Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLV/554/2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na przycięciu gałęzi drzewa gatunku dąb szypułkowy, stanowiącego pomnik przyrody, znajdującego się na terenie miejscowości Wawrzynki, gmina Żnin oraz drzewa gat. lipa drobnolistna znajdującego się na terenie miasta Żnina, gmina Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:45:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/553/2018 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Żnin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:44:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/552/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:40:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/551/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:35:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/550/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:34:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/549/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:33:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/549/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:33:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/548/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:32:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/547/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia lokalu położonego w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:31:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/546/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonej w Gorzycach. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:27:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/545/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem lokalu użytkowego położonego w Żninie przy ul. Tysiąclecia. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:26:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/544/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Orzeszkowej. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:25:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/534/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu. pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:25:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem pomieszczenia użytkowego położonego w Jadownikach Rycerskich. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:24:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/541/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:24:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem pomieszczenia użytkowego położonego w Jadownikach Rycerskich. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:24:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem pomieszczenia użytkowego położonego w Jadownikach Rycerskich. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:23:56 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLV/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem pomieszczenia użytkowego położonego w Jadownikach Rycerskich. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:23:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/542/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości położonej w Cerekwicy. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:22:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/541/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:21:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/540/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:20:09 dodanie dokumentu
Uchwałą Nr XLV/539/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, których przedmiotem są te same nieruchomości położone w Rydlewie, Jadownikach Rycerskich i Gorzycach. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:19:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/538/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:18:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/537/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:17:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/537/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:17:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/536/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:16:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/535/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2018-2022. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:14:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/534/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu. pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:13:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/533/2018 w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:12:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/532/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:09:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/531/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:08:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/530/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:07:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/529/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:06:54 dodanie dokumentu
Składy Osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie - 2014 - 2018 Łukasz Lisiecki 2018-06-22 07:58:07 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Lewandowski 2018-06-21 14:54:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Lewandowski 2018-06-21 14:54:23 edycja dokumentu
[ZB_110-2018] w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Szymon Mrówczyński 2018-06-21 14:00:17 edycja dokumentu
[ZB_110-2018] w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Szymon Mrówczyński 2018-06-21 13:59:22 usunięcie załacznika
Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo- Uścikowo Etap I. Magdalena Ciszak 2018-06-20 11:52:44 dodanie dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:20:47 edycja dokumentu