Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Jerzy Antoni Krynicki - Radny Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:54:41 edycja dokumentu
Maciej Eugeniusz Grabowski - Radny Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:54:38 edycja dokumentu
Marek Jacek Rospenda - Radny Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:54:35 edycja dokumentu
Halina Brygida Rosiak - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:54:32 edycja dokumentu
Małecki Jędrzej dyrektor Wydziału Kultury i Sportu od 2018-02-01 Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:43:45 edycja dokumentu
Balcerak Marcin p.o. Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich od 2018-04-09 Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:43:25 edycja dokumentu
Ostrowski Piotr Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2018-04-22 Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:43:18 edycja dokumentu
Balcerak Marcin Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:42:36 edycja dokumentu
Biskupska Grażyna Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:42:27 edycja dokumentu
Bromberek Małgorzata Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 1 w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:42:16 edycja dokumentu
Bursztyńska Maria Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:42:05 edycja dokumentu
Gatka Mirosław Sekretarz Gminy Żnin Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:41:54 edycja dokumentu
Hałas Sebastian Zastępca Dyrektora Miejsiego Ośrodka Pomocy Społecznej Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:41:44 edycja dokumentu
Jakubowski Artur Dyrektor Żnińskiego Domu Kultury Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:41:34 edycja dokumentu
Jelinek-Szczęśniak Jadwiga Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:41:25 edycja dokumentu
Kaczmarek Krzysztof Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:41:12 edycja dokumentu
Kociałkowska Małgorzata Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:41:00 edycja dokumentu
Krystosiak Joanna Dyrektor Szkoły Podstawowej w Słębowie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:40:52 edycja dokumentu
Małecki Jędrzej Dyrektor wydziału Kultury i Sportu Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:39:26 edycja dokumentu
Marnocha Łukasz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:39:15 edycja dokumentu
Mączko Jerzy Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji WiK sp. z o.o. w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:39:04 edycja dokumentu
Orzechowski Marek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:38:53 edycja dokumentu
Ostrowski Piotr Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa Leśnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:38:42 edycja dokumentu
Otto Jacek Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:38:31 edycja dokumentu
Patyk Krystyna Dyrektor Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:38:22 edycja dokumentu
Piechowiak Paweł Dyrektor Wydziału Infrastruktury Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:38:07 edycja dokumentu
Piwecka Ewa Dyrektor Żłobka Gminnego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:37:53 edycja dokumentu
Rosiak Halina Zastępca Burmistrza Żninia Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:37:41 edycja dokumentu
Rumel Beata Dyrektor Szkoły Podstawowej w Januszkowie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:37:31 edycja dokumentu
Szpek Aleksandra Skarbnik Gminy Żnin Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:37:20 edycja dokumentu
Śniadecki Jerzy Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:37:10 edycja dokumentu
Świtała Jacek Dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:36:56 edycja dokumentu
Wabich Henryka Główny Specjalista Wydział Budżetu i Gospodarki Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:36:46 edycja dokumentu
Ziółkowska Agnieszka Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:36:00 edycja dokumentu
Żurawicki Dariusz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK sp. z o.o. w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:35:48 edycja dokumentu
Osiński Karol p.o. koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie od 2017-04-01 Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:31:54 edycja dokumentu
Flejter Zenon koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych do 2017-03-31 Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:31:40 edycja dokumentu
Kurto Małgorzata dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych do 2017-02-28 Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:31:29 edycja dokumentu
Sulecka Agnieszka p.o. dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych od 2017-03-01 Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:31:17 edycja dokumentu
Osiński Karol p.o. koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie do 2017-06-30 Piotr Lewandowski 2018-06-19 12:31:02 edycja dokumentu