Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:43:30 edycja dokumentu
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:43:26 edycja dokumentu
INFORMACJA o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:43:22 edycja dokumentu
INFORMACJA o dostępności informacji w języku Braille Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:43:18 edycja dokumentu
INFORMACJA o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:43:13 edycja dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika (informacji o wyborach) w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:42:19 edycja dokumentu
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:42:15 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE NR 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:41:18 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE NR 155/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:41:14 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:39:57 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:39:47 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:39:10 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:39:07 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:37:55 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 21 września 2018 roku w sprawie numerów oraz granicy obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:37:52 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 października 2018 r. aktualizujące obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:37:48 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 października 2018 r. aktualizujące obwieszczenie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie numerów oraz granicy obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:37:16 edycja dokumentu
Uchwała nr XLVIII/599/2018 w sprawie nadania statutu Gminie Żnin Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:20:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/598/2018 w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023" Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:18:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/597/2018 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:17:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/596/2018 zmieniające uchwałę w sprawie zmiany nazwy ulicy Poprzecznej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:16:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/595/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:15:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/594/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:14:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/593/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:13:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/592/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na nieruchomości położone w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:12:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/591/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:05:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/590/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:04:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/589/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Piotr Lewandowski 2018-10-09 15:03:58 dodanie dokumentu
INFORMACJA o dostępności informacji w języku Braille Piotr Lewandowski 2018-10-09 13:27:48 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Żnińskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-09 13:26:27 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 października 2018 r. aktualizujące obwieszczenie z dnia 21 września 2018 r. w sprawie numerów oraz granicy obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-08 14:27:33 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 5 października 2018 r. aktualizujące obwieszczenie z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-08 14:26:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-05 09:05:10 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-05 09:04:42 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻNINIE z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-05 09:03:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu z dnia 4 października 2018 roku Piotr Lewandowski 2018-10-05 08:53:47 dodanie dokumentu
Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-03 10:50:58 edycja dokumentu
Żniński Dom Kultury Piotr Lewandowski 2018-10-03 10:50:22 edycja dokumentu
Lista członków obwodowych komisji wyborczych w gminie Żnin - fragment Postanowienia nr 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-02 12:46:02 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 154/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-02 12:45:01 edycja dokumentu