Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, przysługującego Gminie Żnin Sławomir Chrośniak 2018-03-05 11:54:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin Sławomir Chrośniak 2018-03-05 11:54:00 dodanie dokumentu
[4] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-02-28 13:36:39 edycja dokumentu
[4] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-02-28 13:36:09 dodanie dokumentu
[3] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-02-28 13:32:45 edycja dokumentu
[3] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-02-28 13:32:13 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Wojennych Zarząd Rejonowy z siedzibą w Żninie Karol Osiński 2018-02-27 15:33:43 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Wojennych Zarząd Rejonowy z siedzibą w Żninie Karol Osiński 2018-02-27 15:33:34 usunięcie załacznika
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Wojennych Zarząd Rejonowy z siedzibą w Żninie Karol Osiński 2018-02-27 14:57:16 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Wojennych Zarząd Rejonowy z siedzibą w Żninie Karol Osiński 2018-02-27 14:57:00 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów Wojennych Zarząd Rejonowy z siedzibą w Żninie Karol Osiński 2018-02-27 14:56:07 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na proekologiczne systemy grzewcze Agata Dojaś 2018-02-27 08:32:13 edycja dokumentu
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na proekologiczne systemy grzewcze Agata Dojaś 2018-02-27 08:30:45 dodanie dokumentu
[ZB_33-2018] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Motorowodnych Mistrzostw Europy w klasach O-700 i GT-15 oraz Eliminacji Motorowodnych Mistrzostw Polski Karol Osiński 2018-02-26 12:50:05 dodanie dokumentu
[SCUW][1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2018-02-21 14:50:43 edycja dokumentu
[SCUW][1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2018-02-21 14:50:20 edycja dokumentu
[SCUW][1] Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2018-02-21 14:49:11 dodanie dokumentu
[ZB_28-2018] w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza Żnina studentom studiów dziennych i zaocznych oraz studentom studiów doktoranckich z terenu Gminy Żnin, osiągającym wybitne wyniki w nauce, sporcie, kulturze, edukacji i innych dziedzinach Piotr Lewandowski 2018-02-21 14:41:06 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ? LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Sławomir Chrośniak 2018-02-21 13:09:30 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Sławomir Chrośniak 2018-02-21 13:08:14 dodanie dokumentu
Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 2 siłowni zewnętrznych, 3 placów zabaw oraz wiaty rekreacyjnej w miejscowościach Żnin, Sarbinowo i Białożewin Cz. I: budowa placu zabaw Żnin działka 849/5 (przy nabrzeżu Jeziora Żnińskiego Małego) oraz Cz. III: budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Białożewinie. Magdalena Ciszak 2018-02-16 13:30:18 dodanie dokumentu
budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Moniuszki w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-02-16 10:24:41 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-02-15 08:22:40 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-02-15 08:22:12 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-02-15 08:15:58 usunięcie załacznika
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-02-14 15:14:40 edycja dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE ŻNIN Piotr Lewandowski 2018-02-14 10:03:08 edycja dokumentu
REJESTR INSTYTUCJI KULTURY W GMINIE ŻNIN Piotr Lewandowski 2018-02-14 10:02:53 usunięcie załacznika
Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II-plac. Magdalena Ciszak 2018-02-12 11:12:30 dodanie dokumentu
wymiana/budowa sieci wodociągowej w ulicy Mickiewicza w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-02-12 11:11:27 dodanie dokumentu
Struktura organizacyjna Piotr Lewandowski 2018-02-09 10:33:48 edycja dokumentu
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Żninie Piotr Lewandowski 2018-02-09 10:33:39 edycja dokumentu
wodociąg Żnin Spokojna, Dworcowa,Zamknięta Sławomir Chrośniak 2018-02-09 08:28:15 dodanie dokumentu
gazociąg Żnin Cukrownia Sławomir Chrośniak 2018-02-09 08:26:58 dodanie dokumentu
[ZB_23-2018] w sprawie udzielenia dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na cele związane z realizacją zadań własnych gminy Karol Osiński 2018-02-08 13:32:04 dodanie dokumentu
Ograniczenie praw do nieruchomości (w związku z budową drogi S-5) Piotr Lewandowski 2018-02-07 12:01:42 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni w 2018 r. Agata Dojaś 2018-02-07 11:03:21 edycja dokumentu
Informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków lub przepompowni w 2018 r. Agata Dojaś 2018-02-07 10:53:22 dodanie dokumentu
Dostawa kamienia twardego łamanego na terenie gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-02-06 21:39:14 usunięcie załacznika
[15] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obronnych, ochrony przeciwpożarowej oraz obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-02-06 16:12:04 dodanie dokumentu