Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[ZB_21-2018] w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach Piotr Lewandowski 2018-02-06 15:29:31 dodanie dokumentu
Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-02-06 13:38:49 usunięcie załacznika
Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-02-06 13:27:42 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-02-02 10:41:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/486/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości. Łukasz Lisiecki 2018-02-01 13:48:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/481/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. Łukasz Lisiecki 2018-02-01 13:47:23 dodanie dokumentu
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2018-02-01 10:15:35 edycja dokumentu
[ZB_13-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-01-31 14:32:17 edycja dokumentu
[ZB_13-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-01-31 14:31:24 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo-Brzyskorzystew Etap III Magdalena Ciszak 2018-01-31 13:16:42 dodanie dokumentu
[ZB_5-2017] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Karol Osiński 2018-01-31 08:06:23 edycja dokumentu
1 Marcin Czechorowski 2018-01-30 14:56:41 usunięcie dokument
Uchwała Nr XL/488/2018 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słębowie. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 12:46:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XL/488/2018 w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Słębowie. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 12:46:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/487/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez gminę Żnin publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 12:44:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/486/2018 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Żnin przez inne niż gmina Żnin osoby prawne i osoby fizyczne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania oraz wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 12:43:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/485/2018 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Żnin, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 12:42:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/484/2018 w sprawie określenia kryteriów dotyczących drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 12:39:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/483/2018 uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:46:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/482/2018 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody ?pomnik przyrody? z wybranych drzew z terenu gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:44:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/481/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Żnin na pokrycie kosztów instalacji proekologicznych systemów grzewczych. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:43:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/480/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Podgórzynie. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:42:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/479/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:41:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/478/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie części nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:41:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/477/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin, położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:40:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/476/2018 w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-01-30 11:38:58 dodanie dokumentu
Informacja prasowa dla wyborców od Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego Piotr Lewandowski 2018-01-26 13:37:29 dodanie dokumentu
[19] Informacja o przeprowadzonym naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Kultury i Sportu w Urzędzie Miejskim w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-26 12:07:19 dodanie dokumentu
Plan postępowań na 2018r. Magdalena Ciszak 2018-01-25 15:36:30 usunięcie załacznika
Plan postępowań na 2018r. Magdalena Ciszak 2018-01-25 15:31:29 dodanie dokumentu
Miejski Ośrodek Sportu w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-24 13:14:40 edycja dokumentu
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Piotr Lewandowski 2018-01-24 12:56:27 edycja dokumentu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-01-24 12:55:06 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Januszkowie Piotr Lewandowski 2018-01-24 12:54:55 edycja dokumentu
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-01-24 12:23:40 usunięcie załacznika
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-01-24 12:06:24 dodanie dokumentu
[2] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-01-23 16:02:11 edycja dokumentu
[2] Ogłoszenie o naborze na kierownicze urzędnicze stanowisko Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-01-23 16:01:34 dodanie dokumentu
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II. Magdalena Ciszak 2018-01-23 10:53:28 dodanie dokumentu
Hałas Sebastian zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie od 2017-12-04 Piotr Lewandowski 2018-01-22 09:07:07 dodanie dokumentu