Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLV/544/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem części nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Orzeszkowej. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:25:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/534/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu. pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:25:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem pomieszczenia użytkowego położonego w Jadownikach Rycerskich. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:24:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/541/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:24:44 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem pomieszczenia użytkowego położonego w Jadownikach Rycerskich. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:24:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem pomieszczenia użytkowego położonego w Jadownikach Rycerskich. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:23:56 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLV/543/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem pomieszczenia użytkowego położonego w Jadownikach Rycerskich. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:23:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/542/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na najem nieruchomości położonej w Cerekwicy. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:22:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/541/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów na najem nieruchomości położonej w Żninie przy ul. Słonecznej. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:21:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/540/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:20:09 dodanie dokumentu
Uchwałą Nr XLV/539/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia, których przedmiotem są te same nieruchomości położone w Rydlewie, Jadownikach Rycerskich i Gorzycach. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:19:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/538/2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Żnin nieruchomości położonej w Brzyskorzystewku. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:18:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/537/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:17:32 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/537/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:17:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/536/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Żninie. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:16:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/535/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żnin na lata 2018-2022. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:14:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/534/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Żnińskiemu. pomocy finansowej z budżetu gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:13:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/533/2018 w sprawie emisji obligacji Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:12:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/532/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żnin. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:09:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/531/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2018 rok. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:08:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/530/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Żnina. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:07:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/529/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Żnin za 2017 rok. Łukasz Lisiecki 2018-06-22 09:06:54 dodanie dokumentu
Składy Osobowe stałych Komisji Rady Miejskiej w Żninie - 2014 - 2018 Łukasz Lisiecki 2018-06-22 07:58:07 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Lewandowski 2018-06-21 14:54:56 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Piotr Lewandowski 2018-06-21 14:54:23 edycja dokumentu
[ZB_110-2018] w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Szymon Mrówczyński 2018-06-21 14:00:17 edycja dokumentu
[ZB_110-2018] w sprawie odwołania Dyrektora Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie Szymon Mrówczyński 2018-06-21 13:59:22 usunięcie załacznika
Przebudowa drogi gminnej nr 130223C Kaczkowo- Uścikowo Etap I. Magdalena Ciszak 2018-06-20 11:52:44 dodanie dokumentu
Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:20:47 edycja dokumentu
Koziełek Grzegorz korekta oświadczenia majątkowego za rok 2016 złożonego dnia 25-04-2017r. dotycząca punktów III, IV oraz VII Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:20:05 edycja dokumentu
Rada Miejska w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:19:53 edycja dokumentu
Rada Miejska w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:19:35 edycja dokumentu
Rada Miejska w Żninie Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:19:17 edycja dokumentu
Mądry Idzi Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:17:11 edycja dokumentu
Zieliński Marek Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:16:55 edycja dokumentu
Wysocki Tomasz Stanisław Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:16:47 edycja dokumentu
Wesołek Grzegorz Stanisław Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:16:42 edycja dokumentu
Tomaszewski Piotr Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:16:34 edycja dokumentu
Starczewski Ireneusz Jerzy Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:16:30 edycja dokumentu
Oźminkowski Włodzimierz Piotr Lewandowski 2018-06-19 15:15:22 edycja dokumentu