Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[ZB_201-2017] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Karol Osiński 2017-10-26 09:07:59 edycja dokumentu
[ZB_201-2017] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Karol Osiński 2017-10-26 09:07:36 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Sławomir Chrośniak 2017-10-26 07:38:23 dodanie dokumentu
[ZB_212-2017] w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Żnina z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z sal, obiektów i innych pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Żnin Karol Osiński 2017-10-25 15:04:43 edycja dokumentu
[ZB_212-2017] w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2017 Burmistrza Żnina z dnia 9 maja 2017 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek opłat za korzystanie z sal, obiektów i innych pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Żnin Karol Osiński 2017-10-25 15:04:07 dodanie dokumentu
[14] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska Bogumiła Czaj 2017-10-25 11:03:18 dodanie dokumentu
Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 60 w Żninie Katarzyna Luchowska 2017-10-24 15:10:01 usunięcie załacznika
Weryfikacja sprawozdania końcowego z realizacji projektu "Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023" przez biegłego rewidenta Karol Osiński 2017-10-20 12:19:25 dodanie dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Rady- 23.10.2017 - 25.10.2017 Patrycja Popielska 2017-10-20 08:07:05 edycja dokumentu
Terminy posiedzeń Komisji Rady- 23.10.2017 - 25.10.2017 Patrycja Popielska 2017-10-20 08:06:17 usunięcie załacznika
Terminy posiedzeń Komisji Rady- 23.10.2017 - 25.10.2017 Patrycja Popielska 2017-10-20 08:05:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Żninie w dniu 27 października 2017 r. Patrycja Popielska 2017-10-20 08:00:57 dodanie dokumentu
Struktura organizacyjna Piotr Lewandowski 2017-10-20 07:38:30 edycja dokumentu
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie - podstawowe informacje, godziny otwarcia Piotr Lewandowski 2017-10-20 07:36:58 edycja dokumentu
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin Katarzyna Luchowska 2017-10-18 10:52:29 usunięcie załacznika
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin Katarzyna Luchowska 2017-10-18 10:52:25 usunięcie załacznika
Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Żnin oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Żnin Katarzyna Luchowska 2017-10-18 10:52:20 usunięcie załacznika
Żłobek Gminny Piotr Lewandowski 2017-10-17 14:14:56 edycja dokumentu
Żłobek Gminny Piotr Lewandowski 2017-10-17 14:13:42 dodanie dokumentu
Centrum Organizacji Pozarządowych w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-17 14:02:53 dodanie dokumentu
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-17 13:59:39 edycja dokumentu
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-17 13:55:07 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Słębowie Piotr Lewandowski 2017-10-17 13:05:10 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Januszkowie Piotr Lewandowski 2017-10-17 13:04:05 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 5 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-17 13:02:29 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-17 13:01:04 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 2 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-17 12:59:37 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa nr 1 w Żninie Piotr Lewandowski 2017-10-17 12:55:21 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2017-10-17 11:35:53 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Sławomir Chrośniak 2017-10-17 08:57:04 dodanie dokumentu
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II. Magdalena Ciszak 2017-10-13 12:24:07 usunięcie załacznika
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II. Magdalena Ciszak 2017-10-13 12:23:17 dodanie dokumentu
[SCUW][9] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Daniel Kowalski 2017-10-13 11:52:46 edycja dokumentu
[SCUW][8] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Daniel Kowalski 2017-10-13 11:52:19 edycja dokumentu
[SCUW][8] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Daniel Kowalski 2017-10-13 11:51:58 edycja dokumentu
[SCUW][9] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Daniel Kowalski 2017-10-13 11:51:09 edycja dokumentu
[SCUW][9] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości instytucji kultury w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Daniel Kowalski 2017-10-13 11:48:31 dodanie dokumentu
[SCUW][8] Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko podinspektora ds. księgowości jednostek budżetowych w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych Daniel Kowalski 2017-10-13 11:45:16 dodanie dokumentu
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wenecja Sławomir Chrośniak 2017-10-13 08:16:33 dodanie dokumentu
budowa przewodu tłocznego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Słębowo Sławomir Chrośniak 2017-10-13 08:16:00 dodanie dokumentu