Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[SCUW][9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-09-25 14:55:46 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-09-25 13:30:58 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-09-25 13:30:46 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-09-25 13:19:56 edycja dokumentu
SOŁECTWO UŚCIKOWO Joanna Bocian-Stefaniak 2017-09-22 13:34:15 edycja dokumentu
SOŁECTWO UŚCIKOWO Joanna Bocian-Stefaniak 2017-09-22 13:32:55 edycja dokumentu
Wymiana częściowej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Marcin Czechorowski 2017-09-21 12:48:43 usunięcie załacznika
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Słębowo Sławomir Chrośniak 2017-09-21 08:37:54 dodanie dokumentu
zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU) Sławomir Chrośniak 2017-09-20 11:31:47 dodanie dokumentu
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wenecja Sławomir Chrośniak 2017-09-20 11:29:31 dodanie dokumentu
Protokół XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 30 czerwca 2017 r. Łukasz Lisiecki 2017-09-19 08:44:59 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Marcin Czechorowski 2017-09-18 15:19:44 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE Marcin Czechorowski 2017-09-18 15:18:17 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Marcin Czechorowski 2017-09-18 15:17:00 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Marcin Czechorowski 2017-09-18 15:16:24 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Marcin Czechorowski 2017-09-18 15:15:50 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Marcin Czechorowski 2017-09-18 15:13:52 dodanie dokumentu
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II Magdalena Ciszak 2017-09-18 12:33:56 usunięcie załacznika
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II Magdalena Ciszak 2017-09-18 11:18:47 usunięcie załacznika
Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo-Bekanówka w formule "Zaprojektuj i wybuduj" Katarzyna Luchowska 2017-09-15 13:27:13 usunięcie załacznika
[SCUW][7] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko Inspektora ds. Zamówień Publicznych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Marcin Czechorowski 2017-09-15 13:07:10 dodanie dokumentu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi Uścikowo i Ustaszewo dla terenu części działki nr 8/3 w miejscowości Uścikowo (teren RU) Sławomir Chrośniak 2017-09-15 07:27:26 dodanie dokumentu
Postanowienie Burmistrza Żnina z dnia 14 września 2017 roku zwołujące Zebranie Wiejskie Sołectwa Uścikowo Joanna Bocian-Stefaniak 2017-09-14 12:58:47 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Marcin Czechorowski 2017-09-14 12:41:54 edycja dokumentu
[ZB_177-2017] w sprawie zarządzenia przedterminowych (uzupełniających) wyborów Sołtysa Sołectwa Uścikowo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Uścikowo. Marcin Czechorowski 2017-09-14 12:38:42 edycja dokumentu
[ZB_177-2017] w sprawie zarządzenia przedterminowych (uzupełniających) wyborów Sołtysa Sołectwa Uścikowo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Uścikowo. Joanna Bocian-Stefaniak 2017-09-14 12:23:57 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Kopernika wraz z parkingami Katarzyna Luchowska 2017-09-14 12:08:32 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XXXV/422/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 11:16:03 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/421/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie Łukasz Lisiecki 2017-09-14 11:15:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/422/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 11:14:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/421/2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Śniadeckiego w Żninie Łukasz Lisiecki 2017-09-14 11:13:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/420/2017 w sprawie nadania nazwy rondu w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 11:12:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/420/2017 w sprawie nadania nazwy rondu w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 11:12:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/419/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Żnin do partnerskiego projektu: ?Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zabezpieczenia środków finansowych na lata 2017 - 2021. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 11:10:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/401/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Łukasz Lisiecki 2017-09-14 11:08:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/418/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 11:08:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/417/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:58:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/416/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:58:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXV/416/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:57:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXV/415/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2017-09-14 10:56:26 dodanie dokumentu