Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
POSTANOWIENIE NR 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:41:14 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:39:57 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:39:47 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:39:10 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:39:07 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:37:55 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 21 września 2018 roku w sprawie numerów oraz granicy obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:37:52 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 października 2018 r. aktualizujące obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:37:48 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 października 2018 r. aktualizujące obwieszczenie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie numerów oraz granicy obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:37:16 edycja dokumentu
Uchwała nr XLVIII/599/2018 w sprawie nadania statutu Gminie Żnin Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:20:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/598/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023" Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:18:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/597/2018 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:17:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/596/2018 zmieniające uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Poprzecznej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:16:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/595/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:15:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/594/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:14:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/593/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:13:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/592/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na nieruchomości położone w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:12:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/591/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:05:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/590/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:04:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/589/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:03:58 dodanie dokumentu
INFORMACJA o dostępności informacji w języku Braille Piotr Lewandowski 2018-10-09 13:27:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Żnińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-09 13:26:27 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 października 2018 r. aktualizujące obwieszczenie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie numerów oraz granicy obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-08 14:27:33 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 października 2018 r. aktualizujące obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-08 14:26:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-05 09:05:10 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-05 09:04:42 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-05 09:03:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu z dnia 4 października 2018 roku Piotr Lewandowski 2018-10-05 08:53:47 dodanie dokumentu
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-03 10:50:58 edycja dokumentu
Żniński Dom Kultury Piotr Lewandowski 2018-10-03 10:50:22 edycja dokumentu
Lista członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Żnin - fragment Postanowienia nr 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-02 12:46:02 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-02 12:45:01 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE NR 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-02 12:44:46 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE NR 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-10-01 21:14:01 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-10-01 21:12:21 dodanie dokumentu
[ZB_185-2018] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert Karol Osiński 2018-10-01 14:52:54 dodanie dokumentu
Udostępnienie spisu wyborców do wglądu mieszkańcom gminy Żnin Piotr Lewandowski 2018-10-01 11:04:35 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-10-01 11:00:46 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie z dnia 28 września 2018 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-28 13:49:12 dodanie dokumentu
[13] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds ochrony środowiska Bogumiła Czaj 2018-09-28 11:48:29 dodanie dokumentu