Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego ROGACZ Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:28:33 dodanie dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego RYŚ Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:25:56 edycja dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:24:55 edycja dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:24:29 usunięcie załacznika
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:23:38 edycja dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego RYŚ Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:21:15 dodanie dokumentu
Plan dodatkowych polowań zbiorowych Koła Łowieckiego BAŻANT Joanna Bocian-Stefaniak 2019-01-10 12:19:25 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2019-01-09 15:36:34 edycja dokumentu
rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy Sławomir Chrośniak 2019-01-09 10:17:06 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2019-01-09 09:18:48 edycja dokumentu
Uchwała NR IV/35/2018 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat Mateusz Świtała 2019-01-09 07:32:15 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie wyboru Wykonawcy dla zadania pn. "Kompleksowa obsługa prawna Urzędu Miejskiego w Żninie". Piotr Lewandowski 2019-01-08 16:46:02 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/27/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin Renata Wichrowska 2019-01-08 10:17:59 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR IV/26/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2019-01-08 10:16:33 dodanie dokumentu
Protokół XLVI Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 lipca 2018 r. Łukasz Lisiecki 2019-01-08 09:56:25 dodanie dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego (bip.minrol.gov.pl) Renata Wichrowska 2019-01-08 09:54:40 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego (bip.minrol.gov.pl) Renata Wichrowska 2019-01-08 09:54:30 edycja dokumentu
Zwrot podatku akcyzowego (bip.minrol.gov.pl) Renata Wichrowska 2019-01-08 09:53:08 dodanie dokumentu
WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Renata Wichrowska 2019-01-08 09:51:41 dodanie dokumentu
Protokół XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 5 października 2018 r. Łukasz Lisiecki 2019-01-08 09:50:43 dodanie dokumentu
Protokół XLVII Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 7 wreśnia 2018 r. Łukasz Lisiecki 2019-01-08 09:49:52 dodanie dokumentu
Protokół XLV Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 14 czerwca 2018 r. Łukasz Lisiecki 2019-01-08 09:47:32 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa Renata Wichrowska 2019-01-08 09:31:14 dodanie dokumentu
DR_Deklaracja na podatek rolny Renata Wichrowska 2019-01-08 09:27:26 edycja dokumentu
DR_Deklaracja na podatek rolny Renata Wichrowska 2019-01-08 09:27:11 edycja dokumentu
DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych Renata Wichrowska 2019-01-08 09:24:57 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2019 Renata Wichrowska 2019-01-08 09:23:11 dodanie dokumentu
DR_Deklaracja na podatek rolny Renata Wichrowska 2019-01-08 09:15:39 dodanie dokumentu
IN_Informacja na podatek rolny Renata Wichrowska 2019-01-08 09:14:15 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Renata Wichrowska 2019-01-08 09:13:01 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XIV/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Renata Wichrowska 2019-01-08 09:12:36 dodanie dokumentu
Struktura organizacyjna Piotr Lewandowski 2019-01-08 09:12:16 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok Renata Wichrowska 2019-01-08 09:09:12 dodanie dokumentu
DN_Deklaracja na podatek od nieruchomości Renata Wichrowska 2019-01-08 09:06:29 edycja dokumentu
IN_Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Renata Wichrowska 2019-01-08 09:06:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIV/149/2015 RADY Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Renata Wichrowska 2019-01-08 09:05:52 edycja dokumentu
[ZB_220-2018] zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Żninie Piotr Lewandowski 2019-01-08 09:01:12 dodanie dokumentu
DN_Deklaracja na podatek od nieruchomości Renata Wichrowska 2019-01-08 08:42:31 dodanie dokumentu
IN_Informacja w sprawie podatku od nieruchomości Renata Wichrowska 2019-01-08 08:40:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/149/2015 RADY Rady Miejskiej w Żninie z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Renata Wichrowska 2019-01-08 08:36:16 dodanie dokumentu