Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XLVII/575/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:35:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/574/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2018-2022 Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:34:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/573/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:34:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/572/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:33:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/571/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:32:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/588/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:32:24 edycja dokumentu
Uchwała nr XLVII/588/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie oraz nadania jej statutu. Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:32:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/570/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:31:38 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/569/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:30:37 dodanie dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie Marcin Czechorowski 2018-09-12 07:41:58 edycja dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie Marcin Czechorowski 2018-09-11 17:18:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie oraz Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-11 16:56:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-11 16:55:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-11 16:54:22 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów Karol Osiński 2018-09-11 15:27:35 dodanie dokumentu
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-11 09:14:56 dodanie dokumentu
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-11 09:14:53 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE nr 133/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego Marcin Czechorowski 2018-09-10 20:15:09 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE nr 133/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego Marcin Czechorowski 2018-09-10 20:14:05 dodanie dokumentu
[ZB_167-2018] zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Szymon Mrówczyński 2018-09-07 09:41:41 edycja dokumentu
[ZB_167-2018] zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Szymon Mrówczyński 2018-09-07 09:41:05 dodanie dokumentu
[ZB_163-2018] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realiacją zadan własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert Karol Osiński 2018-09-06 08:26:52 edycja dokumentu
[ZB_163-2018] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realiacją zadan własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert Karol Osiński 2018-09-06 08:26:35 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działki o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Januszkowo Sławomir Chrośniak 2018-09-05 10:41:05 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej w Białożewinie Sławomir Chrośniak 2018-09-04 10:09:43 dodanie dokumentu
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyn na terenie działek o nr ewid.: 146/2, 138/16, 305 w Podgórzynie oraz na działce nr 1331 w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-09-04 10:07:28 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek o nr ewid.: 279, 309/5 położonych w miejscowości Podgórzy Sławomir Chrośniak 2018-09-04 10:05:36 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid.: 203, 167/10 położonych w miejscowości Podgórzyn Sławomir Chrośniak 2018-09-04 10:03:58 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-09-03 14:46:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu XLVII sesji w dniu 7 września 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-08-31 08:12:48 dodanie dokumentu
[13] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie Piotr Lewandowski 2018-08-30 17:11:42 edycja dokumentu
[13] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:33:53 edycja dokumentu
[13] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:33:04 dodanie dokumentu
[12] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Miejskiego w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:27:53 edycja dokumentu
[12] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Miejskiego w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:27:20 dodanie dokumentu
[11] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:21:38 edycja dokumentu
[11] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:20:33 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Marcin Czechorowski 2018-08-30 08:27:13 edycja dokumentu
Przebudowa drogi j nr 130209C w miejscowości Białożewin. Magdalena Ciszak 2018-08-29 11:11:02 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Marcin Czechorowski 2018-08-29 08:13:31 edycja dokumentu