Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLIII/520/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:24:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/519/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na nieruchomości położonej w Rydlewie. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:23:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/518/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:22:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/517/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicach Sportowej i Gnieźnieńskiej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:21:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/516/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:20:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/516/2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Chomiąża Księża, Kierzkowo, Skarbienice, Wenecja i Wójcin, Etap 2 sołectwo Wenecja. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:20:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/515/2018 w sprawie udzielenia Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego pomocy finansowej z budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:19:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/514/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin na lata 2018-2030. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:18:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/513/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:17:35 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/513/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-04-20 08:16:59 dodanie dokumentu
Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczo-magazynowego na budynek inwentarski do chowu trzody chlewnej o obsadzie 8280 sztuk prosiąt (166 DJP) na działce nr ewid. 93/16 obręb 0006 Cerekwica, gmina Żnin. -postanowienie o braku koniecznośći przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Piotr Kowalczyk 2018-04-19 14:18:30 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-04-19 13:15:14 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-04-19 13:09:00 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-04-18 07:50:06 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-04-18 07:48:28 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-04-18 07:47:07 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE nr 3/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy II z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Żnin na okręgi wyborcze Piotr Lewandowski 2018-04-18 07:46:44 dodanie dokumentu
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Modernizacji i przebudowy sieci kanalizacji ogólnosławnej wraz o odgałęźieniami do nieruchomości w gminie Żnin, w mieście Żnin Piotr Kowalczyk 2018-04-17 15:51:03 edycja dokumentu
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Modernizacji i przebudowy sieci kanalizacji ogólnosławnej wraz o odgałęźieniami do nieruchomości w gminie Żnin, w mieście Żnin Piotr Kowalczyk 2018-04-17 15:50:39 edycja dokumentu
Zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie "Modernizacji i przebudowy sieci kanalizacji ogólnosławnej wraz o odgałęźieniami do nieruchomości w gminie Żnin, w mieście Żnin Piotr Kowalczyk 2018-04-17 15:49:54 dodanie dokumentu
[ZB_76-2018 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw rozwiązań technicznych w zakresie kanalizacji w miejscowości Bożejewice i Bożejewiczki Katarzyna Królikowska 2018-04-17 11:53:03 dodanie dokumentu
Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Żnin, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. Magdalena Ciszak 2018-04-17 10:04:20 dodanie dokumentu
Skład Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-16 15:15:46 edycja dokumentu
gazociąg Żnin Cukrownia Sławomir Chrośniak 2018-04-16 08:18:53 dodanie dokumentu
wodociąg Żnin Spokojna, Dworcowa,Zamknięta Sławomir Chrośniak 2018-04-16 08:18:18 dodanie dokumentu
[ZB_71-2018] w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem dokonania oceny złożonych ofert organizacji pozarządowych, które zainteresowane są nieodpłatnym otrzymaniem używanego samochodu z zasobów Gminy Żnin do wykorzystania na prowadzenie działań statutowych organizacji na rzecz mieszkańców gminy Żnin Karol Osiński 2018-04-12 14:11:51 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew Sławomir Chrośniak 2018-04-12 12:52:00 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew Sławomir Chrośniak 2018-04-12 12:51:51 usunięcie załacznika
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Brzyskorzystew Sławomir Chrośniak 2018-04-12 07:16:25 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-04-11 14:38:39 edycja dokumentu
[ZB_72-2018] zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego odpowiedzialnego za organizację Dożynek Gminnych w dniu 25 sierpnia 2018 r. Mateusz Świtała 2018-04-11 14:10:34 dodanie dokumentu
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI - LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM Sławomir Chrośniak 2018-04-10 16:18:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/512/2018 w sprawie odwołania z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:16:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/511/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:15:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/511/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:15:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/510/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:13:46 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLII/510/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:13:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/503/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:12:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLI/509/2018 w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:12:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/508/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miejskiej w Żninie Łukasz Lisiecki 2018-04-10 16:11:25 edycja dokumentu