Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żnin przy ul. Łąkowej Sławomir Chrośniak 2018-11-14 08:08:31 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE nr 283/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Piotr Lewandowski 2018-11-13 09:41:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego - wyciąg Piotr Lewandowski 2018-11-08 08:34:47 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Janusz Fryca 2018-11-07 14:04:19 dodanie dokumentu
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 146/3 położonej w miejscowości Gorzyce Sławomir Chrośniak 2018-11-06 08:29:49 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Janusz Fryca 2018-11-05 13:18:15 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Janusz Fryca 2018-11-05 13:15:59 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Janusz Fryca 2018-11-05 13:15:53 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Żnina w ponownym głosowaniu sporządzony dnia 5 listopada 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Żninie Marcin Czechorowski 2018-11-05 01:21:16 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 238/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 listopada 2018 r. w przedmiocie sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniu nr 236/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II Piotr Lewandowski 2018-11-04 21:03:51 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 237/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie wygaśnięcia członkowstwa w obwodowej komisji wyborczej oraz powołania członka do obwodowej komisji wyborczej Piotr Lewandowski 2018-11-04 21:02:57 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE nr 236/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 31 października 2018 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz powołania członka do obwodowej komisji wyborczej Piotr Lewandowski 2018-11-02 11:11:24 dodanie dokumentu
Statut Gminy Żnin z dnia 5 października 2018 r. (Uchwała nr XLVIII/599/2018 Rady Miejskiej w Żninie) Piotr Lewandowski 2018-10-31 13:00:47 dodanie dokumentu
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI ORAZ O STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W GMINIE ŻNIN W 2018 ROKU II aktualizacja (październik 2018 r.) Piotr Lewandowski 2018-10-31 10:44:39 edycja dokumentu
INFORMACJA O PODSTAWOWEJ KWOCIE DOTACJI ORAZ O STATYSTYCZNEJ LICZBIE DZIECI W GMINIE ŻNIN W 2018 ROKU II aktualizacja (październik 2018 r.) Piotr Lewandowski 2018-10-31 10:44:27 dodanie dokumentu
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-10-30 15:56:09 dodanie dokumentu
INFORMACJA w sprawie rozpoczęcia pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze w ponownym głosowaniu w wyborach Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-30 10:13:48 dodanie dokumentu
[ZB-197_2018] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Karol Osiński 2018-10-29 14:51:37 edycja dokumentu
[ZB_197-2018] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Karol Osiński 2018-10-29 11:50:53 edycja dokumentu
[ZB_197-2018] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Karol Osiński 2018-10-29 11:50:38 dodanie dokumentu
[ZB-197_2018] w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały "Rocznego Programu Współpracy Gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Karol Osiński 2018-10-29 11:49:08 dodanie dokumentu
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zlokalizowanej na terenie działki nr 38/2 położonej w miejscowości Murczyn Sławomir Chrośniak 2018-10-29 11:43:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskie - Wyciąg Marcin Czechorowski 2018-10-26 12:56:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego - Wyciąg Marcin Czechorowski 2018-10-26 12:51:11 dodanie dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-26 11:50:26 edycja dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-26 11:50:02 edycja dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-26 11:49:26 edycja dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-10-26 11:48:08 dodanie dokumentu
Mroczkowska Agnieszka pracownik upoważniony do wydawania decyzji administracyjnych od 2018-10-01 Piotr Lewandowski 2018-10-26 11:45:31 dodanie dokumentu
Informacja dot. uzyskanego przez Gminę Żnin dofinansowania na usuwanie odpadów azbestowych z obiektów budowlanych w 2018 r. Katarzyna Królikowska 2018-10-26 10:06:34 dodanie dokumentu
Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej Katarzyna Królikowska 2018-10-26 09:18:31 dodanie dokumentu
[ZB_195-2018] w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-10-26 07:57:19 dodanie dokumentu
wymiana/budowa sieci wodociągowej w miejscowości Cerekwica Sławomir Chrośniak 2018-10-26 07:54:56 dodanie dokumentu
Odśnieżanie oraz usuwanie i zwalczanie gołoledzi na ulicach i chodnikach miasta Żnin, a także odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zima 2018/2019 na terenie Gminy Żnin. Magdalena Ciszak 2018-10-24 14:19:34 usunięcie załacznika
POSTANOWIENIE nr 228/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 21 października 2018 r. w przedmiocie sprostowania omyłek pisarskich w postanowieniach nr 224/28 i nr 227/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II Piotr Lewandowski 2018-10-24 11:42:53 dodanie dokumentu
rozbudowa sieci wodociągowej w ul. W. Pieniężnej i Browarowej w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-10-24 09:09:51 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Żnina Piotr Lewandowski 2018-10-23 16:53:11 dodanie dokumentu
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Żninie sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Żninie wraz z zestawieniem wyników głosowania i podziału mandatów w okręgach wyborczych Piotr Lewandowski 2018-10-23 16:52:11 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr 10/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-10-23 16:41:41 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żnin przy ul. Łąkowej Sławomir Chrośniak 2018-10-23 10:48:48 dodanie dokumentu