Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XLVII/569/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok Piotr Lewandowski 2018-09-12 11:30:37 dodanie dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie Marcin Czechorowski 2018-09-12 07:41:58 edycja dokumentu
Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie Marcin Czechorowski 2018-09-11 17:18:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie powołania pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie oraz Burmistrza Żnina zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-11 16:56:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-11 16:55:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Marcin Czechorowski 2018-09-11 16:54:22 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Żnina- tryb art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Polski Związek, Emerytów, Rencistów i Inwalidów Karol Osiński 2018-09-11 15:27:35 dodanie dokumentu
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-11 09:14:56 dodanie dokumentu
INFORMACJA Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-09-11 09:14:53 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE nr 133/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego Marcin Czechorowski 2018-09-10 20:15:09 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE nr 133/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego Marcin Czechorowski 2018-09-10 20:14:05 dodanie dokumentu
[ZB_167-2018] zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Szymon Mrówczyński 2018-09-07 09:41:41 edycja dokumentu
[ZB_167-2018] zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury - Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie. Szymon Mrówczyński 2018-09-07 09:41:05 dodanie dokumentu
[ZB_163-2018] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realiacją zadan własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert Karol Osiński 2018-09-06 08:26:52 edycja dokumentu
[ZB_163-2018] w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na cele związane z realiacją zadan własnych gminy, z pominięciem otwartego konkursu ofert Karol Osiński 2018-09-06 08:26:35 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej, na terenie działki o nr ewid. 144 położonej w miejscowości Januszkowo Sławomir Chrośniak 2018-09-05 10:41:05 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej w Białożewinie Sławomir Chrośniak 2018-09-04 10:09:43 dodanie dokumentu
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podgórzyn na terenie działek o nr ewid.: 146/2, 138/16, 305 w Podgórzynie oraz na działce nr 1331 w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-09-04 10:07:28 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek o nr ewid.: 279, 309/5 położonych w miejscowości Podgórzy Sławomir Chrośniak 2018-09-04 10:05:36 dodanie dokumentu
budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek o nr ewid.: 203, 167/10 położonych w miejscowości Podgórzyn Sławomir Chrośniak 2018-09-04 10:03:58 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-09-03 14:46:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu XLVII sesji w dniu 7 września 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-08-31 08:12:48 dodanie dokumentu
[13] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie Piotr Lewandowski 2018-08-30 17:11:42 edycja dokumentu
[13] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:33:53 edycja dokumentu
[13] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:33:04 dodanie dokumentu
[12] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Miejskiego w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:27:53 edycja dokumentu
[12] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. obsługi kancelaryjnej Urzędu Miejskiego w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:27:20 dodanie dokumentu
[11] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:21:38 edycja dokumentu
[11] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. administracji w Biurze Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-08-30 15:20:33 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Marcin Czechorowski 2018-08-30 08:27:13 edycja dokumentu
Przebudowa drogi j nr 130209C w miejscowości Białożewin. Magdalena Ciszak 2018-08-29 11:11:02 dodanie dokumentu
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ŻNIN Marcin Czechorowski 2018-08-29 08:13:31 edycja dokumentu
INFORMACJA dotycząca możliwości sprawdzenia przez kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. danych w Oddziale Biura Lustracyjnego IPN w Gdańsku Piotr Lewandowski 2018-08-29 07:34:53 edycja dokumentu
INFORMACJA dotycząca możliwości sprawdzenia przez kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. danych w Oddziale Biura Lustracyjnego IPN w Gdańsku Piotr Lewandowski 2018-08-28 15:59:36 edycja dokumentu
INFORMACJA dotycząca możliwości sprawdzenia przez kandydatów w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. danych w Oddziale Biura Lustracyjnego IPN w Gdańsku Piotr Lewandowski 2018-08-28 15:28:37 dodanie dokumentu
Remonty i przebudowy dróg gminnych. Część 2.Remont nawierzchni drogi gminnej nr 130239C w Ustaszewie. Magdalena Ciszak 2018-08-28 13:54:03 dodanie dokumentu
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na potrzeby domu pobytu dziennego SENIOR+ na parterze budynku usytuowanego na działce nr 1052/3 położonego w Żninie oraz remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji budynku. Cz. I: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 z przeznaczeniem na Utworzenie Dziennego Domu Senior +na parterze budynku związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych. Cz. II: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 - remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji. Magdalena Ciszak 2018-08-27 12:04:12 usunięcie załacznika
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na potrzeby domu pobytu dziennego SENIOR+ na parterze budynku usytuowanego na działce nr 1052/3 położonego w Żninie oraz remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji budynku. Cz. I: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 z przeznaczeniem na Utworzenie Dziennego Domu Senior +na parterze budynku związanego ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych. Cz. II: Adaptacja budynku biurowo-mieszkalnego położonego w Żninie przy ul. Dworcowej 1 na działce nr 1052/3 - remont pomieszczeń mieszkalnych drugiej kondygnacji. Magdalena Ciszak 2018-08-27 11:14:12 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-08-27 10:04:42 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ŻNINA z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Żninie w wyborach do Rady Miejskiej w Żninie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Piotr Lewandowski 2018-08-27 10:04:38 dodanie dokumentu