Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Koziełek Grzegorz korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016 złożonego dnia 25-04-2017r. dotycząca punktów III, IV oraz VII Piotr Lewandowski 2017-10-12 07:53:53 edycja dokumentu
Koziełek Grzegorz korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016 złożonego dnia 25-04-2017r. dotycząca punktów III, IV oraz VII Piotr Lewandowski 2017-10-11 15:14:49 dodanie dokumentu
Świtała Jacek dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych od 2017-09-01 Piotr Lewandowski 2017-10-11 15:06:54 dodanie dokumentu
Świtała Jacek kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu do 2017-08-31 Piotr Lewandowski 2017-10-11 15:06:28 dodanie dokumentu
Sulecka Agnieszka p.o. dyrektor Samorządowego Centrum Usług Wspólnych do 2017-08-31 Piotr Lewandowski 2017-10-11 15:00:56 dodanie dokumentu
Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie Katarzyna Luchowska 2017-10-11 13:01:22 dodanie dokumentu
Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie Katarzyna Luchowska 2017-10-10 14:57:45 usunięcie załacznika
Uchwała NR XXXVI/425/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. Łukasz Lisiecki 2017-10-10 12:04:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/424/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2017-10-10 12:03:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVI/423/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2017-10-10 12:02:22 dodanie dokumentu
Samorządowe Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-10 10:50:16 dodanie dokumentu
[15] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-10-09 11:42:32 edycja dokumentu
[15] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-10-09 11:41:49 dodanie dokumentu
[13] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-10-09 11:31:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin położonej w Żninie w rejonie ulic Gnieźnieńskiej i Granicznej, zapisanej w księdze wieczystej nr BY1Z/00014095/1, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1382/4, o powierzchni 286 m2 Sławomir Chrośniak 2017-10-06 12:33:04 dodanie dokumentu
[ZB_196-2017] w sprawie częściowego odwołania tymczasowego wyłączenia z użytkowania oraz zakazu wstępu na teren wszystkich terenów zielonych oraz lasów gminnych należących do Gminy Żnin Daniel Kowalski 2017-10-06 12:17:07 dodanie dokumentu
[ZB-201-2017] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Karol Osiński 2017-10-06 12:16:29 dodanie dokumentu
[ZB-201-2017] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Karol Osiński 2017-10-06 12:15:39 usunięcie dokument
[ZB-201-2017] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Karol Osiński 2017-10-06 12:14:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji- "Budowa Centrum Sportów Wodnych i Centrum Turystyki Zdrowotnej na terenie Cukrowni w Żninie" Piotr Kowalczyk 2017-10-05 14:50:07 dodanie dokumentu
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-02 08:50:36 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-02 08:45:49 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-02 08:45:15 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-02 08:45:04 edycja dokumentu
Wymiana częściowej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Piotr Lewandowski 2017-09-29 13:29:56 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Żnina Karol Osiński 2017-09-29 11:40:41 dodanie dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin Katarzyna Luchowska 2017-09-29 09:34:51 dodanie dokumentu
Dostarczanie energii elektrycznej i świadczenie usługi jej dystrybucji. Magdalena Ciszak 2017-09-27 12:59:56 dodanie dokumentu
Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie Katarzyna Luchowska 2017-09-27 12:39:21 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej (Podgórzyn: 140/1) Marcin Czechorowski 2017-09-27 11:54:13 edycja dokumentu
Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie Katarzyna Luchowska 2017-09-25 15:31:43 dodanie dokumentu
[SCUW][9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-09-25 15:04:33 edycja dokumentu
[SCUW][8] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-09-25 15:04:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej (Podgórzyn: 140/1) Piotr Lewandowski 2017-09-25 15:04:10 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej (Podgórzyn: 140/1) Piotr Lewandowski 2017-09-25 15:04:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin (Żnin ul. Brzozowa, Leśna: 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/9, 1355/11, 1355/12, 1355/14) Piotr Lewandowski 2017-09-25 15:03:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin (Żnin ul. Brzozowa, Leśna: 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/9, 1355/11, 1355/12, 1355/14) Piotr Lewandowski 2017-09-25 15:02:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin (Żnin ul. Brzozowa, Leśna: 1355/6, 1355/7, 1355/8, 1355/9, 1355/11, 1355/12, 1355/14) Piotr Lewandowski 2017-09-25 15:02:28 dodanie dokumentu
[SCUW][8] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-09-25 14:57:20 dodanie dokumentu
[SCUW][9] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-09-25 14:56:10 edycja dokumentu