Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLI/508/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:11:10 dodanie dokumentu
Uchwałą Nr XLII/507/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:10:16 dodanie dokumentu
Uchwałą Nr XLII/506/2018 ww sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:09:05 edycja dokumentu
Uchwałą Nr XLII/506/2018 ww sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:08:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/505/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:07:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/504/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:06:52 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/504/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:06:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/503/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:05:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/503/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:05:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 13 kwietnia 2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-04-10 15:54:21 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Żninie w dniu 13 kwietnia 2018 r. Łukasz Lisiecki 2018-04-10 15:53:33 dodanie dokumentu
[8] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie Bogumiła Czaj 2018-04-10 15:16:43 edycja dokumentu
[8] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi administracyjnej Urzędu Stanu Cywilnego w Żninie Bogumiła Czaj 2018-04-10 15:16:07 dodanie dokumentu
Nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym otrzymaniem używanego samochodu z zasobów Gminy Żnin do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych organizacji na rzecz mieszkańców gminy Żnin Karol Osiński 2018-04-10 15:08:24 edycja dokumentu
Nabór ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym otrzymaniem używanego samochodu z zasobów Gminy Żnin do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych organizacji na rzecz mieszkańców gminy Żnin Karol Osiński 2018-04-10 15:06:24 dodanie dokumentu
[ZB_68-2018] w sprawie udzielenia doatacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2018 Karol Osiński 2018-04-10 09:57:52 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-04-09 14:30:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/502/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:53:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/501/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:53:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/500/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:52:58 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/499/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:52:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/498/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:52:31 edycja dokumentu
Uchwałą Nr XLI/497/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:52:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/496/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:52:03 edycja dokumentu
Uchwałą Nr XLI/495/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:51:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/494/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:51:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/493/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:51:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/492/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Porządku Publicznego i Spraw Samorządowych Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:50:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/491/2018 w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:49:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/490/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie - stwierdzenie nieważności uchwały przez Wojewodę kuj. - pom. Łukasz Lisiecki 2018-04-09 09:48:39 edycja dokumentu
Składy Osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie - 2014 - 2018 Łukasz Lisiecki 2018-04-09 08:22:19 dodanie dokumentu
Skład Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-09 08:04:04 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew Sławomir Chrośniak 2018-04-05 07:20:54 dodanie dokumentu
Skład Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-04 13:47:19 edycja dokumentu
[6] Informacja o przeprowadzonym naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-04-04 12:39:27 dodanie dokumentu
[ZB_64-2018] w sprawie zatwierdzenia regulaminu oraz powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków dotyczącej przyznawania nagród zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe oraz trenerom sportowym Szymon Mrówczyński 2018-04-04 12:38:35 dodanie dokumentu
Formularze Oświadczeń Majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ... Piotr Lewandowski 2018-04-04 10:23:00 usunięcie załacznika
Formularze Oświadczeń Majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ... Piotr Lewandowski 2018-04-04 10:22:55 usunięcie załacznika
Formularze Oświadczeń Majątkowych wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i ... Piotr Lewandowski 2018-04-04 10:22:44 edycja dokumentu
Formularz oświadczenia majątkowego radnego gminy Piotr Lewandowski 2018-04-04 10:22:14 usunięcie załacznika