Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Terminy posiedzeń Komisji Rady- 22.01.2018 - 24.01.2018 Łukasz Lisiecki 2018-01-19 10:42:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na XL sesję Rady Miejskiej w Żninie w dniu 26 stycznia 2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-01-19 10:40:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 11/Kd/2018 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Żnin. Marcin Czechorowski 2018-01-18 13:59:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 8/D/2018 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Żnin na 2018 rok Marcin Czechorowski 2018-01-18 13:58:32 dodanie dokumentu
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i administracji Bogumiła Czaj 2018-01-18 13:36:05 edycja dokumentu
[1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i administracji Bogumiła Czaj 2018-01-18 13:35:20 dodanie dokumentu
[ZB_8-2018] w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań technicznych w zakresie kanalizacji w miejscowości Bożejewice i Bożejewiczki Mateusz Świtała 2018-01-18 11:35:49 dodanie dokumentu
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin Magdalena Ciszak 2018-01-17 14:55:37 usunięcie załacznika
Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Żnin Magdalena Ciszak 2018-01-17 14:48:23 dodanie dokumentu
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-01-17 08:25:07 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-01-16 16:53:52 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-01-16 16:43:29 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-01-16 16:43:25 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Sławomir Chrośniak 2018-01-16 12:45:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Żnina o wszczęciu postępowania dla inwestycji- Zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o obsadzie 8280 sztuk prosiąt (166 DJP) na działce nr ewid. 93/16 obręb 0006 Cerekwica, gmina Żnin. Piotr Kowalczyk 2018-01-16 09:21:44 dodanie dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE ŻNIN Piotr Lewandowski 2018-01-12 13:43:54 edycja dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE ŻNIN Piotr Lewandowski 2018-01-12 13:43:34 edycja dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE ŻNIN Piotr Lewandowski 2018-01-12 13:41:40 usunięcie załacznika
[ZB_5-2017] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Karol Osiński 2018-01-12 09:04:31 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŻNINA w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie Piotr Lewandowski 2018-01-11 15:32:57 dodanie dokumentu
Protokół XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 1 grudnia 2017 r. Łukasz Lisiecki 2018-01-11 09:41:56 dodanie dokumentu
Protokół XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. Łukasz Lisiecki 2018-01-11 09:40:30 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE Sławomir Chrośniak 2018-01-11 07:20:44 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-01-09 14:13:41 edycja dokumentu
Struktura organizacyjna Piotr Lewandowski 2018-01-09 12:26:52 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-09 12:26:39 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-09 12:22:15 usunięcie załacznika
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-09 12:22:00 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Renata Wichrowska 2018-01-05 10:57:12 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030 Renata Wichrowska 2018-01-05 10:56:51 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030 Renata Wichrowska 2018-01-05 10:16:03 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXIX/467/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030 Renata Wichrowska 2018-01-05 10:15:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXIX/466/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Renata Wichrowska 2018-01-05 10:06:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/470/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2017 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Łukasz Lisiecki 2018-01-04 13:00:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXIX/468/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-01-04 12:59:26 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:33:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/448/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2018 Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:32:40 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek rolny Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:29:17 dodanie dokumentu
Informacja na podatek rolny Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:29:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVIII/446/2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok Piotr Lewandowski 2018-01-03 14:28:40 dodanie dokumentu