09.01.2018 -30.01.2018 Łukasz Lisiecki 2017-12-29 12:09:48 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 05.12.2017 -04.01.2018 Łukasz Lisiecki 2017-12-29 12:05:13 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 05.12.2018 -04.01.2018 Łukasz Lisiecki 2017-12-29 12:02:49 dodanie dokumentu
Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Żninie - 09.01.2018 -30.01.2018 Łukasz Lisiecki 2017-12-29 11:59:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 15/Dpr/2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2018 rok Piotr Lewandowski 2017-12-28 14:17:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 20/WPF/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin Piotr Lewandowski 2017-12-28 14:16:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 20/P/2017 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2018 rok Piotr Lewandowski 2017-12-28 14:16:11 dodanie dokumentu
[17] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza Bogumiła Czaj 2017-12-28 12:58:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie UA.6470.1.452.2017 Piotr Kowalczyk 2017-12-22 12:50:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie UA.6470.1.452.2017 Piotr Kowalczyk 2017-12-22 12:49:37 dodanie dokumentu
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żnin w 2018 r. Katarzyna Królikowska 2017-12-22 12:42:30 dodanie dokumentu
Na zakup i dostawę artykułów żywnościowych- nabiał i, artykuły spożywcze Daniel Kowalski 2017-12-21 13:11:45 dodanie dokumentu
wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie Sławomir Chrośniak 2017-12-21 07:26:36 edycja dokumentu
Na zakup i dostawę artykułów żywnościowych- mrożonki, pieczywo, ryby, jaja Daniel Kowalski 2017-12-19 15:29:10 usunięcie załacznika
Na zakup i dostawę artykułów żywnościowych- mrożonki, pieczywo, ryby, jaja Daniel Kowalski 2017-12-19 15:28:10 dodanie dokumentu
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żninie przy ul. Słonecznej Sławomir Chrośniak 2017-12-18 08:44:40 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon w 2018 roku Mateusz Świtała 2017-12-15 10:48:14 dodanie dokumentu
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018 roku Mateusz Świtała 2017-12-15 10:46:28 dodanie dokumentu