Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Żnina w sprawie Budowy farmy fotowoltaicznej Żnin III o mocy 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Bożejewice, gm. Żnin Piotr Kowalczyk 2017-11-20 12:40:04 dodanie dokumentu
[16] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora.ds drogownictwa Bogumiła Czaj 2017-11-17 10:39:05 dodanie dokumentu
[ZB_217-2017] w sprawie ogłoszernia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych gminy Żnin z zakresu pomocy społecznej Piotr Lewandowski 2017-11-17 09:40:00 dodanie dokumentu
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych w 2017 r. Katarzyna Królikowska 2017-11-16 14:29:58 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych na terenie gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2018 r. Daniel Kowalski 2017-11-15 15:29:12 usunięcie załacznika
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Sławomir Chrośniak 2017-11-15 13:48:49 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Sławomir Chrośniak 2017-11-15 13:48:39 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Sławomir Chrośniak 2017-11-15 08:13:03 edycja dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA Sławomir Chrośniak 2017-11-15 08:09:15 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W UŻYCZENIE Sławomir Chrośniak 2017-11-15 08:08:19 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Sławomir Chrośniak 2017-11-15 08:07:16 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Sławomir Chrośniak 2017-11-15 08:06:11 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych na terenie gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2018 r. Daniel Kowalski 2017-11-14 16:33:45 usunięcie załacznika
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II. Magdalena Ciszak 2017-11-14 15:19:15 usunięcie załacznika
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Żnin obręb Murczyn na dz. Nr 42/80, 42/86 Etap II. Magdalena Ciszak 2017-11-14 15:19:02 usunięcie załacznika
Szkoła Podstawowa w Januszkowie Piotr Lewandowski 2017-11-14 13:33:04 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2017-11-14 08:16:14 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2017-11-14 08:08:53 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka Joanna Bocian-Stefaniak 2017-11-13 15:05:47 edycja dokumentu
Uchwała nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka Joanna Bocian-Stefaniak 2017-11-13 14:50:33 usunięcie załacznika
[ZB_177-2017] w sprawie zarządzenia przedterminowych (uzupełniających) wyborów Sołtysa Sołectwa Uścikowo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Uścikowo Joanna Bocian-Stefaniak 2017-11-13 10:56:11 dodanie dokumentu
[ZB_171-2017] w sprawie zarządzenia przedterminowych (uzupełniających) wyborów Sołtysa Sołectwa Uścikowo oraz uregulowania pozostałych spraw dotyczących funkcjonowania innych organów w Sołectwie Uścikowo Joanna Bocian-Stefaniak 2017-11-13 10:53:42 dodanie dokumentu
Uchwała nr XXXVII/426/2017 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów organów wykonawczych sołectw - sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Żnin w sołectwach Sulinowo i Sulinowo Bekanówka Joanna Bocian-Stefaniak 2017-11-13 10:12:40 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa przystani żeglarskiej w Rydlewie" Karol Osiński 2017-11-10 13:51:34 dodanie dokumentu
[18] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-11-10 10:48:11 edycja dokumentu
[18] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-11-10 10:47:35 dodanie dokumentu
[17] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza Bogumiła Czaj 2017-11-10 10:36:54 edycja dokumentu
[17] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza Bogumiła Czaj 2017-11-10 10:36:17 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2017-11-06 07:59:38 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych na terenie gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2018 r. Daniel Kowalski 2017-11-03 13:56:39 usunięcie załacznika
Przetarg nieograniczony na dowóz i odwóz uczniów do i z przedszkoli, szkół podstawowych na terenie gminy Żnin w okresie styczeń-grudzień 2018 r. Daniel Kowalski 2017-11-03 13:44:25 dodanie dokumentu
[16] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-11-03 12:07:12 edycja dokumentu
[16] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-11-03 12:04:27 edycja dokumentu
[16] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Wydziale Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2017-11-03 12:03:22 dodanie dokumentu
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żninie przy ul. Słonecznej Sławomir Chrośniak 2017-11-03 08:20:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/445/2017 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" oraz tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Żnin?. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:38:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/436/2017 w sprawie przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Żnin na lata 2016-2023". Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:37:56 edycja dokumentu
Uchwałą Nr XXXVII/430/2017 w sprawie wniesienia przez Gminę Żnin udziałów do "PUK" Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Żninie. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:37:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/445/2017 w sprawie powołania komisji doraźnej do rozpatrzenia wniosków o nadanie tytułu "Zasłużony dla Gminy Żnin" oraz tytułu ?Honorowy Obywatel Gminy Żnin?. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:37:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXXVII/444/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2017-2030. Łukasz Lisiecki 2017-10-31 15:35:31 dodanie dokumentu