Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół XLIII Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 13 kwietnia 2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-07-18 14:24:42 dodanie dokumentu
Protokół XLII Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 6 kwietnia 2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-07-18 14:23:36 dodanie dokumentu
[ZB-96-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku B Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie ? dz.nr 1475/6. Magdalena Ciszak 2018-07-17 14:21:34 dodanie dokumentu
[ZB-129-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego miedzy ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie. Magdalena Ciszak 2018-07-17 14:15:14 dodanie dokumentu
[ZB-128-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko. Magdalena Ciszak 2018-07-17 14:13:03 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE Sławomir Chrośniak 2018-07-17 10:29:46 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Sławomir Chrośniak 2018-07-17 10:27:45 dodanie dokumentu
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyn na terenie działek o nr ewid.: 146/2, 138/16, 305 w Podgórzynie oraz na działce nr 1331 w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-07-17 09:16:04 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej w Białożewinie Sławomir Chrośniak 2018-07-17 09:14:28 dodanie dokumentu
[ZB_133-2018] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert Karol Osiński 2018-07-12 07:35:26 dodanie dokumentu
[9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-07-10 15:21:39 edycja dokumentu
[9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-07-10 15:20:49 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działki o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Januszkowo Sławomir Chrośniak 2018-07-10 09:41:39 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek o nr ewid.: 279, 309/5 położonych w miejscowości Podgórzyn Sławomir Chrośniak 2018-07-06 10:18:12 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid.: 203, 167/10 położonych w miejscowości Podgórzyn Sławomir Chrośniak 2018-07-05 08:42:52 dodanie dokumentu
wodociąg Znin Mickiewicza Sławomir Chrośniak 2018-07-04 09:38:00 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy 700-lecia w Żninie - Etap I. Magdalena Ciszak 2018-07-04 09:04:24 dodanie dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:12:30 edycja dokumentu
Adamus Lucjan Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie (wybór na przewodniczącego w dniu 2018-03-15) Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:11:36 dodanie dokumentu
Adamus Lucjan Przewodniczący Rady Miejskiej w Żninie (wybór na przewodniczącego w dniu 2018-04-06) Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:10:02 dodanie dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:06:44 edycja dokumentu
Luchowski Robert Burmistrz Żnina Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:05:49 edycja dokumentu
Luchowski Robert Burmistrz Żnina Piotr Lewandowski 2018-07-02 10:05:43 dodanie dokumentu
Sprawozdania finansowe sporządzone na dzień 31.12.2017 r. Renata Wichrowska 2018-06-29 13:09:52 dodanie dokumentu
Przebudowa ciągu komunikacyjnego miedzy ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie Magdalena Ciszak 2018-06-29 10:46:24 usunięcie załacznika
Przebudowa ciągu komunikacyjnego miedzy ulicami Orzeszkowej i Żeglarskiej w Żninie Magdalena Ciszak 2018-06-29 10:37:53 dodanie dokumentu
Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko Magdalena Ciszak 2018-06-28 14:24:51 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej Jaroszewo- Brzyskorzystew etap III Piotr Lewandowski 2018-06-27 14:49:00 dodanie dokumentu
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. Katarzyna Królikowska 2018-06-26 13:54:36 dodanie dokumentu
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew Sławomir Chrośniak 2018-06-26 08:31:45 dodanie dokumentu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew Sławomir Chrośniak 2018-06-25 07:36:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/562/2018 w sprawie zmiany w składach osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:53:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/561/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Żnina. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:52:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/560/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Żnina. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:51:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/559/2018 w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania zmian w statucie gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:51:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/558/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:50:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/558/2018 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:49:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/557/2018 w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:48:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/556/2018 w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta północna oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:46:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/555/2018 w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Jeziora Żnińskiego Małego, część piaszczysta południowa oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Żnin na rok 2018. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:46:08 dodanie dokumentu