Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Renata Wichrowska 2018-08-17 12:13:51 usunięcie załacznika
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Renata Wichrowska 2018-08-17 12:13:42 usunięcie załacznika
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Renata Wichrowska 2018-08-17 12:13:36 usunięcie załacznika
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Renata Wichrowska 2018-08-17 12:13:31 usunięcie załacznika
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Renata Wichrowska 2018-08-17 12:13:22 usunięcie załacznika
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Renata Wichrowska 2018-08-17 12:13:18 usunięcie załacznika
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Renata Wichrowska 2018-08-17 12:11:10 edycja dokumentu
Uchwala Nr XLIV/528/2018 w sprawie podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-08-17 08:08:42 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE nr 4/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędów Piotr Lewandowski 2018-08-17 08:07:57 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-08-17 08:06:35 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-08-16 09:18:05 edycja dokumentu
II przetarg na sprzedaż samochodu marki Chrysler Grand Voyager 3,3 KAT Janusz Fryca 2018-08-14 14:05:15 edycja dokumentu
II przetarg na sprzedaż samochodu marki Chrysler Grand Voyager 3,3 KAT Janusz Fryca 2018-08-14 14:04:59 edycja dokumentu
II przetarg na sprzedaż samochodu marki Chrysler Grand Voyager 3,3 KAT Janusz Fryca 2018-08-14 14:00:06 dodanie dokumentu
[ZB_150-2018] w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury Szymon Mrówczyński 2018-08-14 12:44:16 dodanie dokumentu
[ZB_150-2018] w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury Szymon Mrówczyński 2018-08-14 12:39:18 usunięcie dokument
[ZB_150-2018] w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury Szymon Mrówczyński 2018-08-14 12:36:19 dodanie dokumentu
[10] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Piotr Lewandowski 2018-08-13 10:15:14 dodanie dokumentu
Stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-08-13 09:18:54 edycja dokumentu
Stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-08-13 09:17:05 edycja dokumentu
Stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-08-13 09:16:24 dodanie dokumentu
Okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-08-13 09:09:57 edycja dokumentu
Okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-08-13 09:06:29 edycja dokumentu
Okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-08-13 09:05:48 edycja dokumentu
Okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-08-13 08:50:56 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-08-08 13:43:17 edycja dokumentu
Remonty i przebudowy dróg gminnych Część 1. Remont nawierzchni ulicy Miodowej w Żninie. Część 2.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 130239C w Ustaszewie. Część 3.Przebudowa drogi nr 130219C-A w miejscowości Wenecja. Magdalena Ciszak 2018-08-03 12:28:01 dodanie dokumentu
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Mateusz Świtała 2018-08-01 14:37:29 usunięcie załacznika
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Mateusz Świtała 2018-08-01 14:37:00 edycja dokumentu
Przetarg na sprzedaż samochodu marki Chrysler Grand Voyager 3,3 KAT Janusz Fryca 2018-08-01 13:55:02 dodanie dokumentu
[ZB_145-2018] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ? Żniński Dom Kultury Szymon Mrówczyński 2018-08-01 13:42:32 dodanie dokumentu
[ZB_145-2018] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ? Żniński Dom Kultury Szymon Mrówczyński 2018-08-01 13:41:35 usunięcie dokument
[ZB_145-2018] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ? Żniński Dom Kultury Szymon Mrówczyński 2018-08-01 13:41:29 usunięcie załacznika
[ZB_145-2018] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ? Żniński Dom Kultury Szymon Mrówczyński 2018-08-01 13:41:12 dodanie dokumentu
[ZB_145-2018] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ? Żniński Dom Kultury Szymon Mrówczyński 2018-08-01 13:40:13 usunięcie dokument
[ZB_145-2018] w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury ? Żniński Dom Kultury Szymon Mrówczyński 2018-08-01 13:40:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Żnina o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji ,,Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odgałęzieniami do nieruchomości w gminie Żnin, w mieście Żnin" Mateusz Świtała 2018-08-01 09:01:50 dodanie dokumentu
[ZB_144-2018] w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Żnińskiego Domu Kultury Szymon Mrówczyński 2018-07-31 14:53:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/568/2018 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żnin Ewa Wilde 2018-07-30 13:59:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/567/2018 w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Żnińskich Ewa Wilde 2018-07-30 13:59:05 dodanie dokumentu