Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
[ZB_192-2018] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej Renata Wichrowska 2018-10-22 09:39:18 edycja dokumentu
[ZB_192-2018] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz częściowego rozwiązania rezerwy ogólnej Renata Wichrowska 2018-10-22 09:38:56 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe III kw. 2018 r. Renata Wichrowska 2018-10-22 09:34:31 edycja dokumentu
Sprawozdania budżetowe III kw. 2018 r. Renata Wichrowska 2018-10-22 09:34:03 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE nr 224/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania członka do obwodowej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-20 13:45:00 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE nr 223/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 19 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej i odwołania członka obwodowej komisji wyborczej oraz sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniu Nr 154 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II Piotr Lewandowski 2018-10-20 13:44:15 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 221/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej Piotr Lewandowski 2018-10-18 13:39:03 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Murczynek Magdalena Ciszak 2018-10-18 11:40:13 usunięcie załacznika
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Murczynek Magdalena Ciszak 2018-10-16 16:18:56 dodanie dokumentu
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-10-16 13:22:35 usunięcie załacznika
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-10-16 13:17:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/591/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-10-16 07:55:28 edycja dokumentu
Uchwała nr XLVIII/591/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-10-16 07:54:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/591/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-10-16 07:54:31 usunięcie dokument
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-10-15 14:22:46 edycja dokumentu
INFORMACJA w sprawie godzin rozpoczęcia pracy w dniu 21 października 2018 r. przez obwodowe komisje wyborcze na terenie Gminy Żnin w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Piotr Lewandowski 2018-10-12 11:26:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 189/2018 Burmistrza Żnina z dnia 10 października 2018 r. w sprawie powołania w gminie Żnin operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-12 09:29:09 dodanie dokumentu
[ZB_189-2018] w sprawie powołania w gminie Żnin operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-12 09:27:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 145/2014 Burmistrza Żnina z dnia 31 października 2014 r. w sprawie udostępnienia miejsc na odpłatne umieszczanie materiałów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych na terenach komunalnych Gminy Żnin w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie, Rady Powiatu w Żninie, do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu oraz Burmistrza Żnina. Piotr Lewandowski 2018-10-11 13:31:20 dodanie dokumentu
[ZB_4-2018] uchylające zarządzenia Burmistrza Żnina nr 59/2003 oraz 121/2003 Piotr Lewandowski 2018-10-11 12:47:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 169/2018 Burmistrza Żnina w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie materiałów o charakterze wyborczym na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Żnin, zlokalizowanych na terenach sołectw Gminy Żnin w okresie od 17 września 2018 r. do 4 listopada 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-11 08:20:33 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 169/2018 Burmistrza Żnina w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie materiałów o charakterze wyborczym na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Żnin, zlokalizowanych na terenach sołectw Gminy Żnin w okresie od 17 września 2018 r. do 4 listopada 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-11 08:20:13 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 169/2018 Burmistrza Żnina w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie materiałów o charakterze wyborczym na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Żnin, zlokalizowanych na terenach sołectw Gminy Żnin w okresie od 17 września 2018 r. do 4 listopada 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-11 08:19:58 dodanie dokumentu
[ZB_169-2018] w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie materiałów o charakterze wyborczym na słupach i tablicach ogłoszeniowych stanowiących własność Gminy Żnin, zlokalizowanych na terenach sołectw Gminy Żnin w okresie od 17 września 2018 r. do 4 listopada 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-11 08:18:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/591/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:52:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/590/2018 w sprawie aktualizacji podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:52:01 dodanie dokumentu
KOMUNIKAT nr 2 Urzędnika Wyborczego Gminy Żnin z dnia 24 września 2018 r. o zgłaszaniu dodatkowych kandydatów do komisji oraz o miejscu, dacie i godzinie losowania składu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz składu Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:49:59 edycja dokumentu
KOMUNIKAT nr 1 Urzędnika Wyborczego Gminy Żnin z dnia 24 września 2018 r. o miejscu, dacie i godzinie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach organu samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:49:56 edycja dokumentu
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie z dnia 28 września 2018 r. o numerach przyznanych zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:48:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 157 Burmistrza Żnina z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:47:11 edycja dokumentu
Uchwala Nr XLIV/528/2018 w sprawie podziału gminy Żnin na stałe obwody głosowania Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:46:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/580/2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Żnin w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach burmistrza zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:46:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr 4/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:45:54 edycja dokumentu
Uchwała nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:45:49 edycja dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:45:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie oraz Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:45:36 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:44:30 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE nr 4/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie sprostowania błędów Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:44:26 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE nr 133/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:44:23 edycja dokumentu
INFORMACJA dotycząca możliwości sprawdzenia przez kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. danych w Oddziale Biura Lustracyjnego IPN w Gdańsku Piotr Lewandowski 2018-10-10 14:43:33 edycja dokumentu