Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLVI/566/2018 w sprawie ustanowienia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Przystań Wenecka Ewa Wilde 2018-07-30 13:58:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/565/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin Ewa Wilde 2018-07-30 13:45:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/564/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Ewa Wilde 2018-07-30 13:43:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/563/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok Ewa Wilde 2018-07-30 13:43:19 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/563/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok Ewa Wilde 2018-07-30 13:43:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/563/2018 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok Ewa Wilde 2018-07-30 13:42:55 dodanie dokumentu
[ZB_142-2018] w sprawie ogłoszenia naboru ofert na udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych Karol Osiński 2018-07-30 11:20:40 dodanie dokumentu
Przebudowa ciągu komunikacyjnego wraz z zatoką autobusową w miejscowości Brzyskorzystewko Magdalena Ciszak 2018-07-27 11:56:31 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działki o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Januszkowo Sławomir Chrośniak 2018-07-26 15:02:03 dodanie dokumentu
[10] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-07-24 16:27:56 edycja dokumentu
[10] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-07-24 16:27:21 dodanie dokumentu
[ZB_134-2018] w sprawie dokonania oceny złozonych ofert przez rodzinne ogrody działkowe z terenu gminy Żnin w związku z ubieganiem się o dotację celową ze środków budżetu Gminy Żnin na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych Karol Osiński 2018-07-24 14:00:44 dodanie dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-07-24 09:21:58 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin za I półrocze 2018 roku Renata Wichrowska 2018-07-24 09:11:00 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin za I półrocze 2018 roku Renata Wichrowska 2018-07-24 09:07:40 usunięcie załacznika
Informacja z wykonania budżetu Gminy Żnin za I kw. 2018 r. Renata Wichrowska 2018-07-24 09:07:30 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin za I półrocze 2018 roku Renata Wichrowska 2018-07-24 09:07:03 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Żnin za I półrocze 2018 roku Renata Wichrowska 2018-07-24 09:06:31 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o porządku obrad XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-07-23 14:50:24 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o porządku obrad XLVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-07-23 14:50:01 dodanie dokumentu
[9] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-07-23 12:30:34 dodanie dokumentu
Rb-N za II kwartał 2018 r. Renata Wichrowska 2018-07-23 09:39:34 dodanie dokumentu
Rb-Z za II kwartał 2018 r. Renata Wichrowska 2018-07-23 09:38:21 dodanie dokumentu
Rb-27S za II kwartał 2018 r. Renata Wichrowska 2018-07-23 09:36:41 edycja dokumentu
Rb-28S za II kwartał 2018 r. Renata Wichrowska 2018-07-23 09:36:29 dodanie dokumentu
Rb-27S za II kwartał 2018 r. Renata Wichrowska 2018-07-23 09:35:20 dodanie dokumentu
NDS za II kwartał 2018 r. Renata Wichrowska 2018-07-23 09:28:41 dodanie dokumentu
NDS za I kw. 2018 r. Renata Wichrowska 2018-07-23 09:27:02 usunięcie dokument
NDS za I kw. 2018 r. Renata Wichrowska 2018-07-23 09:26:16 dodanie dokumentu
Składy Osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie - 2014 - 2018 Łukasz Lisiecki 2018-07-20 09:10:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Żnina o wydaniu postanowienia odnośnie inwestycji "Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odgałęzieniami do nieruchomości w gminie "Żnin" w mieście "Żnin" Piotr Kowalczyk 2018-07-20 09:03:28 dodanie dokumentu
Składy Osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie - 2014 - 2018 Łukasz Lisiecki 2018-07-20 08:35:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu z dnia 18 lipca 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-07-19 15:05:59 dodanie dokumentu
[ZB_136-2018] w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji. Karol Osiński 2018-07-19 14:05:17 edycja dokumentu
[ZB_136-2018] w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji. Karol Osiński 2018-07-19 14:05:04 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Sławomir Chrośniak 2018-07-19 08:18:45 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy inwestycyjnej na terenie gminy Żnin Sławomir Chrośniak 2018-07-19 07:22:46 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Dochanowo Sławomir Chrośniak 2018-07-19 07:21:34 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Sulinowo Sławomir Chrośniak 2018-07-19 07:19:45 dodanie dokumentu
Protokół XLIV Sesji Rady Miejskiej w Żninie z dnia 10 maja 2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-07-18 14:28:14 dodanie dokumentu