Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy Piotr Lewandowski 2018-04-04 10:22:07 usunięcie załacznika
Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy Piotr Lewandowski 2018-04-04 10:21:56 edycja dokumentu
kanalizacja i wodociąg Żnin ul. Moniuszki Sławomir Chrośniak 2018-04-04 08:36:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 6 kwietnia 2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-04-03 15:54:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 6 kwietnia 2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-04-03 15:53:40 dodanie dokumentu
Informacja o osiągniętych przez Gminę Żnin poziomach w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Mateusz Świtała 2018-04-03 08:18:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Żnin Sławomir Chrośniak 2018-03-28 15:24:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Żnina o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. "Program Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023" Łukasz Milejczak 2018-03-28 12:46:44 dodanie dokumentu
[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-03-28 08:33:57 edycja dokumentu
[7] Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-03-28 08:33:09 dodanie dokumentu
[5] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko starszego specjalisty ds. turystyki i promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-03-28 08:28:10 dodanie dokumentu
Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II-plac. Magdalena Ciszak 2018-03-27 12:20:22 usunięcie załacznika
Przebudowa ulicy Kopernika w Żninie wraz z parkingami Etap II-plac. Magdalena Ciszak 2018-03-27 12:16:21 usunięcie załacznika
[ZB_56-2018] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert a udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych nna realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2018 Karol Osiński 2018-03-27 07:49:18 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-03-23 13:39:44 edycja dokumentu
Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy Piotr Lewandowski 2018-03-23 12:25:47 usunięcie załacznika
Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy Piotr Lewandowski 2018-03-23 12:25:40 edycja dokumentu
Formularze Oświadczeń Majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ... Piotr Lewandowski 2018-03-23 12:25:27 usunięcie załacznika
Formularze Oświadczeń Majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ... Piotr Lewandowski 2018-03-23 12:25:17 edycja dokumentu
[6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-03-23 10:41:50 edycja dokumentu
[6] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-03-23 10:41:16 dodanie dokumentu
[1] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. kancelaryjnych i administracji w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-03-23 10:19:56 dodanie dokumentu
[ZB_50-2018] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Szymon Mrówczyński 2018-03-22 12:33:49 dodanie dokumentu
Wykaz posiedzeń Komisji Rady - 23.03.2018 r. - 27.03.2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-03-22 10:57:52 dodanie dokumentu
[ZB_50-2018] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Szymon Mrówczyński 2018-03-22 09:41:41 usunięcie dokument
[ZB_50-2018] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Szymon Mrówczyński 2018-03-22 09:40:34 dodanie dokumentu
gazociąg Żnin Cukrownia Sławomir Chrośniak 2018-03-22 08:03:02 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy jeziorze Żnińskim Małym Magdalena Ciszak 2018-03-21 15:28:55 usunięcie załacznika
Ogłoszenie na XLII sesję Rady Miejskiej w Żninie w dniu 28 marca 2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-03-21 15:19:50 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ulicami Kościuszki i Sienkiewicza oraz części terenu przy jeziorze Żnińskim Małym Magdalena Ciszak 2018-03-21 14:56:57 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Sławomir Chrośniak 2018-03-21 14:27:04 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI ? LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Sławomir Chrośniak 2018-03-21 14:25:45 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Sławomir Chrośniak 2018-03-21 14:24:32 dodanie dokumentu
wodociąg Żnin Spokojna, Dworcowa,Zamknięta Sławomir Chrośniak 2018-03-21 08:59:46 dodanie dokumentu
[ZB_35-2018] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Szymon Mrówczyński 2018-03-19 12:05:37 dodanie dokumentu
[ZB_35-2018] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Szymon Mrówczyński 2018-03-19 12:02:05 usunięcie dokument
[ZB_48-2018] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realizacją zadań własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert Karol Osiński 2018-03-19 07:59:31 dodanie dokumentu
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr o nr 1155/4 położonej w miejscowości Żnin Sławomir Chrośniak 2018-03-16 08:54:13 dodanie dokumentu
[ZB_35-2018] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Szymon Mrówczyński 2018-03-16 08:25:39 dodanie dokumentu
[ZB_35-2018] w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Szymon Mrówczyński 2018-03-16 08:21:36 usunięcie dokument