Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
POSTANOWIENIE NR 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-02 12:44:46 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE NR 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-10-01 21:14:01 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-10-01 21:12:21 dodanie dokumentu
[ZB_185-2018] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert Karol Osiński 2018-10-01 14:52:54 dodanie dokumentu
Udostępnienie spisu wyborców do wglądu mieszkańcom gminy Żnin Piotr Lewandowski 2018-10-01 11:04:35 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-10-01 11:00:46 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie z dnia 28 września 2018 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-28 13:49:12 dodanie dokumentu
[13] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds ochrony środowiska Bogumiła Czaj 2018-09-28 11:48:29 dodanie dokumentu
[12] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds.obsługi kancelaryjnej Bogumiła Czaj 2018-09-28 11:45:41 dodanie dokumentu
[11] Informacja o przeprowadzonym naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds.administracji w Biurze Burmistrza Bogumiła Czaj 2018-09-28 11:42:49 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej w Białożewinie Sławomir Chrośniak 2018-09-28 08:47:11 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku postępowania konkursowego kandydata na stanowisko dyrektora Żnińskiego Domu Kultury - II etap Szymon Mrówczyński 2018-09-27 12:39:45 dodanie dokumentu
[SCUW][6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. księgowości samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2018-09-27 11:48:51 dodanie dokumentu
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na potrzeby domu pobytu dziennego SENIOR+ na parterze budynku usytuowanego na działce nr 1052/3 położonego w Żninie oraz remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji budynku. Cz. I: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 z przeznaczeniem na Utworzenie Dziennego Domu Senior + na parterze budynku związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych. Cz. II: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji. Magdalena Ciszak 2018-09-27 10:42:47 dodanie dokumentu
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyn na terenie działek o nr ewid.: 146/2, 138/16, 305 w Podgórzynie oraz na działce nr 1331 w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-09-26 15:22:18 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid.: 203, 167/10 położonych w miejscowości Podgórzyn Sławomir Chrośniak 2018-09-26 15:21:15 dodanie dokumentu
[ZB_180-2018] w sprawie zmian kwot dotacji przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy celowej i ogólnej Renata Wichrowska 2018-09-26 13:27:56 dodanie dokumentu
[ZB_6-2017] w sprawie ustalenia wysokości opłat za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin Piotr Lewandowski 2018-09-26 09:45:47 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek o nr ewid.: 279, 309/5 położonych w miejscowości Podgórzyn Sławomir Chrośniak 2018-09-26 08:26:12 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT nr 2 Urzędnika Wyborczego Gminy Żnin z dnia 24 września 2018 r. o zgłaszaniu dodatkowych kandydatów do komisji oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz składu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-24 15:19:06 edycja dokumentu
KOMUNIKAT nr 2 Urzędnika Wyborczego Gminy Żnin z dnia 24 września 2018 r. o zgłaszaniu dodatkowych kandydatów do komisji oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz składu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-24 15:18:37 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT nr 1 Urzędnika Wyborczego Gminy Żnin z dnia 24 września 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach organu samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-24 15:18:04 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Ochotnicza Straż Pożarna w Żninie Karol Osiński 2018-09-21 11:15:26 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 21 września 2018 roku w sprawie numerów oraz granicy obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-21 09:12:47 dodanie dokumentu
{[ZB_170-2018] w sprawie udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Edukacyjnego "Ekonomik" Karol Osiński 2018-09-21 08:37:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 18/I/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Żnina informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żnin za I półrocze 2018 r. Renata Wichrowska 2018-09-20 14:23:39 dodanie dokumentu
ZB_164-2018 w sprawie szczegółowych wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2018-09-20 14:05:59 dodanie dokumentu
[ZB_178-2018] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert Karol Osiński 2018-09-20 08:12:37 dodanie dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Lewandowski 2018-09-19 11:15:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-19 11:09:29 dodanie dokumentu
INFORMACJA o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-19 11:00:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Żnin Janusz Fryca 2018-09-18 09:47:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych Janusz Fryca 2018-09-18 09:30:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargach na dzierżawę nieruchomości rolnych Janusz Fryca 2018-09-18 09:29:08 dodanie dokumentu
[SCUW][5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2018-09-17 08:31:57 edycja dokumentu
[SCUW][5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2018-09-17 08:31:35 edycja dokumentu
[SCUW][5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2018-09-17 08:31:22 edycja dokumentu
[SCUW][5] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. księgowości samorządowej instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Żninie Piotr Lewandowski 2018-09-17 08:30:40 dodanie dokumentu
[ZB_151-2018] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Renata Wichrowska 2018-09-14 10:34:35 dodanie dokumentu
[ZB_146-2018] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej Renata Wichrowska 2018-09-14 10:32:34 dodanie dokumentu