Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
rozbudowa sieci wodociągowej w ul. W. Pieniężnej i Browarowej w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-12-10 12:49:46 usunięcie dokument
rozbudowa sieci wodociągowej w ul. W. Pieniężnej i Browarowej w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-12-10 12:49:23 dodanie dokumentu
rozbudowa sieci wodociągowej w ul. W. Pieniężnej i Browarowej w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-12-10 12:48:28 dodanie dokumentu
Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Pocztowej 15 w Żninie Magdalena Ciszak 2018-12-06 10:00:53 usunięcie załacznika
Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Pocztowej 15 w Żninie Magdalena Ciszak 2018-12-06 10:00:47 usunięcie załacznika
Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ulicy Pocztowej 15 w Żninie Magdalena Ciszak 2018-12-06 08:32:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 15/P/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok. Renata Wichrowska 2018-12-06 08:07:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 8/Dpr/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Żnin na 2019 rok. Renata Wichrowska 2018-12-06 08:04:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 15/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin Renata Wichrowska 2018-12-06 08:00:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr 15/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin Renata Wichrowska 2018-12-06 07:59:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr 15/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin Renata Wichrowska 2018-12-06 07:59:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr 15/WPF/2018 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żnin Renata Wichrowska 2018-12-06 07:50:34 dodanie dokumentu
[15] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-12-03 15:19:50 edycja dokumentu
[15] Ogłoszenie o naborze na stanowisko podinspektora ds. drogownictwa w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-12-03 15:19:12 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pocztowych przez Wykonawcę na potrzeby Urzędu Miejskiego w Żninie w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych (przesyłki listowe, paczki pocztowe, przesyłki kurierskie) jak również zwrot przesyłek niedostarczonych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 t.j.) wraz z usługą odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego z dokumentami nadawczymi. Magdalena Ciszak 2018-12-03 14:46:50 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-12-03 08:41:39 edycja dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-12-03 08:40:38 edycja dokumentu
[ZB_212-2018] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku Łukasz Milejczak 2018-11-30 10:29:56 edycja dokumentu
[ZB_212-2018] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku Łukasz Milejczak 2018-11-30 10:29:23 edycja dokumentu
[ZB_212-2018] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Żnin w formie dotacji na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku Łukasz Milejczak 2018-11-29 13:26:32 dodanie dokumentu
[ZB_210-2018] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019. Karol Osiński 2018-11-29 10:29:30 edycja dokumentu
[ZB_211-2018] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, przeznaczonych na realizację zadań własnych Gminy Żnin w roku 2019. Karol Osiński 2018-11-29 10:29:07 dodanie dokumentu
[ZB_210-2018] w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019. Karol Osiński 2018-11-29 10:26:04 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu części działki nr 79/6 położonej w miejscowości Żnin-Wieś Sławomir Chrośniak 2018-11-29 07:26:54 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Kierzkowo Sławomir Chrośniak 2018-11-29 07:25:48 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Brzyskorzystew Sławomir Chrośniak 2018-11-29 07:24:24 dodanie dokumentu
rozbudowa remizy OSP w Cerekwicy o pomieszczenie garażowo-magazynowe Sławomir Chrośniak 2018-11-28 07:48:39 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: Roczny Program Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Karol Osiński 2018-11-26 14:01:06 edycja dokumentu
Sprawozdanie Burmistrza Żnina z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w sprawie dokumentu pn.: Roczny Program Współpracy gminy Żnin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok. Karol Osiński 2018-11-26 14:00:44 dodanie dokumentu
[ZB_191-2018] w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej aktywów i pasywów Gminy Żnin oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Renata Wichrowska 2018-11-22 13:11:09 dodanie dokumentu
[ZB_190-2018] w sprawie instrukcji zasad i trybu przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Żninie Renata Wichrowska 2018-11-22 13:08:56 dodanie dokumentu
[ZB_198-2018] w sprawie zmian kwot dotacji celowych przyznanych gminie Żnin na 2018 rok, przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej Renata Wichrowska 2018-11-22 12:29:08 dodanie dokumentu
[ZB_205-2018] w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin Renata Wichrowska 2018-11-22 12:23:34 dodanie dokumentu
[ZB_204-2018]w sprawie projektu budżetu Gminy Żnin na 2019 rok Renata Wichrowska 2018-11-22 12:20:44 dodanie dokumentu
Wykaz telefonów wewnętrznych i adresów e-mail Piotr Lewandowski 2018-11-21 08:08:23 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Lewandowski 2018-11-21 08:06:07 edycja dokumentu
[14] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-11-19 09:39:32 edycja dokumentu
[14] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-11-19 09:36:07 edycja dokumentu
[14] Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego specjalisty ds. budownictwa inwestycyjnego w Urzędzie Miejskim w Żninie Bogumiła Czaj 2018-11-19 09:35:10 dodanie dokumentu
rozbudowa sieci wodociągowej w ul. W. Pieniężnej i Browarowej w Żninie Sławomir Chrośniak 2018-11-16 09:14:26 dodanie dokumentu