Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[ZB_125-2018] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej i celowej Renata Wichrowska 2018-09-14 10:30:29 dodanie dokumentu
Remonty i przebudowy dróg gminnych Część 1. Remont nawierzchni ulicy Miodowej w Żninie. Część 2.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 130239C w Ustaszewie. Część 3.Przebudowa drogi nr 130219C-A w miejscowości Wenecja. Magdalena Ciszak 2018-09-14 10:27:13 usunięcie załacznika
[ZB_87-2018] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Renata Wichrowska 2018-09-14 10:26:51 dodanie dokumentu
[ZB_80-2018]w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok Renata Wichrowska 2018-09-14 10:24:20 edycja dokumentu
[ZB_80-2018]w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok Renata Wichrowska 2018-09-14 10:23:25 dodanie dokumentu
[ZB_62-2018]w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy celowej Renata Wichrowska 2018-09-14 10:17:41 dodanie dokumentu
[ZB_14-2018] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok oraz przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej Renata Wichrowska 2018-09-14 10:13:57 dodanie dokumentu
[ZB_158-2018] w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury: Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie oraz Żnińskiego Domu Kultury w Żninie za I półrocze 2018 roku Renata Wichrowska 2018-09-14 09:45:09 dodanie dokumentu
(ZB_164-2018) w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2018-09-14 08:46:51 edycja dokumentu
(ZB_164-2018) w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2018-09-14 08:46:36 edycja dokumentu
(ZB_164-2018) w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2018-09-14 08:45:45 edycja dokumentu
(ZB_164-2018) w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2018-09-14 08:45:25 edycja dokumentu
(ZB_164-2018) w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2018-09-14 08:44:30 edycja dokumentu
(ZB_164-2018) w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2018-09-14 08:43:50 edycja dokumentu
(ZB_164-2018) w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2018-09-14 08:43:26 usunięcie załacznika
(ZB_164-2018) w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2018-09-14 08:42:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-14 08:38:04 edycja dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-14 08:37:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie oraz Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-14 08:37:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-14 08:37:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-14 08:35:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-14 08:35:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/580/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-13 13:49:08 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018 r. Renata Wichrowska 2018-09-13 11:14:21 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu z wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018 r. Renata Wichrowska 2018-09-13 10:44:20 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin za I półrocze 2017 roku Renata Wichrowska 2018-09-13 10:41:03 usunięcie dokument
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączem w miejscowości Żnin przy ul. Łąkowej Sławomir Chrośniak 2018-09-13 08:21:09 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-09-12 12:12:04 edycja dokumentu
Uchwała nr XLVII/587/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019 - 2021 Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:43:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/586/2018 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych i ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych w Gminie Żnin Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:43:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/585/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2021 Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:42:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/584/2018 w sprawie uchwalenia Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Żnin na lata 2018 - 2025 Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:42:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/583/2018 w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku sosna wejmutka o obwodzie pnia 279 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:41:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/582/2018 w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku buk zwyczajny o obwodzie pnia 306 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:41:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/581/2018 w sprawie ustanowienia formy ochrony przyrody "pomnik przyrody" - drzewa gatunku sosna czarna o obwodzie pnia 273 cm znajdującego się na terenie działki ewidencyjnej 28/4 obrębu Sielec Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:40:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/580/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:40:17 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/579/2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy Poprzecznej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:38:39 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/578/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:37:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/577/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:37:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVII/576/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 32 położonej w miejscowości Dochanowo Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:36:32 dodanie dokumentu